Projekty

Na OUSHI realizujeme  mnoho projeků – české, evropské, ale i světové.

GAČR

Projekty Grantové agentury České republiky.

TAČR

Projekty Technologické agentury České republiky.

MŠMT

Projekty ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Horizont

Program HORIZONT je rámcový program pro výzkum a inovace EU.

Norské fondy

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Ostatní projekty

Projekty, které jsou na OUSHI realizovány od ostatních poskytovatelů grantových projektů.

GAČR

Projekty Grantové agentury České republiky.

TAČR

Projekty Technologické agentury České republiky.

MŠMT

Projekty ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Horizont

Program HORIZONT je rámcový program pro výzkum a inovace EU.

Norské fondy

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Ostatní projekty

Projekty, které jsou na OUSHI realizovány od ostatních poskytovatelů grantových projektů.

Ostatní projekty

Přejít na stránku