Výzkum

OUSHI > Výzkum

Kvalitativní výzkum v oblasti zdraví – DIPEx

Garant Tým
Podpora kvality života osob s onemocněním Lymeskou boreliózou prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Mgr. Veronika Kubová
Mgr. Evžen Weigl
Zkušenosti žen s karcinomem prsu prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. Mgr. Kristýna Anna Černíková
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Zkušenosti mužů karcinomem prostaty prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. Mgr. Michal Půža
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Epilepsie u dětí prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. Mgr. Jana Trtílková
Mgr. Kristýna Gábová
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Děti s ADHD prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. Mgr. Kateřina Dutková
Mgr. Bc. Arnošt Krtek
Mgr. Markéta Pešoutová
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D. et Ph.D.
Zkušenosti s onemocněním IBD (Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida) prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. Mgr. Hana Bednaříková,
Bc. Monika Navrátilová
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Zdraví a životní styl seniorů prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. Mgr. Zuzana Půžová
Ing. Mgr. Eva Dubovská
Mgr. et Mgr. Lenka Fojtová
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kvalita života paliativního pacienta prof. Ing. Mgr.et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Ing. Mgr. Eva Dubovská prof. Ing. Mgr.et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Models of Child Health Appraised prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.

Kulturní psychologie a výzkum s etnickými menšinami

Přemostění dvou světů: Zkušenosti Amerických Indiánů na vysokých školách M.A. et M.A., Mgr. Antonie Dvořáková, Ph.D. M.A. et M.A., Mgr. Antonie Dvořáková, Ph.D.
Asimilace, nebo integrace? Využití zahraničních zkušeností a Romských perspektiv pro sociální začleňování v České republice M.A. et M.A., Mgr. Antonie Dvořáková, Ph.D. M.A. et M.A., Mgr. Antonie Dvořáková, Ph.D.

Spiritualita

Spiritualita jako determinanta zdraví prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D.
prof. PhDr. Emil Višňovský, Ph.D.
Edward R. Canda, M.A., MSW, Ph.D.
doc. Vít Hušek, Th.D.
Mgr. et Mgr. Ján Šandora, MBA
Mgr. Klára Maliňáková
Mgr. Katarína Dutková

Veřejné zdraví

Neziskové léky prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. Mgr. Boris Cvek, Ph.D.
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Mgr. Tekla Horňáková, Ph.D.

Zdraví a osobnost

Noční můry v souvislosti s osobnostními charakteristikami a stresem PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.

Determinanty zdraví dětí a mládeže

Vztahová vazba jako determinanta zdraví prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D. MUDr. Natália Kaščáková
Traumatizace z dětství a její následky v dospělosti prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D. MUDr. Natália Kaščáková
Děti s emocionálními poruchami a poruchami chování (EBD) prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D. Mgr. Daniela Bobáková, Ph.D.
HBSC – determinanty zdraví dětí a adolescentů Mgr. Michal Kalman, Ph.D. prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Mgr. Zuzana Půžová
prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D.
Mgr. Peter Kolarčik, Ph.D.

Intervence a aplikace

Zdravotní gramotnost a její aplikace do praxe prof. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. Mgr. Zuzana Půžová
Mgr. Peter Kolarčik, Ph.D.

Granty v rocích

 Název Poskytovatel   Realizace
GAČR  2019-2021
Biologické a psychologické aspekty spirituálního prožívání a jejich souvislost se zdravím  GAČR  2019-2021
 GAČR  2019-2021
 TAČR  2019-2020
Podpora kvality života osob s onemocněním Lymeskou boreliózou  TAČR   2019-2020
Psychologické, sociální a spirituální aspekty chronických a nádorových onemocnění IGA CMTF UP
2018
Determinanty zdraví z pohledu spirituálního, psychologického, sociálního a biologického IGA CMTF UP 2018
Podpora kvality života rodin dětí s neurologickým onemocněním epilepsií TA ČR 2018-2020
INSPIRO – Inspirace v odlišnosti EU MŠMT 2017-2020
Analýza spirituálních, psychologických, sociálních a biologických determinant zdraví. IGA CMTF UP 2017
Metodologie DIPEx v oblasti onkologických onemocnění IGA CMTF UP 2017
ROMSPIDO – Příprava romských dětí a dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomoci dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb. EU, MŠMT 2016-2019
MOCHA – Models of Child Health Appraised Horizont 2020 2015-2017
Spiritualita a zdraví u adolescentů a dospělých v ČR GA ČR 2015-2016
Good practise and new trends in community care and subsequent treatment with drug addicted clients Visegrad Fund 2015
Životní bilancování a význam spirituality u seniorů 2 IGA CMTF UP 2015
Životní bilancování a význam spirituality u seniorů 1 IGA CMTF UP 2014
Metodika DIPEx v oblasti aktivního stárnutí TA ČR 2014-2015
Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v oblasti podpory pohybové aktivity na Univerzitě Palackého ESF MŠMT OP VK 2.3 2012-2015
Sociálne determinanty zdravia školákov APVV SR 2012-2015
Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných skupin populace (SODEZZ) ESF MŠMT OP VK 2.3 2011-2014
Prožívání nemoci a kvality života u paliativních pacientů IGA CMTF UP 2013
Sociálně a zdravotně znevýhodněné a jiné skupiny populace a jejich sociální determinanty zdraví IGA CMTF UP 2012

Podpora

Senátor PhDr. Milan Pešák podpořil výzkumné aktivity OUSHI