Vzdělávání

Vzdělávání v oblasti zdraví je společně s realizací výzkumu naše základní poslání. 
Nabízíme navazující magisterský studijní obor na pomezí sociální práce a psychologie, jedinečný psychoterapeutický výcvik, další možnosti postgraduálního vzdělávání i kurzy a semináře pro odborníky a veřejnost.

Psychoterapeutický výcvik

Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku nabízí možnost získat úplné psychoterapeutické vzdělání v rozsahu 1500 hodin. Integrativní přístup klade důraz na respektování jedinečnosti klienta a podporuje individuální přístup každého terapeuta.

Navazující magisterské studium

Tříletý studijní program Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci je určen pro absolventy bakalářských studijních oborů, kteří chtějí získat nebo si rozšířit kvalifikaci v oblasti sociální práce a získat základní znalosti a kompetence v psychoterapii.

Doktorské studium

Čtyřletý doktorský studijní program Sociální a spirituální determinanty zdraví je zaměřený na výzkum v oblasti humanitních věd, který zohledňuje holistický pohled na člověka a vychází z bio-psycho-socio- spirituálního modelu zdraví. Je možno jej studovat v českém nebo anglickém jazyce.

Kurzy a semináře

Institut sociálního zdraví realizuje kurzy, semináře a programy v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky nebo širokou veřejnost.

Rigorózní řízení

Na Institutu sociálního zdraví mohou absolventi magisterských studijních oborů z oblasti sociální práce nebo psychologie absolvovat státní rigorózní zkoušku v oboru Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci.

Psychoterapeutický výcvik

Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku nabízí možnost získat úplné psychoterapeutické vzdělání v rozsahu 1500 hodin. Integrativní přístup klade důraz na respektování jedinečnosti klienta a podporuje individuální přístup každého terapeuta.

Psychoterapeutický výcvik

Přejít na stránku

Navazující magisterské studium

Tříletý studijní program Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci je určen pro absolventy bakalářských studijních oborů, kteří chtějí získat nebo si rozšířit kvalifikaci v oblasti sociální práce a získat základní znalosti a kompetence v psychoterapii.

Navazující magisterské studium

Přejít na stránku

Doktorské studium

Čtyřletý doktorský studijní program Sociální a spirituální determinanty zdraví je zaměřený na výzkum v oblasti humanitních věd, který zohledňuje holistický pohled na člověka a vychází z bio-psycho-socio- spirituálního modelu zdraví. Je možno jej studovat v českém nebo anglickém jazyce.

Doktorské studium

Přejít na stránku

Kurzy a semináře

Institut sociálního zdraví realizuje kurzy, semináře a programy v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky nebo širokou veřejnost.

Kurzy a semináře

Přejít na stránku

Rigorózní řízení

Na Institutu sociálního zdraví mohou absolventi magisterských studijních oborů z oblasti sociální práce nebo psychologie absolvovat státní rigorózní zkoušku v oboru Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci.

Rigorózní řízení

Přejít na stránku