Terapeutické
centrum

Jsme nově vytvořené pracoviště, které nemá v rámci nelékařských oborů olomoucké univerzity obdoby.

Vznikli jsme v době neudržitelné a alarmující situace na poli dostupnosti psychoterapeutické péče v ČR. Navazujeme svou činností na naši pomoc veřejnosti v období pandemie COVID-19, jež probíhala formou krizových on-line sezení. I po odeznění pandemie vnímáme stálý „doběh potřeby“ terapeutických služeb. Naše centrum je garantováno externím garantem v oboru klinická psychologie. 

Stačí si jen zvolit vhodný přístup odpovídající problémům či obtížím anebo si nechat poradit naší koordinátorkou Mgr. Hruškovou na níže uvedeném tel. čísle +420 739 489 441

Individuální terapie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam neque. Curabitur sagittis hendrerit ante. In rutrum. Etiam quis quam. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam.

Individuální terapie

Přejít na stránku

Skupinová terapie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam neque. Curabitur sagittis hendrerit ante. In rutrum. Etiam quis quam. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam.

Skupinová terapie

Přejít na stránku

Stres management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam neque. Curabitur sagittis hendrerit ante. In rutrum. Etiam quis quam. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam.

Stres management

Přejít na stránku

Individuální terapie

Délka sezení: 50 min
Cena za sezení: 900 Kč (studenti UP: 700 Kč) - od 1.12.2023 začne platit cena za sezení 1.100 Kč (studenti UP 1.000 Kč)

Individuální terapie je nejčastější formou psychoterapie a je vhodnou formou téměř pro každého. Během ní dochází k rozpoznávání klientových obtíží a pomoci s hledáním cest směrem k jejich zvládání. Do terapie je možné nastoupit se specifickým, konkrétním problémem, stejně tak jako s problémem širším.
Tato forma terapie může být úspěšná pouze tehdy, pokud je klient otevřený a motivovaný ke změně, a vstup do terapie je jeho osobní svobodnou volbou.

Terapeutická sezení probíhají zpočátku zpravidla 1x týdně, později 1x za 2 či za 3 týdny v příjemném prostředí nově a moderně zrekonstruovaných prostor Institutu OUSHI na ulici Kateřinská 17 v Olomouci. V současné době lze podstoupit terapii u některého ze 4 stávajících psychoterapeutů (mužů i žen) vyškolených v různých psychoterapeutických směrech.

Objednání telefonicky u Mgr. Hruškové: +420 739 489 441

Skupinová terapie

Délka sezení: 50 min
Cena za skupinové sezení:  1.550,-Kč/měsíc

Skupina je vhodným podpůrným nástrojem k osobnímu rozvoji a změně. Členové skupiny spolu s terapeuty aktivně vytváří bezpečné a otevřené prostředí, které umožní diskutování různých životních témat a oblastí. Skupinové sdílení umožňuje získat na sebe a své chování cennou zpětnou vazbu a zároveň vytváří svobodné prostředí pro vyjádření vlastních pocitů a postojů. Díky skupině si účastníci mohou uvědomit, jak na sebe lidé vzájemně působí a naučit se novým vzorcům chování.
Skupina je složena z maximálně 10 účastníků a 2 terapeutů. 

Zjištění dalších informací / objednání telefonicky u Mgr. Hruškové: +420 739 489 441

BLÍZKÁ BUDOUCNOST
V nejbližší době budeme usilovat
o registraci nestátního zdravotnického zařízení na Krajském úřadě Olomouc. Splnili jsme již všechna technická kritéria a čeká nás výběrové řízení
a snaha o získání smluv se zdravotními pojišťovnami. V našem terapeutickém týmu máme muže
i ženy s pestrým teoretickým zázemím, od daseinsanalýzy přes kognitivně behaviorální terapii
po psychodynamickou orientaci,
ve speciálních případech poskytujeme i párovou a manželskou terapii. Pracujeme ve formátu individuální psychoterapie i ambulantní terapeutické skupiny.

Rodinná terapie

Délka sezení: 50 min
Cena za skupinové sezení: 320 Kč

Rodinná psychoterapie se zaměřuje na rodinu včetně dětí. Cílem je dosáhnout harmonického vztahu v rodině a zdravého vývoje dětí. 
Rodinnou  terapii vedou  Mgr. Carmen Švýcarská a  Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Zjištění dalších informací / objednání telefonicky u Mgr. Hruškové: +420 739 489 441

Párová terapie

Délka sezení: 50 min
Cena za skupinové sezení/pár: 1800 Kč

Párová psychoterapie terapie se zaměřuje na pomoc s problémy v soužití partnerů. Cílem je jejich vzájemná harmonie, zvládání případných potíží a dosažení nejlepší řešení pro „my“. Výsledkem může být vyřešení partnerského sporu nebo naopak důstojný rozchod. Základním předpokladem je alespoň minimální motivace k práci na jejich vztahu.

Zjištění dalších informací / objednání telefonicky u Mgr. Hruškové: +420 739 489 441

Stres management

Management stresu, nebo také řízení stresu, představuje různé postupy a techniky zaměřené na vypořádání se se stresem. Jedná se o schopnost identifikovat negativní stresory a znalost různých metod, jak se se stresem „zdravě“ vypořádat. Výsledkem je schopnost předcházet stresu a uvědomění si, jak důležitý je odpočinek a relaxace.

Předpokladem úspěšné prevence stresu je orientace ve vlastních stresorech.
Distres
Špatná, zlá zátěž, která je spojena s negativně laděnými a prožívanými emočními procesy (zklamání, strach, leknutí).
Eustres
Zátěž příjemná a radostnou, která je vázána na pozitivně laděné emoční procesy (radostné vzrušení, očekávání příjemné události, nadšení). Ovšem i tato zátěž v silnější míře působí škodlivě.
Frustrace
Stav neuspokojení z nějaké činnosti, prožívání nezdaru či zklamání ze zmaření či nedosažení nějakého cíle či neuspokojení důležité touhy, potřeby nebo přání. Postižení lidé mohou upadat do deprese, která je vlastně dlouhodobou a silnou frustrací a je to nepříznivý stav, kdy hrozí, že úzkostné reakce povedou k tělesnému a duševnímu selhání.

Cíle stres managementu:

Sebepoznání:
Rozvinout techniky relaxace a odpočinku:
Péče o dlouhodobou výkonnost:
Celý svět kolem nás se proměňuje neskutečným tempem a jsou na nás kladeny čím dál vyšší nároky. Toto rychlé životní tempo doprovází stres, který se při dlouhodobém působení může promítnout do našeho tělesného i duševního zdraví v podobě ztráty výkonnosti, ale i četných onemocnění. Každý má moc naučit se se svým stresem pracovat a efektivně se tak vyhnout jeho negativním účinkům. Nejlepší je začít, co nejdříve a nečekat až bude pozdě. Chronický stres snižuje schopnost soustředění a ničí mozkové buňky, které zajišťují krátkodobou paměť. 

Stres se stává chronickým, když ztrácíme kontrolu nad svým životem. Může se to projevovat zvýšeným podrážděním nebo úzkostností. K ovládání stresu pomáhají nástroje, které snižují hladinu stresových hormonů v mozku.

Zjištění dalších informací / objednání telefonicky u Mgr. Hruškové: +420 739 489 441

Terapeuti

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

MUDr. Michal Kryl

Ing. Mgr. Zdeněk Meier, Ph.D.

Mgr. Tereza Dostálová

Ing. Václav Grepl, Ph.D.

Mgr. Dagmar Hájková

Mgr. Kristýna Anna Černíková, Ph.D.

Mgr. Carmen Švýcarská

1

Mgr. Soňa Pavlíčková

2

Mgr. Jan
Valer

Kontaktujte nás

Napište nám a my se Vám ozveme zpátky.