Horizont

Horizont – rámcový program pro výzkum a inovace, představuje největší a nejvýznamnější program financující na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Jedná se o program Evropské komise. Ta vypisuje výzvy k podávání žádostí, určuje jejich rozpočet a termíny.
Zájemci tak soutěží o podporu s žadateli z členských států EU, ale i dalších zemí.

Aktuální

Ukončené

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Chytré a zdravé stárnutí prostřednictvím lidí zapojených do podpůrných systémů

Typ projektu: Horizont 2020
Číslo projektu: SEP-210543269
Podpora celkem: 254 826,25,- €
Období realizace: 11/2019-2023

Cílem tohoto projektu je vytvořit integrační IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení zaměřených na zlepšení zdravotních indikátorů, blahobytu a nezávislosti lidí v podmínkách stárnoucí populace. Možnosti řešení problémů, zejména starších spoluobčanů, ale i rodin a poskytovatelů služeb je důvodem vzniku uvedené platformy, která nabídne síť rozsáhlých, vzájemně propojených digitálních služeb a produktů. Tato řešení budou nápomocná především starším lidem, kteří čelí dočasnému nebo trvalému snížení fyzických nebo psychických schopností, ale především bude pomáhat zdravým lidem udržovat jejich zdraví, pokud možno co nejdéle.

Evropská spolupráce ve vědě a technologii

Typ projektu: Horizont 2020
Číslo projektu: OC-2018-2-23249

Hlavním výsledkem projektu je vytvoření mezinárodní sítě odborníků za účelem začlenění osvědčených postupů k řešení problématiky každé zúčastněné země. Projekt COST je zaměřeny na sdílení znalostí a zkušeností a přípravu budoucí společné práce. Projekt nefinancuje konkrétní výzkum.
UKONČENÉ PROJEKTY

Models of Child Health Appraised

Typ projektu: Horizont 2020
Číslo projektu: 634201
Podpora celkem: 1 139 000,- Kč
Období realizace: 2015-2017

Cílem projektu MOCHA (Models of Child Health Appraised) je porovnat a zhodnotit stávající modely dětské primární péče v jednotlivých evropských zemích a přispět tak k vývoji nových modelů nebo zlepšení těch stávajících. Primární péče se totiž v jednotlivých evropských zemích liší. V některých je založena na dvou alternativách – pediatrech primární péče nebo rodinných praktických lékařích. Liší se také modely školního zdravotnictví a možnost přístupu adolescentů k zdravotnickým službám. Není však známo, které z používaných modelů jsou nejlepší a které jsou naopak neefektivní v porovnání s jinými.
Díky MOCHA projektu budeme mít možnost je prozkoumat a zhodnotit. Jde o vůbec první úplnou analýzu různých modelů dětské primární zdravotní péče v Evropě.