Rigorózní
řízení

Státní rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkoušku v oboru Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci můžete složit, pokud jste absolvovali magisterské studijní obory z oblasti sociální práce nebo psychologie. Součástí zkoušky je obhajoba rigorózní práce, která musí obsahovat originální zpracování problematiky daného oboru nebo původní výsledky na úrovni, která odpovídá publikačnímu standardu oboru. Za obhájení rigorózní práce získáte diplom a akademický titul PhDr. uváděný před jménem.