Doktorské
studium

Realizujeme jedinečný program doktorského studia, který je založený na interdisciplinárním přístupu ke zdraví a nemoci.

Toto postgraduální studium je zaměřené na výzkum a můžete je studovat v českém nebo anglickém jazyce. Úspěšní absolventi získají po složení státní doktorské zkoušky a obhájení dizertační práce titul Ph.D.

Sociální a spirituální determinanty zdraví

Čtyřletý doktorský studijní program zaměřený na výzkum v oblasti zkoumání sociálních a spirituálních aspektů zdraví.
Vychází z bio-psycho-socio-spirituálního modelu zdraví a je možné jej studovat prezenčně či kombinovaně.