Navazující
magisterské
studium

Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci

Univerzita Palackého nabízí nový studijní program na pomezí sociální práce a psychoterapie. Přináší do českého prostředí něco zcela nového. Reaguje na probíhající změnu v psychiatrické péči, která je inspirovaná současným trendem ze zahraničí. Jde o změnu přístupu k člověku: staví na jeho jedinečnosti a snaze pomoci mu v jeho domácím prostředí. Máš možnost stát se součástí odborného týmu – sociálním pracovníkem nové generace.