Škola a rodina společně? Na OUSHI otestovali program FAST – Families and Schools together

Škola a rodina společně? Na OUSHI otestovali program FAST - Families and Schools together

Posilování rodičovských kompetencí. Zlepšování spolupráce mezi rodiči a školou. A vytváření bezpečného prostředí pro děti a rodiče. To jsou hlavní cíle programu FAST: Families and Schools Together. Zaváděním tohoto inovativního přístupu na českých školách se poslední tři roky zabývá projekt Institutu sociálního zdraví (OUSHI), jenž v úterý 31. 10. 2023 vyvrcholí mezinárodní konferencí.

Jak se zcela novým programem pracují české školy?

Jaké jsou výsledky programu?

Jaké jsou nejnovější zkušenosti rodičů, univerzitního týmu i škol?

Na tyto a podobné otázky budou společně hledat odpovědi zahraniční i české osobnosti, které s programem FAST pracují. Konference shrne výsledky, kterých se podařilo projektovému týmu dosáhnout díky spolupráci s partnerskými školami v Česku. Ke slovu se vedle zástupců zapojených škol dostanou také rodiče, kteří se účastnili pilotních intervencí, i členové univerzitního projektového týmu.

Na konferenci osobně vystoupí zakladatelka programu ze Spojených států

„Na konferenci vystoupí řada zahraničních hostů, kteří s programem FAST pracují dlouhodobě ve Velké Británii a Spojených státech amerických, v čele se zakladatelkou programu prof. Lynn McDonald. Pozvání na konferenci přijali také kolegové z partnerských univerzit či zástupci české vlády,“ říká za organizátory konference Evžen Weigl a dodává, že po celou dobu konference je pro její účastníky zajištěn simultánní překlad.

Kdy: 31. října 2023, od 9.00 hod. do 16 hod.

Kde: Univerzita Palackého, Institut sociálního zdraví (OUSHI), Kateřinská 653/17, Olomouc.

Cena: konference je díky financování z veřejných zdrojů pro účastníky bezplatná, včetně občerstvení.

FAST má své kořeny v polovině 80. let v USA. Program – jednoduše řečeno – usnadňuje a zlepšuje spolupráci rodiny a školy. Rodiče docházejí do školy několik týdnů po sobě na strukturovaný program, který je designovaný tak, aby dosáhl hlavních cílů – mezi ně patří podpora rodičovských kompetencí, zlepšení vztahu mezi rodiči a školou a zvyšování sociálního kapitálu rodičů.

Jak se program dostal do Česka aneb FAST na vlastní kůži

Intervenční program zaměřený na rodiče, který má své místo především na základních školách, postupně dostává prostor i na dalších úrovních vzdělávacího systému. Do česka jej „importoval“ Richard Kořínek, jeden ze členů projektového týmu. K tomu, aby začal uvažovat o jeho přenesení do českého prostředí, jej přivedla osobní zkušenost z programem během svého stipendijního pobytu v USA.

„Program jsem se svou rodinou absolvoval a hned mě uchvátil. Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel, že jde o program, nad kterým někdo opravdu dlouho přemýšlel, hodně se mu věnoval a vymazlil ho do podoby, která má ohromný potenciál. Pak už jsem jen hledal možnost, jak FAST představit a zavést v Česku,“ říká Richard Kořínek z Institutu sociálního zdraví (OUSHI). Tou příležitostí se nakonec stala projektová výzva zaměřená na inovace v pedagogice – další informace o projektu najdete zde.

Pokud se chcete dozvědět více od člověka, jehož rodina si programem FAST prošla během svého pobytu ve USA, poslechněte si také podcast VĚDOUSHI s Richardem Kořínkem na platformách Spotify nebo Apple podcast.

Co je to FAST?

FAST (Families and Schools Together) je mezinárodně uznávaný program, který si klade za cíl podporovat a rozvíjet zdravé vztahy a partnerství mezi rodinou a školou. FAST rodinám nabízí nástroje, dovednosti a zdroje, které jim pomáhají intenzivněji se zapojit do vzdělávání svých dětí. Strukturovaný intervenční přístup se zaměřuje na průběžné posilování rodičovských kompetencí a zintenzivňuje spolupráci rodičů a školy. Přispívá tak ke vzniku optimálního školního klimatu a bezpečného prostředí pro děti i rodiče. Celosvětově má program FAST již více než 30letou tradici. U nás se s ním školy teprve seznamují.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.