Stres v kontextu psychosomatiky: první konference pro odborníky v Olomouci

Stres v kontextu psychosomatiky:
první konference pro odborníky v Olomouci

Psychosomaticky pojatá fyzioterapie, psychoterapie či primární lékařská péče. Integrace v medicíně. Odborné přednášky i bohatá sada oblíbených dílen – workshopů. Lektoři, odborníci, příležitost k setkání a diskuzím. To všechno nabídne první Olomoucká psychosomatická konference s podtitulem Stres a adaptace v kontextu psychosomatiky. Unikátní akci organizuje Institut sociálního zdraví (OUSHI) Cyrilometodějské teologické fakulty UP ve dnech 24. a 25. března 2023.

Konference chce přispět ke zlepšení situace v české medicíně. Je určena odborníkům v pomáhajících profesích: lékařům, psychologům, psychoterapeutům, fyzioterapeutům a studentům těchto oborů. Na přednáškové bloky naváže bohatá sada workshopů, na něž se lze přihlásit. „Všichni zažíváme turbulentní období zprvu dané pandemií COVID-19, posléze i válečnou situací na Ukrajině. Čerstvě získané údaje o duševním zdraví české populace po proběhlé pandemii nejsou zrovna povzbudivé. Není tedy náhodou, že jsme pro olomouckou konferenci zvolili jako ústřední motiv téma STRES A ADAPTACE V KONTEXTU PSYCHOSOMATIKY,“ uvedl MUDr. Michal Kryl, odborný garant konference.

Přednášející, konferenční poplatek

Účastníci se mohou těšit na zajímavé hosty, kteří se se na scéně psychosomatiky dlouhodobě pohybují. Do Olomouce přijede Jan Poněšický – odborník se zahraničními zkušenostmi, vedoucí psychosomatické kliniky a autor ceněných publikací. Na konferenci vystoupí proslulí rodinní terapeuti Ludmila Trapková a Vladislav Chvála z libereckého Střediska komplexní terapie či renomovaný psychiatr, psychoterapeut a etik Jiří Šimek z Univerzity Karlovy. O vědecko-výzkumných tématech v psychosomatice promluví prof. Anna Hogenová z Univerzity Karlovy.

„Fragmentovaná medicína uzavřená do jednotlivých odborností je jen minimálně schopná nahlížet na pacienta a jeho nemoc celostně. Je zapotřebí vytvářet zastřešující koncepci nad základními obory, která umožní vidět a léčit celého člověka. Svým dílem by naše odborná akce ráda přispěla ke zlepšení této situace,“ doplnil Kryl.

Konference se uskuteční v Uměleckém centru UP (v Konviktu). Konferenční poplatek ve výši 2 750 Kč zahrnuje i společenský večer s rautem. Účastníci konference získají certifikát.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.