Research

OUSHI > Research

Kvalitativní výzkum v oblasti zdraví – DIPEx

Garant Tým
Sluchová vada u dětí  prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel,  Mgr. Kristýna Gábová
Podpora kvality života osob s onemocněním Lymeskou boreliózou prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Mgr. Veronika Kubová
Mgr. Evžen Weigl
Zkušenosti žen s karcinomem prsu prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. Mgr. Kristýna Anna Černíková
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.Mgr. Michal Půža
Zkušenosti mužů karcinomem prostaty prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. Mgr. Michal Půža
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Epilepsie u dětí prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. Mgr. Jana Trtílková
Mgr. Kristýna Gábová
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Děti s ADHD prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. Mgr. Kateřina Dutková
Mgr. Bc. Arnošt Krtek
Mgr. Markéta Pešoutová
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D. et Ph.D.
Zkušenosti s onemocněním IBD (Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida) prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. Mgr. Hana Bednaříková,
Bc. Monika Navrátilová
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Zdraví a životní styl seniorů prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. Mgr. Zuzana Půžová
Ing. Mgr. Eva Dubovská
Mgr. et Mgr. Lenka Fojtová
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Mgr. Michal Půža
Kvalita života paliativního pacienta prof. Ing. Mgr.et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Ing. Mgr. Eva Dubovská prof. Ing. Mgr.et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Mgr. Michal Půža
Models of Child Health Appraised prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.

Kulturní psychologie a výzkum s etnickými menšinami

Přemostění dvou světů: Zkušenosti Amerických Indiánů na vysokých školách M.A. et M.A., Mgr. Antonie Dvořáková, Ph.D. M.A. et M.A., Mgr. Antonie Dvořáková, Ph.D.
Asimilace, nebo integrace? Využití zahraničních zkušeností a Romských perspektiv pro sociální začleňování v České republice M.A. et M.A., Mgr. Antonie Dvořáková, Ph.D. M.A. et M.A., Mgr. Antonie Dvořáková, Ph.D.

Spiritualita

Spiritualita jako determinanta zdraví prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D.
prof. PhDr. Emil Višňovský, Ph.D.
Edward R. Canda, M.A., MSW, Ph.D.
doc. Vít Hušek, Th.D.
Mgr. et Mgr. Ján Šandora, MBA
Mgr. Klára Maliňáková
Mgr. Katarína Dutková

Veřejné zdraví

Neziskové léky prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. Mgr. Boris Cvek, Ph.D.
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Mgr. Tekla Horňáková, Ph.D.

Zdraví a osobnost

Noční můry v souvislosti s osobnostními charakteristikami a stresem PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.

Determinanty zdraví dětí a mládeže

Vztahová vazba jako determinanta zdraví prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D. MUDr. Natália Kaščáková
Traumatizace z dětství a její následky v dospělosti prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D. MUDr. Natália Kaščáková
Děti s emocionálními poruchami a poruchami chování (EBD) prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D. Mgr. Daniela Bobáková, Ph.D.
HBSC – determinanty zdraví dětí a adolescentů Mgr. Michal Kalman, Ph.D. prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Mgr. Zuzana Půžová
prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D.
Mgr. Peter Kolarčik, Ph.D.

Intervence a aplikace

Zdravotní gramotnost a její aplikace do praxe prof. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. Mgr. Zuzana Půžová
Mgr. Peter Kolarčik, Ph.D.

Granty v rocích

 Název Poskytovatel   Realizace
Horizont 2020 SHAPES 2019-2023
TAČR 2019-2021
GAČR  2019-2021
Biologické a psychologické aspekty spirituálního prožívání a jejich souvislost se zdravím  GAČR  2019-2021
 GAČR  2019-2021
 TAČR  2019-2020
Podpora kvality života osob s onemocněním Lymeskou boreliózou  TAČR   2019-2020
Psychologické, sociální a spirituální aspekty chronických a nádorových onemocnění IGA CMTF UP
2018
Determinants of Health from a Spiritual, Psychological, Social and Biological Point of view

IGA CMTF UP 2018
Podpora kvality života rodin dětí s neurologickým onemocněním epilepsií TA ČR 2018-2020
INSPIRO – Inspiration in Difference EU MŠMT 2017-2020
Analysis of Spiritual, Psychological, Social and Biological Determinants of Health

IGA CMTF UP 2017
DIPEx Methodology Applied to Cancer 2017 IGA CMTF UP 2017
ROMSPIDO – Preparing Roma Children and Children from Socially Marginalized Groups of the Olomouc Region and around to Training Aid Volunteering and Taking into Account the Spiritual Needs EU, MŠMT 2016-2019
MOCHA – Models of Child Health Appraised Horizont 2020 2015-2017
Spirituality and Health in Adolescents and Adults in the Czech Republic GA ČR 2015-2016
Good practise and new trends in community care and subsequent treatment with drug addicted clients Visegrad Fund 2015
Life Balancing and the Meaning of Spirituality in Seniors 2 IGA CMTF UP 2015
Life Balancing and the Meaning of Spirituality in Seniors 1 IGA CMTF UP 2014
DIPEx Methodology in the Area of Active Ageing TA ČR 2014-2015
Strengthening the Professional Potential of Research Teams in the Promotion of Physical Activity at Palacky University ESF MŠMT OP VK 2.3 2012-2015
Social Factors of the Health of School-Aged Children APVV SR 2012-2015
Social Determinants of Health in the Socially and Physically Disadvantaged and Other Population Groups (SODEZZ) ESF MŠMT OP VK 2.3 2011-2014
Experiencing Illness and Quality of Life in Palliative Patients IGA CMTF UP 2013
Populations and Their Social Determinants of Helath IGA CMTF UP 2012

Podpora

Senátor PhDr. Milan Pešák podpořil výzkumné aktivity OUSHI