Mgr. et Ing. Václav Grepl, Ph.D.

O mně

Jednooborovou psychologii jsem vystudoval na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde jsem souběžně absolvoval akreditovaný sebezkušenostní výcvik v Daseinsanalytickém terapeutickém směru. Psychoterapeutické vzdělání jsem si rozšířil na univerzitě v Jyväskylä v oblasti kognitivně-behaviorální terapie posttraumatických stresových poruch a na Sigmund Freud University Vienna v oblasti existenciální analýzy. Na Universitě Palackého Olomouc jsem absolvoval studium v doktorském oboru spirituální determinanty psychického zdraví. Po studiu působím v terapeutickém týmu OUSHI v Olomouci, v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí v Mníšku pod Brdy jako dobrovolník a v oblasti individuálního psychologického poradenství.

Ve své praxi se věnuji tématům sebepřijetí, sebevědomí, mezilidským a mezigeneračním vztahům, osobnímu a spirituálnímu rozvoji či rozvoji dovedností zvládat náročné životní situace. V oblasti skupinové terapie pomáhám klientům poznat souvislosti mezi jejich postoji, chováním a vztahovými problémy, a následně jim pomáhám v rámci terapeutické skupiny tyto vzorce chování měnit. Ve výzkumu jsem zaměřen na téma etických problémů využití umělé inteligence při léčbě úzkostných poruch. Ve výuce studentů University Palackého Olomouc jsem zaměřen na metodologii bakalářských a diplomových prací a na konzultace v oblasti kvantitativních a kvalitativních metod psychologického výzkumu.