Cerifikovaná metodika

Rok vydání

2015

Tavel, P., Klůzová Kráčmarová, L., Půžová, Z., Dubovská, E. (2015). Metodika DIPEx ČR. Certifikovaná metodika MPSV č.j.: 2015/70065-312.