Zapojte se do výzkumu o ADHD!

Zapojte se do výzkumu o ADHD!

Hledáme participanty z řad dětí/adolescentů 10-18 let nebo jejich rodičů, kteří mají zkušenost s ADHD (poruchou pozornosti a hyperaktivity).
Zapojte se do výzkumu Institutu sociálního zdraví, vyprávějte nám svůj příběh a přispějte tak ke zlepšení školství, povědomí veřejnosti a odborníků o tématu ADHD. Natočíme s vámi rozhovor 20-60 min v audio nebo video formě.
Jak se přihlásit?
Pro přihlášení prosím zašlete email na adhd-dipex@oushi.upol.cz ve tvaru ADHD-rodič-Vaše příjmení (např. ADHD-rodič-Nováková). Následně se Vám ozveme s podrobnějšími informacemi.
Cílem našeho výzkumu je hlubší porozumění zkušenostem, které mají děti s ADHD, jejich rodiče a pedagogové, a to pomocí hloubkových rozhovorů. Prostřednictvím rozhovorů chceme zjistit, jak toto onemocnění ovlivňuje
různé aspekty života člověka. Díky těmto zjištěním budeme moci poskytnout podporu a další informace lidem s podobnými zkušenostmi, tedy dalším dětem, rodičům, pedagogům či profesionálním pečovatelům.

Výzkum probíhá formou přibližně hodinového rozhovoru, který se může konat u Vás doma, nebo na jiném Vámi preferovaném místě. Cílem rozhovoru není sesbírat odpovědi na připravené otázky, ale zachytit Vaši zkušenost. Pouze Vy sami rozhodnete o konkrétních tématech rozhovoru a o tom, v jaké formě
bude rozhovor s Vámi využit. Rozhovory jsou zaznamenány ve video nebo
audio formě. Všechny zveřejňované informace jsou Vám předem poslány ke
schválení.
Celý výzkum podléhá přísným etickým standardům. Rozhovory jsou používány následujícími způsoby:
• ke zjištění, co je důležité pro děti s ADHD, jejich rodiče a pedagogy
• pro školení odborníků zdravotnické a sociální péče,
• k podpoře zlepšování kvality péče o děti s ADHD a jejich rodiče,
• jako data ke kvalitativní analýze pro publikování výsledků výzkumu,
• jako příspěvky na webových stránkách www.hovoryozdravi.cz.
Webová stránka www.hovoryozdravi.cz obsahuje:
• příběhy lidí o zdraví, nemocech a jiných problémech,
• informace o diagnostice a léčbě, zkušenostech běžných lidí,
• další informace, které mohou být užitečné pro lidi, kteří procházejí
podobnými zkušenostmi,
• prostor pro odborníky z oblasti zdravotnické a sociální péče a pro každého,
kdo je zapojen v oblasti zdravotnické péče.
Cílem těchto stránek je zprostředkovat emocionální podporu i praktické
informace prostřednictvím zkušeností ostatních.
Účast na tomto výzkumu je dobrovolná a není honorována. Případné cestovní
náklady budou hrazeny