prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.​

O mně

Po vystudování klinické psychologie a teologie na UP v Olomouci jsem v roce 2013 na FF UP obhájil profesuru v oboru klinické psychologie. Specializuji se na rodinnou a párovou terapii, hypnózu a supervizi v oblasti paliativní péče. Působím jako lektor psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Angažuji se i v akademické a vědecké oblasti. Jsem výzkumníkem Kosice Institute for Society and Health na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích ve spolupráci s Department of Social Medicine, University of Groningen v Holandsku.

Aktuálně zastávám pozici proděkana na Cyrilometodějské teologické fakulě Univerzity Palackého, kde rovněž přednáším. Poskytuji psychologické poradenství pro Centrum poradenské služby na UP. Jsem členem České asociace pro psychoterapii a České daseinsanalytické společnosti.

Dlouhodobě žiji v Rakousku, kde se v rámci hospice a domova důchodců věnuji paliativním, starým a umírajícím pacientům. Jsem horolezec, běhám maratón a pravidelně chodím na pouť do Santiaga de Compostela.