Courses and seminars

We organise individual courses and seminars,
as part of lifelong learning programs (LLL).

Courses are designed for professionals as well as for the public. You can also follow the current course offerings on our website and social media.

Stress and how to face it

4. 4. 2023

A unique course focused on understanding stress, anti-stress techniques, offering the opportunity to measure stress hormone levels in our laboratory.

Vybrané kapitoly ze zdravotnické etiky

22. 4. 2023 & 2. 5. 2023

Seminář pro zdravotníky, psychoterapeuty, odborníky v pomáhajících profesích a další zájemce o problematiku zdravotní etiky a etiky v oblasti psychoterapie.

Daseinsanalytický výklad snů

18. 11. 2023 a 2. 12. 2023

V rámci prvního semináře (základní stupeň) se účastníci budou učit porozumět teoretickému rámci výkladu snů podle daseinsanalytické teorie a osvojí si způsob vedení dotazování v průběhu dialogu s osobou přinášející sen k analýze.

Selected chapters of psychiatry

4. 11. 2023 & 2.12.2023

The seminar will focus on the most common mental health problems in the population from the perspective of contemporary psychiatry and in the context of the bio-psycho-social approach to health disorders.

Psychoterapie - PROBĚHLO

23. 9. 2023

Cílem semináře je uvést posluchače do základů problematiky psychoterapie a poradenství

Selected chapters of psychosomatics

16. 9. 2023 & 18.11.2023

The seminar offers an introduction to psychosomatics as a respected medical field and current insights into issues related to the bio-psycho-social concept of health.

Stress and how to face it
(pouze pro studenty UP) PROBĚHLO

30. 5. 2023

A unique course focused on understanding stress, anti-stress techniques, offering the opportunity to measure stress hormone levels in our laboratory.

As part of the topic of psychosomatics, we are preparing additional four separate courses. Each of them are focusing on a different theme, organised by the Institute of Social Health at Palacký University Olomouc.

LECTURER: MUDR. MICHAL KRYL
Psychiatrist and psychotherapist in private practice, graduate of the daseinsanalytic training under doc. Růžička (VIAP-PPF, 2002) and numerous courses (including psychotherapeutic work with the body), a training lecturer and supervisor.
He began his practice at the Šternberk Psychiatric Hospital, from where he left after his second attestation to join the Psychiatric Clinic of the University Hospital and Faculty of Medicine in Olomouc, where he became the head physician of an open department for anxiety and depressive disorders. He also devotes himself into pedagogical and scientific research activities. After thirteen years, he returned to the Šternberk hospital, where he and his colleagues reopened an open department for the treatment of neurotic disorders with a rich psychotherapeutic program. Four years later, he transformed the original department of therapeutic rehabilitation into a psychosomatic unit with 26 beds with a multidisciplinary team.
Currently, in addition to his therapeutic practice, he teaches students in the Applied Psychotherapy and Social Work Innovation program at Palacký University Olomouc.

Courses are designated for:

Professionals in helping professions. A university education (at least Bachelor's degree) in humanities or healthcare with active practice in helping professions is a prerequisite for admission.

Accreditation:

Czech Medical Chamber, Association of Clinical Psychologists

Venue:

Institute of Social Health at Palacký University (OUSHI), Kateřinská 17, Olomouc

How to apply:

Registration for courses is done through the Palacký University Lifelong Learning Portal: https://czv-up.upol.cz

Termín: 18. 11. 2023 a 2. 12. 2023.
Cena: : Kurz je financován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP (číslo projektu NPO_UPOL_MSMT-16589/2022)
Lektor: MUDr. Michal KrylMísto konání: Institut sociálního zdraví na UP (OUSHI), Kateřinská 17, Olomouc Link pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/3147/detail/terms
Přihlášení do: 16. 11. 2023

V rámci prvního semináře (základní stupeň) se účastníci budou učit porozumět teoretickému rámci výkladu snů podle daseinsanalytické teorie a osvojí si způsob vedení dotazování v průběhu dialogu s osobou přinášející sen k analýze. V navazujícím semináři (navazující stupeň) pak rozšíří své znalosti a dovednosti o analýzu větších snových celků a naučí se postupovat ve volnějším schématu dotazování se. Podmínkou úspěšného absolvování je účast na obou seminářích (rozsah výuky 16 hodin)

Vzdělávací cíle programu (témata)

Uvedení do tématu daseinsanalytického přístupu v psychoterapii, konkrétně pak k uplatnění základních principů daseinsanalýzy v práci se sny klientů. V prakticky uspořádaných seminářích budeme začínat jednoduššími a kratšími sny či snovými zlomky, abychom pak pokračovali složitějšími snovými celky a učili se postupně i jejich výkladu. V průběhu celé prakticky vedené výuky budeme vycházet z fenomenologických základů daseinsanalytické psychoterapie odvíjející se od učení švýcarského psychiatra a psychoterapeuta Medarda Bosse.

Požadované předpoklady

HAS TAKEN PLACE

1) Stres a jak mu čelit

Kurz je pouze pro studenty UP

Termín: 30. 5. 2023 (8 vyučovacích hodin) - proběhlo
Cena: Pro studenty UP zdarma

Velmi ojedinělý kurz, který kombinuje antistresové techniky, pochopení stresu a jako bonus nabízí změřeni kortizolu. Seminář se zaměří na téma stresu v kontextu soudobé epochy z hlediska prožívání nejistot a ohrožení. Nabídne přehled nejuznávanějších teorií stresu a odpoví na otázky Jaké jsou typické projevy a fáze stresové odpovědi? Jaké jsou duševní, behaviorální a somatické projevy akutní i prolongované stresové reakce? Jaké látky se při stresu vyplavují, a jak působí na organismus? Jaká je role katecholaminů, oxytocinu a kortizolu? Jaké psychosomatické důsledky s sebou nese nezvládnutý stres? Jaký má stres vliv na imunitu? Kdo je vůči stresu odolný a proč? Účastníkům bude nabídnuta možnost dobrovolné detekce hladiny stresových a antistresových hormonů v laboratoři OUSHI (kortizol, oxytocin). Změřeni kortizolu, jakožto významného fyziologického markeru, umožňuje dokumentovat stresovou zátěž v posledních cca 3 měsících. Měření se provádí analýzou vlasů. Seminář má limitovaný počet účastníků.

2) Vybrané kapitoly z psychosomatiky

Termín: 16. 9. 2023 & 18.11.2023 (8 vyučovacích hodin)
Cena: 1600 Kč (pro studenty UP zdarma)
Lektor: prof. MUDr. Michal Kryl
Místo konání: Institut sociálního zdraví na UP (OUSHI), Kateřinská 17, Olomouc
PŘIHLAŠOVACÍ LINK: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2618/detail/terms

Seminář nabízí úvod do psychosomatiky jakožto respektovaného medicínského oboru a aktuální poznatky z problematiky zaměřené na bio-psycho-sociálního pojetí zdraví. Popíše vztah mezi tělesným a duševním zdravím, charakteristiku a zvláštnosti psychosomatických pacientů, otevře také praktická témata jako např. komunikace s psychosomaticky nemocným a stručné zásady léčby. Cílem semináře je usnadnit přehled a orientaci v oboru a odborníkům z praxe pomoct vytvořit dovednost vnímat danou problematiku u svých klientů/pacientů a dokázat je v případě potřeby nasměrovat k cílené léčbě či jiné péči.

Komu je kurz určen:

Odborníkům z pomáhajících profesí. Podmínkou pro přijetí je vysokoškolské vzdělání (alespoň Bc.) humanitně či zdravotnicky zaměřené, s aktivní praxí v pomáhajících profesích.

Vzdělávací cíle programu:

Kurz je financován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP (číslo projektu NPO_UPOL_MSMT-16589/2022)

3) Vybrané kapitoly z psychiatrie

Termín: 4. 11. 2023 & 2. 12. 2023 (8 vyučovacích hodin)
Cena: 1600 Kč (pro studenty UP zdarma)
Lektor: prof. MUDr. Michal Kryl
Místo konání: Institut sociálního zdraví na UP (OUSHI), Kateřinská 17, Olomouc

Seminář se zaměří na nejčastější psychické problémy v populaci z pohledu současné psychiatrie a v kontextu bio - psycho - sociálního přístupu k poruchám zdraví. V rámci tří tématických okruhů přiblíží základy psychopatologie neurotických a stresem vyvolaných stavů, základy psychopatologie poruch nálady (zejména depresivní poruchy) a poruchy osobnosti se zaměřením na související trestně právní problematiku. Nabídne přehled farmakologických a psychoterapeutických přístupů a postupů u daných onemocnění. Téma doplní o příklady a charakteristiku problematických situací s pacienty / klienty vzniklých v průběhu poskytování zdravotní péče a o informace jak těmto situacím čelit a předcházet.

Komu je kurz určen:

Odborníkům z pomáhajících profesí. Podmínkou pro přijetí je vysokoškolské vzdělání (alespoň Bc.) humanitně či zdravotnicky zaměřené, s aktivní praxí v pomáhajících profesích.

Vzdělávací cíle programu:

Accreditation:

Czech Medical Chamber, Association of Clinical Psychologists

HAS TAKEN PLACE

Vybrané kapitoly ze zdravotnické etiky

Termín: 22. 4. 2023 & 2. 5. 2023 (8 vyučovacích hodin)
Cena: 1600 Kč (pro studenty UP zdarma)
Lektor: prof. MUDr. Michal Kryl
Místo konání: Institut sociálního zdraví na UP (OUSHI), Kateřinská 17, Olomouc

Tématem semináře je problematika zdravotnické etiky. Po teoretickém úvodu se bude věnovat problémům vyplývajícím ze zdravotnické praxe a na příkladu konkrétních kazuistik pojmenuje nejčastější etická dilemata, chyby a omyly v oblasti etiky a komunikace. Účastníci se zapojí do praktického nácviku etické rozpravy. Samostatnou kapitolou je etika v psychiatrii a psychoterapii a v rámci ní se zaměří na prevenci neetického jednání v psychoterapeutické praxi. Seminář je vhodný nejen pro zdravotníky nebo psychoterapeuty, ale i odborníky s aktivní praxí v pomáhajících profesích.

Komu je kurz určen:

Odborníkům z pomáhajících profesí. Podmínkou pro přijetí je vysokoškolské vzdělání (alespoň Bc.) humanitně či zdravotnicky zaměřené, s aktivní praxí v pomáhajících profesích.

Vzdělávací cíle programu:

HAS TAKEN PLACE

Stress and how to face it

Termín: 4. 4. 2023 (8 vyučovacích hodin)
Cena: 2400 Kč (pro studenty UP zdarma)

Velmi ojedinělý kurz, který kombinuje antistresové techniky, pochopení stresu a jako bonus nabízí změřeni kortizolu. Seminář se zaměří na téma stresu v kontextu soudobé epochy z hlediska prožívání nejistot a ohrožení. Nabídne přehled nejuznávanějších teorií stresu a odpoví na otázky Jaké jsou typické projevy a fáze stresové odpovědi? Jaké jsou duševní, behaviorální a somatické projevy akutní i prolongované stresové reakce? Jaké látky se při stresu vyplavují, a jak působí na organismus? Jaká je role katecholaminů, oxytocinu a kortizolu? Jaké psychosomatické důsledky s sebou nese nezvládnutý stres? Jaký má stres vliv na imunitu? Kdo je vůči stresu odolný a proč? Účastníkům bude nabídnuta možnost dobrovolné detekce hladiny stresových a antistresových hormonů v laboratoři OUSHI (kortizol, oxytocin). Změřeni kortizolu, jakožto významného fyziologického markeru, umožňuje dokumentovat stresovou zátěž v posledních cca 3 měsících. Měření se provádí analýzou vlasů. Seminář má limitovaný počet účastníků.

HAS TAKEN PLACE

Vybrané kapitoly z psychosomatické medicíny II (navazuje na vybrané kapitoly z psychosomatiky)

Termín: 16. 9. 2023 & 19. 9. 2023 (8 vyučovacích hodin)
Cena: 1600 Kč (pro studenty UP zdarma)

Seminář je pokračováním kurzu Vybrané kapitoly z psychosomatiky a přináší další nová témata z oblasti bio-psycho-sociálního pojetí zdraví. Teoretická část je doplněna informacemi z lékařské a terapeutické praxe (lektor je zkušený lékař a terapeut), a také praktickým nácvikem vybraných technik a cvičení. Na základě osobní zkušenosti si frekventanti vyzkouší, jak je možné postupovat při získávání anamnézy a jak následně hledat souvztažnosti mezi tělesným a duševním.

Vzdělávací cíle programu:

HAS TAKEN PLACE

Psychické poruchy a somatické onemocnění – souvislosti při společném výskytu

Termín: 6. – 7. 5. 2022
Cena: 1600 Kč
Lektor: prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Společný výskyt psychické poruchy a tělesného onemocnění může mít rozmanité souvislosti a je pro nás výzvou zabývat se možnými prakticky významnými odpověďmi na otázky, jako např. „Je mezi nimi příčinná souvislost nebo jde o náhodný společný výskyt?“, „Je psychická porucha sekundární, způsobená primární tělesnou chorobou a jakým mechanismem?“, „Jde o psychosomatický syndrom, přičemž je primární psychická porucha?“, „Jak psychická porucha modifikuje prožívání a zvládání tělesné choroby včetně spolupráce na diagnostice a terapii?“, „Jakým dalším diferenciálně diagnostickým výzvám čelíme v praxi?“.

Vzdělávací cíle programu:

Komu je kruz určen:

Lékařům, psychologům, kněžím, sociálním pracovníkům a odborníkům v pomáhajících profesích.

Accreditation:

Czech Medical Chamber, Association of Clinical Psychologists

Registering for courses via the Palacký University CV Portal

Course Registration via the UP CV Portal To enroll in all courses, it is necessary to use the UP CV portal.

UP CV PORTAL Steps to Access the UP CV Portal:

1) Click on the tile with the shopping cart symbol: Enrollment in the UP CV Program
2) In the following section, you will see a list of all announced programs. You can click to expand the program details (using the green button), where more information about the program is available, OR by clicking on the program name row, you will see the required dates or payments. To enroll, click the button with the shopping cart icon.
3) In the next step, you will need to log into the system , depending on whether you are an external user of the system or an employee or student of Palacký University in Olomouc.
4) After logging in or registering into the system, you will be redirected to the enrollment completion form. After clicking the "Enroll" button, you will be registered for the selected program.
5) Upon successful enrollment, an automatic confirmation email will be sent to your email address.
In case of any uncertainties regarding enrollment, please contact Mgr. Edita Lukášová
Phone: 585 637 174

Email: edita.lukasova@upol.cz