Monographs

Rok vydání

2019

BILÍK, P., ČERNÍK, J. Filmař Jaromír Kallista. Praha : Akademie múzických umění, 2019. 201 s. ISBN 978-80-7331-500-9.
ŠARNÍKOVÁ, G., MEIER, Z., a kol. Bedekr společného vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. 164 str.

2017

MIKOŠKA, P., NOVÁK, L. Jak současná věda objevuje empatii. Transdisciplinární pohled na klíč k lidské duši. Červený Kostelec : Nakladatelství Pavel Mervart, 2017. 214 s.
SMÉKAL, V. Psychologie duchovního života. Brno : Cesta, 2017. 131 s. ISBN 978-80-7295-221-2.
Huss, T., Maclachlan, M. (2016). Equity and Inclusion in Policy Processes (EquIPP): A Framework to support Equity & Inclusion in the Process of Policy Development. Dublin : The Global Health Press. 58 s. ISBN 978-0-9569011-6-3.
  Richard Rorty a zrkadlo filozofie. Višňovský, E. (2016). Richard Rorty a zrkadlo filozofie. Bratislava: Kalligram. AA - Filosofiea náboženství. . Publikace je ke stažení 
  Amour de développement de l´homme – L´amor et sa dimension spirituelle, philosophique, psychologique et pedagogique Monogragie autorů Gabriela Šárníková a Peter Tavel. SARNIKOVA, G., TAVEL, P. Amour de développement de l´homme – L´amor et sa dimension spirituelle, philosophique, psychologique et pedagogique/Love an Development of Human Being – Spiritual, Philosophical, Psychological and Pedagogical Dimension of Love. Fribourg: S.É.C.T, 2015. ISBN 978-2-8399-1548-9. Publikace je ke stažení 
  Učme sa učit. Monogragie autorů Simona Šimková a Mária Heveriová ŠIMKOVÁ, S., HEVERIOVÁ, M. Učme sa učit. Metóda Feursteinovho Inštrumentálneho obohacovania při vzdelávaní detí z marginalizovaných rómských komunít. ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj. Publikace je ke stažení 
  Health-system limitations of Roma health in Slovakia A qualitative study Andrej Belák Publikace je ke stažení  
  A Bottom-up Approach to Employment An Example of Good Practice Lucia Bosáková Publikace je ke stažení 
  Národní zpráva o zdraví a životním stylu českých školáků Na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu „Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National study (HBSC)." Michal Kalman a kol. Publikace je ke stažení 
  International Report 2009/2010 Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey Candace Currie et. al. Publikace je ke stažení 
  International Report 2005/2006 Inequalities in young people's health: HBSC international report from the 2005/06 Survey Publikace je ke stažení 
  International Report 2001/2002 Young People's Health in Context: international report from the HBSC 2001/02 survey. Candace Currie et. al. Publikace je ke stažení 
  International Report 1997/98 Health and health behaviour among young people. Candace Currie et. al. Publikace je ke stažení 
  International Report 1993/94 The Health of Youth: A cross-national survey. King A, Wold B, Tudor-Smith C & Harel Publikace je ke stažení: ČÁST 1 ČÁST 2 ČÁST 3
  Posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálne aspekty EMDR a autogénny tréning pri pretrvávajúcom ohrození Prípadová štúdia autorů Jozef Hašto a Hana Vojtová Hašto, J., Vojtová, H. (2012). Posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálné aspekty, EMDR a autogénny tréning při pretrvávajúcom ohrození, prípadová štúdia. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-2944-1
  Self-reported health and health risky behaviour of Roma adolescents in Slovakia: a comparison with the non-Roma PhD. práce obhájena v roce 2012 na University of Groningen Kolarcik, P. (2012). Self-reported health and health risky behaviour of Roma adolescents in Slovakia: a comparison with the non-Roma. Groningen: University of Groningen. ISBN 978-90-367-5537-5
  Inequalities in health among Slovak adolescents PhD. práce obhájena v roce 2002 na University of Groningen Gecková, A. (2002). Inequality in health among Slovak adolescents. Groningen: University of Groningen. ISBN 80-967901-2-9. Publikace je ke stažení 
  Youth subcultures and problem behaviours in Slovakia: Hip-hop, Techno-scene, Metal, Punk, kinheads, and Roma PhD. práce obhájena v roce 2013 na University of Groningen. Bobakova, D. (2013). Youth subcultures and problem behaviours in Slovakia: Hip-hop, Techno-scene, Metal, Punk, kinheads, and Roma. Groningen: University of Groningen. ISBN: 978-90-367-6170-3. Publikace je ke stažení