Děkan CMTF UP mluvil o poruchách osobnosti a o psychoterapii v TV Noe

Děkan CMTF UP mluvil o poruchách osobnosti a o psychoterapii v TV Noe

Prof. Peter Tavel, děkan Cyrilometodějské teologické fakulty UP, byl hostem pořadu Když bolí duše. Pořad TV Noe moderoval P. Daniel Vícha. Hlavním tématem rozhovoru obou mužů byly poruchy osobnosti a psychoterapie.

Porucha osobnosti ovlivňuje chování, prožívání i uvažování pacienta, může mu ztěžovat jeho zařazení do společnosti a vytváření mezilidských vztahů. V populaci se projevuje u 10–13 % lidí. Některé poruchy osobnosti se ukazují až po letech společného soužití – vztah s takto nemocným partnerem je velice náročný. Nejdůležitější je umět požádat o pomoc,“ upozornil prof. Peter Tavel.

Témata rozhovoru:

Leave a Comment

Your email address will not be published.