Vzdělávání

OUSHI > Vzdělávání

Doktorský studijní program

 

Sociální a spirituální determinanty zdraví

 

Doktorské studium je založené na interdisciplinárním přístupu problémů zdraví a nemoci. Zohledňuje holistický pohled a využívá bio-psycho-socio-spirituální model zdraví. Tím se umožní vysvětlit některé fenomény a souvislosti, které v rámci jednotlivých specializací vysvětlit nelze. Nabízíme tak jedinečný obor, který se v České republice nevyskytuje.

Garant studijního programu: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Vědecký supervizor: prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

Program bude mít flexibilní způsob studia, který umožní co největší využití talentu studenta. Důraz bude kladen na tutorskou úlohu vedoucího práce. Studentům se nabízí možnost zapojení do již existujících výzkumů OUSHI, které mají mezinárodní přesah. Například:

Témata výzkumů
  • DIPEx. Kvalitativní výzkum v oblasti zdraví. Oblasti, ve kterých jsou plánované výzkumy: onkologická onemocnění (přednostně karcinom prostaty, karcinom střev a konečníku), Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida, onemocnění ledvin (pacienti využívající dialýzu). Více informací o výzkumu DIPEx naleznete ZDE.
  • HBSC. Mezinárodní výzkumná studie životního stylu adolescentů. Česká republika se spolu s dalšími 24 státy účastní pravidelného sběru od roku 1995. Výzkumný soubor tvoří reprezentativní vzorek 11, 13 a 15letých školáků. Česká republika se poprvé zúčastnila studie spolu s dalšími 24 převážně evropskými státy v roce 1994. Sběr byl realizován u 14 500 žáků na 243 školách reprezentativní ve všech krajích ČR.  Výzkum se opakuje vždy ve čtyřletých intervalech. Od roku 1994 tedy máme k dispozici komplexní zdroj dat o zdraví, pohybové aktivitě, obezitě, zkušenostech s drogami a alkoholem, trávení volného času a dalších tématech u nejmladší generace v ČR. Informace od nás využívají ministerstva, municipality, soukromé společnosti i nadnárodní organizace jako UNESCO, UNICEF nebo WHO při strategickém plánování. Poslední sběr dat byl v ČR proveden v roce 2018.Od sběru realizovaného v roce 2014 jsou data v ČR reprezentativní i pro všech 14 krajů. Více informací o výzkumu HBSC naleznete ZDE.
  • Zdravotní gramotnost. Kvantitativní výzkum kognitivních a sociálních dovednosti, které určují motivaci a schopnost jedinců získávat přístup ke zdravotním informacím, rozumět jim a využívat je způsobem, který rozvíjí a udržuje zdraví. Součástí výzkumu je validace kvantitativních nástrojů na měření zdravotní gramotnosti.
  • Spiritualita. Kvantitativní a kvalitativní výzkum v oblasti spirituality. Součástí výzkumu je validace kvantitativních nástrojů na měření spirituality a kvalitativní výzkum za pomoci metodologii DIPEx.
  • Senioři. Kvantitativní a kvalitativní výzkum sociálních a spirituálních determinant zdraví u seniorů. Jde o výzkum jak senioru v ČR, tak i porovnání determinant v mezikulturním kontextu (Německo, Kamerun a Hong Kong).
  • Vztahová vazba. Kvantitativní výzkum vlivu vztahové vazby na zdraví a na budování komplexních vztahů v dospělém věku. Součástí výzkumu je validace kvantitativních nástrojů na měření vztahové vazby v dospělosti.
  • Traumatizace v dětství. Kvantitativní výzkum vlivu traumatizace z dětství na zdraví v pozdějším věku. Součástí výzkumu je validace kvantitativních nástrojů na měření traumatizace v dětství.
  • Cílená intervence a inkluze dětí s emocionálními poruchami nebo poruchami chování (EBD). Kvantitativní a kvalitativní výzkum životní trajektorii dětí a dospívajících s emocionálními a behaviorálními problémy. Zkoumá se jejich životní cesta v systému preventivní, sociální a zdravotní péče. Na výzkumu spolupracují odbornici z oblasti psychiatrie, psychologie a sociální práce. Aktuálně probíhá příprava longitudálního výzkumu. Cílem výzkumu je následná cílená intervence a řešení problematiky inkluze.
  • Neziskové léky. Posláním OUSHI je pomáhat při hledání neziskových léků a iniciovat pilotní projekt monitorování pozitivních vedlejších účinků především generických léku a následné financování jejich klinických testů. ZDE
  • Inkluze zranitelných skupin.
Přihlášky
do 31.5.2021

Neváhejte pro více informací o doktorském programu kontaktovat prof. Petera Tavela (peter.tavel@upol.cz), doporučujeme napsat do předmětu emailu „Ph.D. studium“

Pro oficiální přihlášení je nutné splnit několik důležitých kroků, sledujte informace o doktorském studiu na CMTF UP a informace o studijním oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví. 


Celoživotní vzdělávání

 

Psychosomatika

Cílem tříletého vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání je výuka a výcvik v oblasti psychosomatiky pro profesionály. V souladu s biopsychosociálním přístupem ke zdraví člověka je určen odborníkům z různých oborů tak, aby se mohli navzájem obohatit a vytvořil se prostor pro vzájemnou mezioborovou diskuzi či spolupráci.
Program je určen:
– lékařům,
– psychologům,
– sociálním pracovníkům,
– kněžím,
– magistrům v oboru ošetřovatelství,
– a dalším pomáhajícím profesím.

Psychosomatika více zde