SOCIÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ U SOCIÁLNĚ A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH A JINÝCH SKUPIN POPULACE

OUSHI > Výzkum > SOCIÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ U SOCIÁLNĚ A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH A JINÝCH SKUPIN POPULACE

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT ČR

Cílem projektu bylo vytvoření nového vědeckého týmu pod vedením zahraničních expertů, vytvoření podpůrné personální a materiálně technické infrastruktury týmu, zvyšování odborné kapacity týmu, jeho zapojení do mezinárodních sítí a projektů a realizace organizované výměny informací a zkušeností mezi výzkumnými institucemi. Dále byl projekt zaměřen na formování mladých výzkumných pracovníků a podporování jejich vědecké činnosti. Výzkumným cílem projektu bylo zaměřit se na sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin populace a na jeho psychologické, sociální a společenské aspekty. Cílovou skupinou projektu byli tedy vědečtí pracovníci a studenti vysokých škol. Klíčové aktivity projektu byly: vytvoření nového výzkumného týmu, vytvoření podpůrné infrastruktury týmu, zapojení vysokoškolských studentů do výzkumu, další vzdělávání pracovníků týmu a příprava zapojení členů týmu do mezinárodních sítí a projektů.

Webové stránky projektu: www.sodezz.upol.cz