PROŽÍVÁNÍ NEMOCI A KVALITY ŽIVOTA U PALIATIVNÍCH PACIENTŮ

OUSHI > Výzkum > PROŽÍVÁNÍ NEMOCI A KVALITY ŽIVOTA U PALIATIVNÍCH PACIENTŮ

Studentská grantová soutěž Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Výzkumný projekt byl zaměřen na realizaci výzkumných šetření prožívání nemoci a kvality života u paliativních pacientů. Projekt se orientoval zejména na pacienty v terminálním stádiu nemoci. U uvedených pacientů byl výzkum zaměřen na prožívání nemoci, s cílem vytvořit předpoklady pro umístnění některých částí rozhovorů na web.

Výzkum se opíral o mezinárodní projekt DIPEx Oxford, který je zastřešen Health Experiences Research Group, University of Oxford, UK.

V průběhu projektu proběhla přípravná fáze zapojení do projektu DIPEx, která obsahovala realizaci 30 kvalitativních rozhovorů s pacienty a jejich následný přepis a kvalitativní analýzu dle metodiky DIPEx. Samotný sběr dat byl proveden vyškoleným výzkumníkem. Další rozměr spočíval v podpoře vzdělávání a vědecké činnosti akademických pracovníků, kteří byli proškoleni v metodice DIPEx a následně realizovali kvalitativní rozhovory s respondenty a provedli jejich analýzu a publikaci výsledků.