POSÍLENÍ ODBORNÉHO POTENCIÁLU VÝZKUMNÝCH TÝMŮ V OBLASTI PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO

OUSHI > Výzkum > POSÍLENÍ ODBORNÉHO POTENCIÁLU VÝZKUMNÝCH TÝMŮ V OBLASTI PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT ČR

Hlavním cílem projektu je pod vedením dvou zahraničních expertů vytvoření nového vědeckého týmu v oblasti aktivního životního stylu, podpory pohybové aktivity a prevence obezity na Fakultě tělesné kultury, na Institutu aktivního životního stylu. Dalším cílem je vytvoření podpůrné personální a materiálně technické infrastruktury týmu, zvyšování odborné kapacity týmu, jeho zapojení do mezinárodních sítí a projektů, a realizace organizované výměny informací a zkušeností mezi výzkumnými institucemi. Dále je projekt zaměřen na formování mladých výzkumných pracovníků a podporování jejich vědecké činnosti. Výzkumným cílem projektu je zaměřit se na zdravotní, ekonomické a filosofické determinanty aktivního životního stylu. Klíčové aktivity projektu jsou: vytvoření nového výzkumného týmu, vytvoření podpůrné infrastruktury týmu, zapojení vysokoškolských studentů do výzkumu, další vzdělávání pracovníků týmu a příprava zapojení členů týmu do mezinárodních sítí a projektů.

Dílčí cíle:

  • vytvoření podpůrné personální a materiálně technické infrastruktury týmu;
  • zvyšování odborné kapacity týmu, jeho zapojení do mezinárodních sítí a projektů;
  • realizace organizované výměny informací a zkušeností mezi výzkumnými institucemi;
  • formování mladých výzkumných pracovníků a podpora jejich vědecké práce.