MOCHA

OUSHI > Výzkum > MOCHA

MOCHA – MODELS OF CHILD HEALTH APPRAISED

Horizont 2020

Cílem projektu MOCHA (Models of Child Health Appraised) je porovnat a zhodnotit stávající modely dětské primární péče v jednotlivých evropských zemích a přispět tak k vývoji nových modelů nebo zlepšení těch stávajících. Primární péče se totiž v jednotlivých evropských zemích liší. V některých je založena na dvou alternativách – pediatrech primární péče nebo rodinných praktických lékařích. Liší se také modely školního zdravotnictví a možnost přístupu adolescentů k zdravotnickým službám. Není však známo, které z používaných modelů jsou nejlepší a které jsou naopak neefektivní v porovnání s jinými. Díky MOCHA projektu budeme mít možnost je prozkoumat a zhodnotit.  Jde o vůbec první úplnou analýzu různých modelů dětské primární zdravotní péče v Evropě.

V olomouckém Institutu sociálního zdraví (OUSHI) realizujeme kvalitativní substudii  tohoto projektu. Naším úkolem je zmapovat zkušenosti s primární zdravotní péčí, které mají dětští pacienti a jejich rodiče. Kvalitativní výzkum je realizován prostřednictvím metody DIPEx, která byla vyvinuta v Oxfordu, a kterou již využíváme ve výzkumech v rámci našeho institutu.  V ČR budou touto metodologií provedeny jak individuální rozhovory, tak fokusní skupiny.

Substudie DIPEx v rámci projektu MOCHA se realizuje také ve Španělsku, Německu, Itálii, Nizozemí a Velké Británii. Projekt potrvá 42 měsíců. Popsaná substudie využívající metodu DIPEx bude trvat 18 měsíců a začala v září 2015.