NOČNÍ MŮRY V SOUVISLOSTI S OSOBNOSTNÍMI CHARAKTERISTIKAMI A STRESEM

OUSHI > Výzkum > NOČNÍ MŮRY V SOUVISLOSTI S OSOBNOSTNÍMI CHARAKTERISTIKAMI A STRESEM

Časté noční můry mohou zhoršit kvalitu života jedince. Může docházet k vyhýbání se spánku a v důsledku toho ke spánkové deprivaci a tím dalšímu zvýšení intenzity nočních můr.

Často se tedy setkáváme s insomnií, únavou a sníženou výkoností během dne. Hledání příčin častých nočních můr může pomoci lidem, kteří jimi trpí a usnadnit psychoterapeutickou práci s nimi.

Výzkumným tématem této studie je prozkoumání souvislosti vybraných osobnostních charakteristik, konkrétně absorpce a propustnosti hranic, s výskytem nočních můr u souboru zdravých jedinců, souboru lidí trpících nočními můrami. Kromě osobnostních vlastností budou sledovány také další proměnné, které mohou frekvenci a obsah nočních můr ovlivnit. Patří mezi ně prožívaný stres, deprese, úzkosti nebo somatické symptomy a symptomy prožitého traumatu.