Metodologie DIPEx v oblasti onkologických onemocnění 2017

OUSHI > Výzkum > Metodologie DIPEx v oblasti onkologických onemocnění 2017

Popis projektu:

Metodika DIPEx slouží jako inovativní nástroj pro výzkum v oblasti zdraví. Jejím cílem je prostřednictvím kvalitativního výzkumu přispět k porozumění zkušenostem, které mají lidé s určitým zdravotním problémem s nemocí, se zdravím a s tím související péčí. Metoda zprostředkovává jejich zkušenost rodinným příslušníkům i profesionálům, kteří se podílejí na péči, a napomáhá i sdílení a podpoře mezi pacienty. Výzkum je realizován v rámci samostatných výzkumných projektů neboli modulů, přičemž každý se věnuje jedné diagnóze nebo specifické životní situaci.

Zapojení do mezinárodní sítě umožňuje porovnávat, propojovat a slučovat poznatky z kompatibilně orientovaných výzkumů napříč řadou zemí, které jsou součástí DIPEx International. V zahraničí se díky využívání moderních technologií projekt setkal u veřejnosti i odborníků s velkým ohlasem. V ČR je výhradním realizátorem a řešitelem projektu DIPEx Institut sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci (OUSHI). Bez rozvoje mezinárodní spolupráce bude výrazně omezený další výzkumný potenciál. V rozpočtu projektu jsou zahrnuty náklady, které jednak pokrývají pravidelné roční setkávání DIPEx International (v roce 2017 v Kanadě), dále roční povinný poplatek do mezinárodní komunity DIPEx International a uhrazení nákladů pro přepisy rozhovorů DIPEx.

Financování umožní získání dat k dokončení nejméně 2 – 3 tematických modulů. V projektu plánujeme
minimálně 2 výstupy na Web of Science.

Řešitelský tým:

Hlavní řešitel: Mgr. Kristýna Vacková

Školitel: Doc. MUDr.Jozef Hašto Ph.D.

Spoluřešitelé – studenti:

Mgr. Hana Bednaříková
PhDr. Daniel Žákovský DiS.
Mgr. Alena Černá

Spoluřešitelé – ak. pracovníci:

Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová