ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL SENIORŮ

OUSHI > Výzkum > ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL SENIORŮ

Metodika DIPEx v oblasti aktivního stárnutí

Projekt byl českou validizací aplikace a metodiky DIPEx při Health Experiences Research Group v Oxfordu. Cílem bylo vytvoření metodiky, její aplikace a validizace provedené na modulu Aktivní stárnutí a její certifikace. Metodika byla vytvořena na základě analyzování faktorů aktivního stárnutí prostřednictvím úspěšných, mezinárodně ověřených postupů a připravená na ovlivnění veřejného mínění, přesvědčení a postojů ve prospěch aktivního životního stylu a zdraví seniorů.

V souvislosti s realizací projektu byla vytvořena česká verze excelentní mezinárodní metodiky DIPEx, která byla aplikována na modul Podpora aktivního stárnutí a v rámci tohoto modulu ověřena. Cílem modulu Podpora aktivního stárnutí je poskytnout vhled do subjektivního prožívání aktivně žijících seniorů: metodika měla zachytit faktory a proměnné, které pomáhají seniorům v aktivním, angažovaném, smysluplném a naplněném životu ve stáří a které mají potenciál stát se sdílenou generativitou k aktivnímu zvládání problémů, se kterými se potýkají a kterým v souvislosti se stářím nevyhnutelně čelí. Díky webové platformě www.hovoryozdravi.cz, vytvořené v souladu s přísnými etickými pravidly DIPEx, jsou informace dostupné i dalším zainteresovaným osobám (rodinným příslušníkům, expertům a pracovníkům institucí, které pracují se seniory atd.): ti všichni mohou získávat informace o zkušenosti a prožívání seniorů, o jejich obavách i radostech. Projekt je tak aplikovatelný v několika sférách – individuální (senior může sdílet nebo být svědkem osobních prožitků a zkušeností jiných seniorů), kohortové (aktivita seniorů se zvýší díky sdílení funkčních životních zkušeností, zmírnění sociální exkluze, zvýšení koheze a sociální sítě seniorů), institucionální (instituce mohou informace aktivně využívat v přípravě vlastních projektů či opatření) i expertní (lékaři, sociální pracovníci ad. mohou pracovat s informacemi z výpovědí seniorů a zvyšovat svoji profesionalitu a pracovat na svém dalším vzdělávání).