INSPIRO

OUSHI > Výzkum > INSPIRO

INSPIRO

INSPIRO – Inspirace v odlišnosti.

(OPVVV, 2017-2020) : Zkušenosti dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

V rámci projektu INSPIRO, jehož hlavním cílem je podpořit inkluzivní vzdělávání, realizujeme případové studie, které se zaměřují na zkušenosti dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (obzvláště se zaměřením na ADHD) a jejich rodičů. Případové studie jsou realizovány prostřednictvím oxfordské metodiky DIPEx. Cílem je zpracovat studie celkem 25 dětí, 15 rodičů a cca 10 učitelů či asistentů pedagoga.

Zajímají nás zejména témata týkající se vlivu diagnózy na zkušenosti ve škole, např.:

– Jak se děti se specifickými potřebami cítí ve školním prostředí?

– Jak se těmto dětem daří komunikovat a vstupovat do vztahů se svými vrstevníky?

– Jak vnímají svou diagnózu samotné děti, ale i jejich rodiče či učitelé, příp. asistenti pedagoga?

– Jak se tato diagnóza promítá do jejich sociálních interakcí a vztahů?

Na základě těchto případových studií bude vytvořena webová stránka (www.hovoryovzdelavani.cz), která informace zprostředkuje dětem, rodičům, pedagogům i dalším odborníkům, kteří se na danou problematiku zaměřují. Účelem stránky je nabídnout podporu i informace těmto cílovým skupinám. Informace budou doprovázeny video a audioukázkami z rozhovorů s účastníky projektu.