Iga 2018 1

OUSHI > Výzkum > Iga 2018 1

Psychologické, sociální a spirituální aspekty chronických a nádorových onemocnění

Projekt využívá metodiku aplikovaného kvalitativního výzkumu zkušeností pacientů s nemocí – DIPEx.
Cílem aktuální studie je získat prostřednictvím analýzy hloubkových rozhovorů vhled do zkušeností a
prožitků pacientů s chronickým či nádorovým onemocněním. Konkrétně se jedná o pacienty s
karcinomem prostaty, karcinomem prsu, nespecifickými střevními záněty a jedince s chronickými
nočními můrami. Získaná data budou mimo jiné využita jako zdroj informací a opory na webové
platformě hovoryozdravi.cz. Podmínkou realizace této studie je vzdělání výzkumníků v oblasti
metodologie DIPEx.