HBSC

OUSHI > Výzkum > HBSC

The Health Behavior in School-aged Children

HBSC studie (The Health Behavior in School-aged Children) je mezinárodní výzkumná studie kolaborativního charakteru životního způsobu u dětí. Studie vychází ze stanoviska WHO, která uvádí, že chování a životní styl v dospělosti jsou výsledkem vývoje v dětství a dospívání. Sledování výskytu behaviorálních komponent ovlivňujících zdraví u mladých lidí je důležité z hlediska veřejného zdraví, mladí lidé se specifickými rizikovými faktory by měli být dle WHO (2002) cílovou skupinou preventivních snah v oblasti podpory zdraví. Česká republika se spolu s dalšími 24 převážně evropskými státy studie poprvé účastnila v roce 1995, přičemž se výzkum opakuje vždy ve čtyřletých intervalech. Výzkumný soubor tvoří reprezentativní vzorek 11, 13 a 15letých školáků.

Členové Institutu sociálního zdraví jsou členy národního týmu HBSC v České i Slovenské republice. OUSHI garantuje doplnění kvantitativní studie o kvalitativní část.

Více informací o HBSC v České republice naleznete ZDE (http://hbsc.upol.cz/)
Více informací o HBSC international naleznete ZDE (http://www.hbsc.org/)

international_report_2010.jpg

International Report 2009/2010

Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey
Candace Currie et. al.
Publikace je ke stažení na stránchách ZDE.

 2005-06.jpg

International Report 2005/2006

Inequalities in young people’s health: HBSC international report from the 2005/06 Survey
Publikace je ke stažení ZDE.

 2001-02.jpg

International Report 2001/2002

Young People’s Health in Context: international report from the HBSC 2001/02 survey.
Candace Currie et. al.
Publikace je ke stažení ZDE.

 1997-98.jpg

International Report 1997/98

Health and health behaviour among young people.
Candace Currie et. al.
Publikace je ke stažení ZDE.

 1993-94-part-1.jpg

International Report 1993/94

The Health of Youth: A cross-national survey.
King A, Wold B, Tudor-Smith C & Harel
Publikace je ke stažení:
ČÁST 1
ČÁST 2
ČÁST 3