FAST Rodina a škola společně

OUSHI > Výzkum > Granty v rocích > FAST Rodina a škola společně

OPVVV – Výzva č. 02_19_076 pro Inovace v pedagogice v prioritní ose 3 OP

Anotace:
Pro úspěchy dětí ve vzdělávání je důležitá spolupráce rodiny a školy a jejich synergické působení. Cílem předkládaného projektu je přenesení inovativního přístupu (program FAST) ze Spojených států a implementace v podmínkách českých škol. Program FAST, se svou třicetiletou historií, představuje strukturovaný intervenční program vedoucí k zefektivnění systému práce školy, zlepšení spolupráce rodiny a školy a vytvoření optimálního školního klima.