Tým

OUSHI > Tým

Vedoucí

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (CMTF UP Olomouc)
prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D. – zástupce vedoucího – (CMTF UP Olomouc)

Poradní panel

prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (AV ČR, MU Brno)
assoc. prof. J. P. van Dijk, MD, Ph.D. (UMC of Groningen)
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D. (FZ TnUAD Trenčín)
doc. Vít Hušek, Th.D. (CMTF UP Olomouc)
doc. Kateřina Ivanová, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. Malcolm MacLachlan (Trinity College Dublin)
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (PsÚ AV ČR Praha)
prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. (PdF UP Olomouc)
doc. Jiří Růžička, Ph.D. (PVŠPS Praha)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (FSS MU Brno)
prof. PhDr. Emil Višňovský, Ph.D. (Slovenská akadémia vied Bratislava)
RNDr. Gabriela I. Vlková, Th.D. (CMTF UP Olomouc)
Mgr. Mária Heveriova (Ambulancia liečebnej pedagogiky, Košice)

Etická komise OUSHI

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (předseda)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
doc. Vít Hušek, Th.D.
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík Ph.D.
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (tajemník)

Výkonný výbor

Mgr. Kateřina Hamplová
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Mgr. Ivana Svobodová
Ing. Lucie Svrčková
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Senior researchers

RNDr. Michal Berčák, Ph.D.
Mgr. Daniela Bobáková, Ph.D.
Ing. Lucia Bosáková, Ph.D.
Edward R. Canda, M.A., MSW, Ph.D.
Mgr. Boris Cvek, Ph.D.
M.A. et M.A., Mgr. Antonie Dvořáková, Ph.D.
MUDr. Radovan  Hrubý, PhD.
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Mgr. Michal Kalman, Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Mgr. Peter Kolarčik, Ph.D.
Mgr. Martin Kuška, Ph.D.
prof. Malcolm MacLachlan (Trinity College Dublin)
Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D. et Ph.D.
Mgr. Kateřina Pečtová, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (PsÚ AV ČR Praha)
MUDr. Jaroslav Rosenberger, M. D., Ph.D. (LF UPJŠ Košice)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Ing. Radek Trnka, Ph.D. (PVŠPS Praha)
prof. PhDr. Emil Višňovský, Ph.D.

Junior researchers

Mgr. Hana Bednaříková
MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková
Mgr. Alena Černá
Mgr. Jan Černík
Mgr. Kristýna Anna Černíková
Mgr. Alena Dobrotková
Ing. Mgr. Eva Dubovská
Mgr. Katarína Dutková
Mgr. Jana Fűrstová
Mgr. Kristýna Gábová
ThLic Mgr. Petr Glogar
Mgr. Ing. Václav Grepl
Mgr. Anna Janů
MUDr. Jaromír Kabát
MUDr. Natália Kaščáková
Mgr. Josef Koláček
Mgr. Richard Kořínek
Mgr. Alice Košárková
Mgr. Zuzana Končalová
Mgr. Bc. Arnošt Krtek
Ing. Mgr. Zdeněk Meier
Mgr. Klára Maliňáková
Mgr. Lukáš Novák
Mgr. Kateřina Paclíková
Mgr. Helena Pipová
Mgr. Martin Pšenička
Mgr. Michal Půža
Mgr. et Mgr. Ján Šandora, MBA
Mgr. Adéla Šimáková
Mgr. Jana Trtílková
Mgr. Anna Víšková

 

Metodologické zabezpečení

Garanti pro jednotlivé výzkumné oblasti:

Kvalitativní výzkum

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Kvantitativní výzkum

Mgr. Matúš Bieščad, PhD.
prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Rosenberger, M. D., Ph.D. (LF UPJŠ Košice)

Metaanalytické šetření

Mgr. et Mgr. Ján Šandora, MBA

Statistika

Mgr. Matúš Bieščad, PhD.
Mgr. Peter Kolarčik, Ph.D.
Mgr. Alek Lačev, Ph.D.
Mgr. Jana Fűrstová

Jazykové úpravy

Mgr. David McLean

Publikační logistika

prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D.
assoc. prof. J. P. van Dijk, MD, Ph.D.