Tým

OUSHI > Tým

Vedoucí

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (CMTF UP Olomouc)
prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D. – zástupce vedoucího – (CMTF UP Olomouc)

Poradní panel

prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (AV ČR, MU Brno)
assoc. prof. J. P. van Dijk, MD, Ph.D. (UMC of Groningen)
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D. (FZ TnUAD Trenčín)
doc. Vít Hušek, Th.D. (CMTF UP Olomouc)
doc. Kateřina Ivanová, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. Malcolm MacLachlan (Trinity College Dublin)
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (PsÚ AV ČR Praha)
prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. (PdF UP Olomouc)
doc. Jiří Růžička, Ph.D. (PVŠPS Praha)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (FSS MU Brno)
prof. PhDr. Emil Višňovský, Ph.D. (Slovenská akadémia vied Bratislava)
RNDr. Gabriela I. Vlková, Th.D. (CMTF UP Olomouc)
Mgr. Mária Heveriova (Ambulancia liečebnej pedagogiky, Košice)

Etická komise OUSHI

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (předseda)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
doc. Vít Hušek, Th.D.
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík Ph.D.
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (tajemník)

Výkonný výbor

Ing. Jana Cohlová
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Ing. Mgr. Zdeněk Meier, Ph.D.
Ing. Lucie Svrčková
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Senior researchers

MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková, Ph.D.
RNDr. Michal Berčák, Ph.D.
Mgr. Daniela Bobáková, Ph.D.
Ing. Lucia Bosáková, Ph.D.
Edward R. Canda, M.A., MSW, Ph.D.
Mgr. Boris Cvek, Ph.D.
Ing. Mgr. Eva Dubovská, Ph.D.
M.A. et M.A., Mgr. Antonie Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Daniela Fiľakovská, Ph.D.
Mgr. Ing. Václav Grepl, Ph.D.
MUDr. Radovan  Hrubý, PhD.
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
PhDr. Dana Jakšičová, Ph.D.
MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D.
MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D.
Mgr. Michal Kalman, Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Mgr. Peter Kolarčik, Ph.D.
Mgr. Martin Kuška, Ph.D.
prof. Malcolm MacLachlan (Maynooth University, Ireland)
Mgr. Klára Maliňáková, Ph.D.
Ing. Mgr. Zdeněk Meier, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D. et Ph.D.
Mgr. Kateřina Pečtová, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (PsÚ AV ČR Praha)
MUDr. Jaroslav Rosenberger, M. D., Ph.D. (LF UPJŠ Košice)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Ing. Radek Trnka, Ph.D. (PVŠPS Praha)
prof. PhDr. Emil Višňovský, Ph.D.

Junior researchers

Mgr. Renata Banášová
Mgr. Hana Bednaříková
Mgr. Tomáš Bok
Mgr. Marie Buchtová
Mgr. et Bc. Rachel Cann, BA
Mgr. Alena Černá
Mgr. Jan Černík
Mgr. Kristýna Anna Černíková
Mgr. Alena Dobrotková
Mgr. Katarína Dutková
Mgr. et Bc. Ondřej Fafejta
Mgr. Martin Fülep
Mgr. Jana Fűrstová
Mgr. Kristýna Gábová
Mgr. Dagmar Hájková
Mgr. Bc. Martin Heveri
Mgr. Bibiána Jozefiaková
Mgr. Anna Janů
Mgr. Josef Koláček
Mgr. Jakub Konečný
Mgr. Richard Kořínek
Mgr. Alice Košárková
Mgr. Miroslava Kotrlíková Rašmanová
Mgr. Bc. Arnošt Krtek
Mgr. Růžena Krtková Rudnická
Mgr. Veronika Navrátilová
MUDr. Bc. Jakub Medal
Mgr. Veronika Müllerová
Mgr. Lukáš Novák
Mgr. Anna Ohnisková
Mgr. Kateřina Paclíková
Mgr. Markéta Pešoutová
Mgr. Michal Půža
Mgr. Miroslava Rašmanová
Mgr. Ivana Svobodová
Mgr. et Mgr. Ján Šandora, MBA
RNDr. Zuzana Štolcová
Mgr. Júlia Švecová
Mgr. Jana Trtílková
Mgr. Michaela Vetešková
Mgr. Anna Víšková
Mgr. Zuzana Zemancová
Mgr. Radka Žídková

 

Metodologické zabezpečení

Garanti pro jednotlivé výzkumné oblasti:

Kvalitativní výzkum

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Kvantitativní výzkum

Mgr. Matúš Bieščad, PhD.
prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Rosenberger, M. D., Ph.D. (LF UPJŠ Košice)

Metaanalytické šetření

Mgr. et Mgr. Ján Šandora, MBA

Statistika

Mgr. Matúš Bieščad, PhD.
Mgr. Peter Kolarčik, Ph.D.
Mgr. Alek Lačev, Ph.D.
Mgr. Jana Fűrstová

Jazykové úpravy

Mgr. David McLean

Publikační logistika

prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D.
assoc. prof. J. P. van Dijk, MD, Ph.D.