Souvislost závažných životních událostí v průběhu života

OUSHI > Souvislost závažných životních událostí v průběhu života

Souvislost závažných životních událostí v průběhu života, nejisté vztahové vazby v důsledku traumatizace v dětství a resilience se zdravím

GAČR

 2019-2021

  • Nepříznivé životní zkušenosti v dětství a rovněž v dospělosti vyvažované zdroji pro zvládání se významně podílejí na zdraví a kvalitě života. Cílem této průřezové studie realizované na souboru reprezentujícím českou dospělou populaci (N=1800, 15-88 let, průměrný věk: 46,6) obohacené o soubory respondentů z klinické praxe (N=300, pacienti trpící duševními poruchami) je objasnit úlohu nejisté vztahové vazby (ECR-R) v důsledku traumatizace v dětství (CTQ) a resilience (BRS) jako moderátorů souvislosti závažnosti životních událostí (LSC-R) v průběhu života s celkovým hodnocením zdraví (SRH), s kvalitou života související se zdravím (SF-8), s dlouhodobými zdravotními potížemi a duševními poruchami (BSI-53).
  • Cíle projektu je zhodnotit úlohu nejisté vztahové vazby v důsledku traumatizace v dětství a resilience jako moderátorů souvislosti závažných životních událostí v průběhu života s celkovým hodnocením zdraví, s kvalitou života související se zdravím, s dlouhodobými zdravotními potížemi a duševními poruchami.