SHAPES

OUSHI > SHAPES

SHAPES

(“Smart and Healthy Ageing through People Engaging in supportive Systems”)

SHAPES je mezinárodní projekt podpory výzkumu a vývoje Horizont 2020, kterého se účastní 14 evropských zemí. Zapojení Cyrilometodějské teologické fakulty (CMTF), konkrétně Institutu sociálních determinant zdraví (OUSHI), je pro nás vysoce prestižní záležitostí. Z České republiky jsou do projektu zapojeny dvě instituce – Univerzita Palackého v Olomouci CMTF a Fakultní nemocnice Olomouc

Cílem tohoto projektu je vytvořit integrační IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení zaměřených na zlepšení zdravotních indikátorů, blahobytu a nezávislosti lidí v podmínkách stárnoucí populace. Možnosti řešení problémů, zejména starších spoluobčanů, ale i rodin a poskytovatelů služeb je důvodem vzniku uvedené platformy, která nabídne síť rozsáhlých, vzájemně propojených digitálních služeb a produktů. Tato řešení budou nápomocná především starším lidem, kteří čelí dočasnému nebo trvalému snížení fyzických nebo psychických schopností, ale především bude pomáhat zdravým lidem udržovat jejich zdraví, pokud možno co nejdéle.

Neméně důležitou součástí projektu je podpora evropského průmyslu, a to posunutím rozvoje obchodních modelů založených na hodnotách (tzv. value based model). Takto lze očekávat rozšíření trhu inovativních řešení a služeb v oblasti digitálního zdraví a péče a hledání řešení k podpoře zdravého a nezávislého života. Vznik této platformy je saturován dlouhodobou potřebou udržitelnost systémů zdravotnictví a péče v Evropě, ve které je podle aktuálních údajů OSN 25 procent současné populace zastoupeno lidmi staršími 65 let.

Navzdor situaci způsobené COVIDem 19 v celé Evropě připravujeme on-line workshop, který se koná 12. května 2020, pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci a má za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s dosavadním průběhem projektu a umožnit konsorciu organizací zapojených v projektu diskutovat řešená témata. Jednotlivá témata budou uvedena formou krátkých prezentací a následných workshopů. Workshopy navazují na aktuálně řešené otázky projektu, a to z oblastí: specifické potřeby starších lidí, využití technologií, vytvoření udržitelné platformy, šíření výsledků projektu a etické otázky spojené s projektem.

Přihlašování prodlouženo do 29.4. 2020!

Pozvánka na první SHAPES Dialogue Workshop - online 12. května 2020
Nové mezinárodní stránky SHAPES
Informace na stránkách SHAPES k workshopu
Informační leták SHAPES

Webové odkazy

 

https://cordis.europa.eu/project/id/857159

https://www.maynoothuniversity.ie/all-institute/all-projects/shapes

https://oushi.upol.cz/shapes/.

 

Tento projekt je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 z grantové dohody    č. 857159.