SHAPES

OUSHI > SHAPES

SHAPES

(“Smart and Healthy Ageing through People Engaging in supportive Systems”)

SHAPES je mezinárodní projekt podpory výzkumu a vývoje Horizont 2020, kterého se účastní 14 evropských zemí. Zapojení Cyrilometodějské teologické fakulty (CMTF), konkrétně Institutu sociálních determinant zdraví (OUSHI), je pro nás vysoce prestižní záležitostí. Z České republiky jsou do projektu zapojeny dvě instituce – Univerzita Palackého v Olomouci CMTF a Fakultní nemocnice Olomouc

Cílem tohoto projektu je vytvořit integrační IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení zaměřených na zlepšení zdravotních indikátorů, blahobytu a nezávislosti lidí v podmínkách stárnoucí populace. Možnosti řešení problémů, zejména starších spoluobčanů, ale i rodin a poskytovatelů služeb je důvodem vzniku uvedené platformy, která nabídne síť rozsáhlých, vzájemně propojených digitálních služeb a produktů. Tato řešení budou nápomocná především starším lidem, kteří čelí dočasnému nebo trvalému snížení fyzických nebo psychických schopností, ale především bude pomáhat zdravým lidem udržovat jejich zdraví, pokud možno co nejdéle.

Neméně důležitou součástí projektu je podpora evropského průmyslu, a to posunutím rozvoje obchodních modelů založených na hodnotách (tzv. value based model). Takto lze očekávat rozšíření trhu inovativních řešení a služeb v oblasti digitálního zdraví a péče a hledání řešení k podpoře zdravého a nezávislého života. Vznik této platformy je saturován dlouhodobou potřebou udržitelnost systémů zdravotnictví a péče v Evropě, ve které je podle aktuálních údajů OSN 25 procent současné populace zastoupeno lidmi staršími 65 let.

V květnu 2020 jsme pod záštitou Univerzity Palackého uspořádali mezinárodní on-line workshop, který měl za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s dosavadním průběhem projektu a umožnit konsorciu organizací zapojených v projektu diskutovat řešená témata. Workshopy navazovaly na aktuálně řešené otázky projektu, a to z oblastí: specifické potřeby starších lidí, využití technologií, vytvoření udržitelné platformy, šíření výsledků projektu a etické otázky spojené s projektem.

Podívejte se na sestřih naší části worskhopu, která se zabývá využitím person při designu digitálních řešení pro vylepšení života seniorů.

Nové mezinárodní stránky SHAPES
Informační leták SHAPES

Webové odkazy

 

https://cordis.europa.eu/project/id/857159

https://www.maynoothuniversity.ie/all-institute/all-projects/shapes

https://oushi.upol.cz/shapes/.

 

Tento projekt je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 z grantové dohody    č. 857159.