ŽIVOTNÍ BILANCOVÁNÍ A VÝZNAM SPIRITUALITY U SENIORŮ 2

OUSHI > ŽIVOTNÍ BILANCOVÁNÍ A VÝZNAM SPIRITUALITY U SENIORŮ 2

Studentská grantová soutěž Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Výzkumný projekt je zaměřen na realizaci výzkumných šetření prožívání životního bilancování u seniorů. Projekt navazuje na již existující studii týkající se aktivního stárnutí a podpořenou TA ČR a na v roce 2014 realizovaný projekt IGA „Životní bilancování a význam spirituality u seniorů“.  V již probíhajících rozhovorech spojených se studií se ukazuje, že v životním bilancování seniorů je spirituální složka důležitým faktorem. Předkládaný výzkumný projekt IGA je tedy zaměřený na tuto spirituální složku – jak religiózní, tak i nereligiózní. Výběr participantů bude proveden cíleně a zaměřený na významné osobnosti české intelektuální obce. V širší souvislosti jde o hlubší pochopení toho, jak osoby s vyšším vzděláním prožívají své životní bilancování, jak se vyrovnávají  s hledáním integrity. Výzkum má za cíl vytvořit předpoklady pro umístnění některých částí rozhovorů na webu. Výzkum se opírá o mezinárodní projekt DIPEx Oxford, který je zastřešen Health Experiences Research Group, University of Oxford, UK. V průběhu projektu proběhne další fáze zapojení do projektu DIPEx. Bude realizováno dalších nejméně 10 kvalitativních rozhovorů se seniory a jejich následný přepis a kvalitativní analýzu dle metodiky DIPEx. Předpokládáme minimálně dva odborné výstupy: jeden bude zaslaný do impaktovaného časopisu, jedním bude odborná monografie. Výsledky výzkumu budou také využívány jako zdroje ke studiu pro studenty DSP Sociální a spirituální determinanty zdraví. V závěrečné fázi jde o přípravu na certifikaci metodiky DIPEx v Oxfordu a samotné přijetí do mezinárodních sítí ve Freiburgu.