ŽIVOTNÍ BILANCOVÁNÍ A VÝZNAM SPIRITUALITY U SENIORŮ 1

OUSHI > ŽIVOTNÍ BILANCOVÁNÍ A VÝZNAM SPIRITUALITY U SENIORŮ 1

Studentská grantová soutěž Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Výzkumný projekt je zaměřen na realizaci výzkumných šetření prožívání životního bilancování u seniorů. Projekt navazuje na již existující studii týkající se aktivního stárnutí a podpořenou TA ČR. V již probíhajících rozhovorech spojených se studií se ukazuje, že se v životním bilancování seniorů je spirituální složka důležitým faktorem. Předkládaný výzkumný projekt IGA je tedy zaměřený na tuto spirituální složku – jak religiózní, tak i nereligiózní. Výběr participantů bude proveden cíleně a zaměřený na významné osobnosti české intelektuální obce. V širší souvislosti jde o hlubší pochopení toho, jak osoby s vyšším vzděláním prožívají své životní bilancování, jak se vyrovnávají s hledáním integrity. Výzkum má za cíl vytvořit předpoklady pro umístnění některých částí rozhovorů na webu. Výzkum se opírá o mezinárodní projekt DIPEx Oxford, který je zastřešen Health Experiences Research Group, University of Oxford, UK. V průběhu projektu proběhne přípravná fáze zapojení do projektu DIPEx, která bude obsahovat realizaci 10 kvalitativních rozhovorů se seniory a jejich následný přepis a kvalitativní analýzu dle metodiky DIPEx.