Konference ROMZAVIP

OUSHI > Konference ROMZAVIP

Konference

Dostupnost zdravotní péče pro strukturálně zranitelné skupiny obyvatel

 

Motto: „Kdo může a kdo by měl zlepšit dostupnost zdravotní péče a efektivnost jejího využití u Romů žijících v sociálním vyloučení a u jiných strukturálně zranitelných skupin obyvatel?“

 

KDY? 22. 10. 2020

KDE? Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc

Program konference vychází z konceptu „strukturální zranitelnosti“ (strtuctural vulnerability). Konference bude zaměřena na specifika poskytování zdravotní péče pacientům, jejichž pozice ve společnosti je výrazně znevýhodněna kvůli různým sociálním faktorům, včetně těch spojených s etnicitou.

Konference je součástí celoživotního vzdelávaní pro lékaře, klinické psychology, zdravotní sestry a sociální pracovníky (akreditace ČLK, ČAS , AKP ČR a potvrzení o účasti na konferenci pro sociální pracovníky).

Konference je pořádáná  ve spolupráci s aplikačními garanty:     

 

Přihlašovací formulář ZDE

Pozvánka ZDE

 

 

Konference je realizována v rámci projektu TL02000164 „Aplikovaný výzkum pro inovace politik v oblasti dostupnosti zdravotní péče u sociálně vyloučené romské populace“, který je řešen s finanční podporou TA ČR.