Publikace

OUSHI > Publikace

Certifikovaná metodika

Tavel, P., Klůzová Kráčmarová, L., Půžová, Z., Dubovská, E. (2015). Metodika DIPEx ČR. Certifikovaná metodika MPSV č.j.: 2015/70065-312.

Nástroje

Dotazník Zdraví a spokojenost (SF-8 Health Survey)
Škála každodenní spirituální zkušenosti (DSES)
Dotazník: Prožívání blízkých vztahů (ECR-R-16)
Dotazník životních stresorů (LSC-R)
Stručný inventář příznaků (Brief Symptom Inventory_ BSI-53)

Články

2018

Prosíme o strpení – připravujeme publikace ke zveřejnění.

2017

BAĎURA, P., SIGMUNDOVÁ, D., SIGMUND, E., MADARASOVÁ GECKOVÁ, A., DIJK, JPV., REIJNEVELD, SA. Participation in organized leisure-time activities and risk behaviors in Czech adolescents. International Journal of Public Health, 2017, roč. 62, č. 3, s. 387-396. ISSN 1661-8556.DOI 10.1007/s00038-016-0930-9
BAĎURA, P., MADARASOVÁ GECKOVÁ, A., SIGMUNDOVÁ, D., SIGMUND, E., VAN DIJK, JP., REIJNEVELD, SA. Do family environment factors play a role in adolescents‘ involvement in organized activities?. Journal of Adolescence, 2017, roč. 2017, č. 59, s. 59-66. ISSN 0140-1971.DOI 10.1016/j.adolescence.2017.05.017
BELAK, A., DANKULINCOVÁ VESELSKÁ, Z., MADARASOVÁ GECKOVÁ, A., VAN DIJK, JP., REIJNEVELD, SA. How Well Do Health-Mediation Programs Address the Determinants of the Poor Health Status of Roma? A Longitudinal Case Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, roč. 14, č. 12, s. nestránkováno. ISSN 1660-4601.DOI 10.3390/ijerph14121569
BELÁK, A., MADARASOVÁ GECKOVÁ, A., VAN DIJK, JP., REIJNEVELD, S. Health-endangering everyday settings and practices in a rural segregated Roma settlement in Slovakia: A descriptive summary from an exploratory longitudinal case study. BMC Public Health, 2017, roč. 17, č. 128, s. nestránkováno. ISSN 1471-2458.DOI 10.1186/s12889-017-4029-x
BOOT, F., DINSMORE, J., KHASNABIS, C., MACLACHLAN, M. Intellectual Disability and Assistive Technology: Opening the GATE Wider. Frontiers in Public Health, 2017, roč. 5, č. 22 February 2017, s. nestránkováno. ISSN 2296-2565.DOI 10.3389/fpubh.2017.00010
CVEK, B. Promoting Medical Innovation. Health Affairs, 2017, roč. 36, č. 8, s. 1518. ISSN 0278-2715.DOI 10.1377/hlthaff.2017.0803
CVEK, B. Searching for Positive Side Effects of Common Drugs. Trends in Pharmacological Sciences, 2017, roč. 38, č. 2, s. 111. ISSN 0165-6147.DOI 10.1016/j.tips.2016.10.008
DIMITROVA, R., MUSSO, P., NAUDE, L., ZAHAJ, S., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., STEFENEL, D., UKA, F., JORDANOV, V., JORDANOV, E., TAVEL, P. National collective identity in transitional societies: Salience and relations to life satisfaction for youth in South Africa, Albania, Bulgaria, the Czech Republic, Kosovo and Romania. Journal of Psychology in Africa, 2017, roč. 27, č. 2, s. 150-158. ISSN 1433-0237.DOI 10.1080/14330237.2017.1301722
DUBOVSKÁ, E., CHRZ, V., TAVEL, P., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., RŮŽIČKA, J. Narrative construction of resilience: stories of older Czech adults. Ageing & Society, 2017, roč. 2017, č. 9, s. 1849-1873. ISSN 0144-686X.DOI 10.1017/S0144686X16000581
DUTKOVÁ, K., HOLUBČÍKOVÁ, J., KRAVCOVÁ, M., BABINČÁK, P., TAVEL, P., MADARASOVÁ GECKOVÁ, A. Is Spiritual Well-Being Among Adolescents Associated with a Lower Level of Bullying Behaviour? The Mediating Effect of Perceived Bullying Behaviour of Peers. Journal of Religion and Health, 2017, roč. 56, č. 6, s. 2212-2221. ISSN 0022-4197.DOI 10.1007/s10943-017-0392-2
GILMORE, B., MACLACHLAN, M., MCVEIGH, J., MCCLEAN, C., CARR, S., DUTTINE, A., MANNAN, H., MCAULIFFE, E., MJI, G., EIDE, A., HEM, K., GUPTA, N. A study of human resource competencies required to implement community rehabilitation in less resourced settings. Human Resources for Health, 2017, roč. 15, č. September 22, s. nestránkováno. ISSN 1478-4491.DOI 10.1186/s12960-017-0240-1
HOFER, J., BUSCH, H., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., TAVEL, P. Relationship Between Subjectively Evaluated Health and Fear of Death Among Elderly in Three Cultural Contexts: Effects of Internal and External Resources. The International Journal of Aging & Human Development, 2017, roč. 84, č. 4, s. 343-365. ISSN 0091-4150.DOI 10.1177/0091415016685331
HOFER, J., BUSCH, H., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., TAVEL, P. When Reminiscence is Harmful: The Relationship Between Self-Negative Reminiscence Functions, Need Satisfaction, and Depressive Symptoms Among Elderly People from Cameroon, the Czech Republic, and Germany. Journal of Happiness Studies, 2017, roč. 18, č. 2, s. 389-407. ISSN 1389-4978.DOI 10.1007/s10902-016-9731-3
HOFER, J., BUSCH, H., RAIHALA, C., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., TAVEL, P. The Higher Your Implicit Affiliation-Intimacy Motive, the More Loneliness Can Turn You Into a Social Cynic: A Cross-Cultural Study. Journal of Personality, 2017, roč. 85, č. 2, s. 179-191. ISSN 0022-3506.DOI 10.1111/jopy.12232
HOLUBCIKOVA, J., KOLARČIK, P., MADARASOVÁ GECKOVÁ, A., JOPPOVÁ, E., VAN DIJK, JP., REIJNEVELD, SA. Young adolescents who combine alcohol and energy drinks have a higher risk of reporting negative behavioural outcomes. International Journal of Public Health, 2017, roč. 2017, č. 62, s. 379–386. ISSN 1661-8556.DOI 10.1007/s00038-016-0862-4
HOLUBČÍKOVÁ, J., KOLARČIK, P., MADARASOVÁ GECKOVÁ, A., REIJNEVELD, S., VAN DIJK, J. Regular energy drink consumption is associated with the risk of health and behavioural problems in adolescents. European Journal of Pediatrics, 2017, roč. 176, č. 5, s. 599-605. ISSN 0340-6199.DOI 10.1007/s00431-017-2881-4
HUSÁROVÁ, D., BLINKA, L., MADARASOVÁ GECKOVÁ, A., ŠIRŮČEK, J., VAN DIJK, JP., REIJNEVELD, SA. Do sleeping habits mediate the association between time spent on digital devices and school problems in adolescence?. European Journal of Public Health, 2017, roč. 2017, č. 21 November 2017, s. 1-5. ISSN 1101-1262.DOI 10.1093/eurpub/ckx198
Kaščáková, N., Bieščad, M., Poláčková Šolcová, I., Hašto, J., Tavel, P. (2017). Psychometrická analýza českej verzie dotazníka Childhood Trauma Questionnaire v reprezentatívnej vzorke dospelých obyvateľov Českej republiky. Československá psychologie, ISSN 0009-062X. – v recenzním řízení
KOLARČIK, P., ČEPOVÁ, E., MADARASOVÁ GECKOVÁ, A., ELSWORTH, G., BATTERHAM, R., OSBORNE, R. Structural properties and psychometric improvements of the Health Literacy Questionnaire in a Slovak population. International Journal of Public Health, 2017, roč. 62, č. 5, s. 591-604. ISSN 1661-8556.DOI 10.1007/s00038-017-0945-x
KOPCAKOVA, J., DANKULINCOVA VESELSKA, Z., MADARASOVÁ GECKOVÁ, , BUCKSCH, J., NALECZ, H., SIGMUNDOVÁ, D., DIJK, , REIJNEVELD, SA. Is a Perceived Activity-Friendly Environment Associated with More Physical Activity and Fewer Screen-Based Activities in Adolescents?. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, roč. 14, č. 1, s. 1-8. ISSN 1660-4601.DOI 10.3390/ijerph14010039
MALIŇÁKOVÁ, K., KOPČÁKOVÁ, J., KOLARČIK, P., MADARASOVÁ GECKOVÁ, A., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., HUŠEK, V., KLŮZOVÁ KRÁČMAROVÁ, L., DUBOVSKÁ, E., KALMAN, M., PŮŽOVÁ, Z., DIJK, JPV., TAVEL, P. The Spiritual Well-Being Scale: Psychometric Evaluation of the Shortened Version in Czech Adolescents. Journal of Religion and Health, 2017, roč. 56, č. 2, s. 697-705. ISSN 1573-6571.DOI 10.1007/s10943-016-0318-4
NASSER, K., MACLACHLAN, M., MCVEIGH, J. Social Inclusion and Mental Health of Children with Physical Disabilities in Gaza, Palestine. Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal, 2017, roč. 27, č. 4, s. 5-36. ISSN 1029-4414.DOI 10.5463/DCID.v27i4.560
PÁLFIOVÁ, M., DANKULINCOVÁ VESELSKÁ, ZD., FIL’AKOVSKÁ, D., HOLUBČÍKOVÁ, J., ČERMÁK, I., MADARASOVÁ GECKOVÁ, A., VAN DIJK, J., REIJNEVELD, S. Is risk-taking behaviour more prevalent among adolescents with learning disabilities?. European Journal of Public Health, 2017, roč. 27, č. 3, s. 501-506. ISSN 1101-1262.DOI 10.1093/eurpub/ckw201
POWER, J., MCVEIGH, J., GILMORE, B., MACLACHLAN, M. Opportunities for human resources for health and rehabilitation: a response to Jesus et al. Human Resources for Health, 2017, roč. 15, č. 73, s. nestránkováno. ISSN 1478-4491.DOI 10.1186/s12960-017-0244-x
 ŠOLCOVÁ, I., TAVEL, P. Stress-Related Growth in Two Challenging Conditions. Journal of Human Performance in Extreme Environments, 2017, roč. 13, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1529-5168.DOI 10.7771/2327-2937.1099
VERGUNST, R., SWARTZ, L., HEM, K., EIDE, A., MANNAN, H., MACLACHLAN, M., MJI, G., BRAATHEN, S., SCHNEIDER, M. Access to health care for persons with disabilities in rural South Africa. BMC Health Services Research, 2017, roč. 17, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1472-6963.DOI 10.1186/s12913-017-2674-5
VISAGIE, S., EIDE, A., DYRSTAD, K., MANNAN, H., SWARTZ, L., SCHNEIDER, M., MJI, G., MUNTHALI, A., KHOGALI, M., VAN ROOY, G., HEM, K., MACLACHLAN, M. Factors related to environmental barriers experienced by persons with and without disabilities in diverse African settings. PLoS One, 2017, roč. 12, č. 10, s. nestránkováno. ISSN 1932-6203.DOI 10.1371/journal.pone.0186342

2016

Baďura, P., Sigmund, E., Madarasová Gecková, A., Sigmundová, D., Širůček, J., Dijk, Jpv., Reijneveld, Sa. (2016). Is participation in organized leisure-time activities associated with school performance in adolescence?. PLoS One, roč. 11, č. 4, s. 1-13. ISSN 1932-6203.DOI 10.1371/journal.pone.0153276
Baska, T., Madarasová Gecková, A., Bašková, M., Krajčovič, A. (2016). Decline in alcohol use among adolescents in Slovakia: a reason for optimism?. Public Health, roč. 139, č. OCT 2016, s. 203-208. ISSN 0033-3506.DOI 10.1016/j.puhe.2016.08.003
Benka, J., Nagyova, I., Rosenberger, J., Macejova, Z., Lazurova, I., van der Klink, J. (2016). Social participation in early and established rheumatoid arthritis patients, Disability and Rehabilitation, 71-74.
Bentley, J., Bruyere, S., Leblanc, J., Maclachlan, M. (2016). Globalizing Rehabilitation Psychology: Application of Foundational Principles to Global Health and Rehabilitation Challenges. Rehabilitation Psychology, roč. 61, č. 1, s. 65-73. ISSN 0090-5550.DOI 10.1037/rep0000068
Bosáková, L., Kolarčik, P., Bobáková, D., Šulcová, M., Dijk, J., Reijneveld, S. (2016). Test–retest reliability of the scale of participation in organized activities among adolescents in the Czech Republic and Slovakia, International Journal of Public Health, 1-8.
Cvek, B. (2016). Drug Repurposing for Terminal-Stage Cancer Patients, American Journal of Public Health, 106(6), e3.
Cvek, B. (2016). Ladislav Kvasz: Inštrumentálny realizmus. Filosofický časopis, roč. 64, č. 2, s. 300-303. ISSN 0015-1831.
Cvek, B. (2016). The Raffles Dialogue on Human Wellbeing and Security, Lancet Global Health, 4(2), e92.
Doyle, N., Maclachlan, M., Fraser, A., Stilz, R., Lismont, K., Cox, H., Mcveigh, J. (2016) Resilience and well-being amongst seafarers: cross-sectional study of crew across 51 ships. International Archives of Occupational and Environmental Health, roč. 89, č. 2, s. 199-209. ISSN 0340-0131.DOI 10.1007/s00420-015-1063-9
Dubovská, E., Chrz, V., Tavel, P.(2016). Poetika starnutia: naratívna gerontológia a jej aplikácie v psychoterapii starších ľudí. Psychoterapie : praxe – inspirace – konfrontace, roč. 2016, č. 1, s. 25-35. ISSN 1802-3983.
Dubovská, E., Chrz, V., Tavel, P., Poláčková Šolcová, I., Růžička, J. (2016). Narrative construction of resilience: stories of older Czech adults. Ageing & Society, roč. 2016, č. 1, s. 1-25. ISSN 0144-686X.DOI 10.1017/S0144686X16000581
Dvořáková, A. (2016). The Cultural Psychology Endeavor to Make Culture Central to Psychology: Comment on Hall et al.. American Psychologist, roč. 71, č. 9, s. 888-889. ISSN 0003-066X.DOI 10.1037/amp0000053
Doyle, N., Maclachlan, M., Fraser, A., Stilz, R., Lismont, K., Cox, H. (2016). Resilience and well-being amongst seafarers: cross-sectional study of crew across 51 ships, International Archives of Occupational and Environmental Health, 199-209.
Fojtová, L. (2016). Prožívání vdovectví ve starším věku. Psychoterapie : praxe – inspirace – konfrontace, roč. 2016, č. 3, s. 238-249. ISSN 1802-3983.
Hašto, J. (2016). Akútna stresová porucha v DSM – 5 Porovnanie s vymedzením v ICD – 10 a DSM – IV. Psychiatria-psychosomatika-psychoterapia, roč. 2016, č. 23, s. 6-8. ISSN 1338-7030.
Hašto, J. (2016). Keď dieťa příliš strážime, materský inštinkt za to nemôže. Dieťa, roč. 2016, č. 10, s. 22-23. ISSN 1335-0919.
Hašto, J. (2016). Zahrávame sa s programom, ktorý v nás vytvorila príroda. Dojčiatko & batoľa, roč. 2016, č. 2, s. 22-26. ISSN 2453-7616.
Hofer, J; Busch, H.; Au, A.; Poláčková Šolcová, I.; Tavel, P; Tsien Wong, T..Generativity Does Not Necessarily Satisfy All Your Needs: Associations Among Cultural Demand for Generativity, Generative Concern, Generative Action, and Need Satisfaction in the Elderly in Four Cultures. Developmental Psychology, Vol 52(3), Mar 2016, 509-519. http://dx.doi.org/10.1037/dev0000078.
Holubcikova, J., Kolarčik, P., Madarasová Gecková, A., Joppová, E., Van Dijk, Jp., Reijneveld, Sa. (2016). Young adolescents who combine alcohol and energy drinks have a higher risk of reporting negative behavioural outcomes. International Journal of Public Health, roč. 2016, č. jul, s. nestránkováno. ISSN 1661-8556.DOI 10.1007/s00038-016-0862-4
Holubčíková, J., Kolarčik, P., Madarasová Gecková, A., Van Dijk, Jp., Reijneveld, S. (2016). Lack of parental rule-setting on eating is associated with a wide range of adolescent unhealthy eating behaviour both for boys and girls. BMC Public Health, 2016, roč. 16, č. april, s. 359-367. ISSN 1471-2458.DOI 10.1186/s12889-016-3002-4.
Husárová, D., Madarasová Gecková, A., Blinka, L., Ševčíková, A., Van Dijk, Jp., Reijneveld, S. (2016).Screen-based behaviour in school-aged children with long-term illness. BMC Public Health, roč. 16, č. februar, s. nestránkováno. ISSN 1471-2458.DOI 10.1186/s12889-016-2804-8
Hussey, M., Maclachlan, M., Miji, G.(2016). Barriers to the Implementation of the Health and Rehabilitation Articles of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities in South Africa. International Journal of Health Policy and Management, roč. 2016, č. 5, s. 1-12. ISSN 2322-5939.DOI 10.15171/ijhpm.2016.117
Cho, H., Maclachlan, M., Clarke, M., Mannan, H. (2016). Accessible Home Environments for People with Functional Limitations: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, roč. 13, č. 8, s. nestránkováno. ISSN 1660-4601.DOI 10.3390/ijerph13080826
Chrz, V., Dubovska, E., Tavel, P., Solcova, I. P., & Cermak, I. (2016). Resilience in later life: genres of narrative construction. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE, 60, 53-63.
Kaščáková, N., Husárová, D.,  Hašto, J., Kolarčik, P., Poláčková Šolcová, I., Madarasová Gecková, A., Tavel, P. (2016). Validation of a 16-Item Short Form of the Czech Version of the Experiences in Close Relationships Revised Questionnaire in a Representative Sample. Psychol Rep 0033294116667725, first published on September 12, 2016 doi:10.1177/0033294116667725.
Klůzová Kráčmarová, L., & Tavel, P. (2016). Rostoucí význam internetu jako prostředku k vyhledávání informací souvisejících se zdravím. E-psychologie10(1), 63-76.
Kuška, M., Trnka, R., Tavel, P., Constantino, M., Angus, L., Moertl, K. (2016). The role of cultural beliefs and expectations in the treatment process: clients’ reflections following individual psychotherapy, Sexual and Relationship Therapy, 1-12.
Kolarčik, P., Madarasová Gecková, A., Reijneveld, SA., Dijk, J. (2016). Delinquent and aggressive behaviour and social desirability among Roma and non-Roma adolescents in Slovakia: a cross-sectional study, Journal of Interpersonal Violence, 31(4), 677-693.
Lišková, M., Janečková, D., Klůzová Kráčmarová, L., Mladá, K., Bušková, J. (2016). The occurrence and predictive factors of sleep paralysis in university students. Neuropsychiatric Disease and Treatment, roč. 12, č. istopad, s. 2957-2962. ISSN 1176-6328.DOI 10.2147/NDT.S115629.
Maclachlan, M. (2016). Statutory Body Against Medical Fraud Promoting Organisational Justice In Medicine And Health Science Research And Practice. BMJ-British Medical Journal, roč. 352, č. februar, s. nestránkováno. ISSN 1756-1833.DOI 10.1136/bmj.i1048
Maclachlan, M., Mannan, H., Huss, T., Munthali, A., Amin, M. (2016). Policies and Processes for Social Inclusion: Using EquiFrame and EquIPP for Policy Dialogue Comment on „Are Sexual and Reproductive Health Policies Designed for All? Vulnerable Groups in Policy Documents of Four European Countries and Their Involvement in Policy Development“. International Journal of Health Policy and Management, 2016, roč. 5, č. 3, s. 193-196. ISSN 2322-5939.DOI 10.15171/ijhpm.2015.200
Mcveigh, J., Maclachlan, M., Gilmore, B., Mcclean, C., Eide, A., Mannan, H., Geiser, P., Duttine, A., Mji, G., Mcauliffe, E., Sprunt, B., Amin, M., Normand, C. (2016).Promoting good policy for leadership and governance of health related rehabilitation: a realist synthesis. Globalization and Health, roč. 12, č. august, s. nestránkováno. ISSN 1744-8603.DOI 10.1186/s12992-016-0182-8
Mcveigh, J., Maclachlan, M., Kavanagh, B. (2016). The Positive Psychology of Maritime Health. The Institute of Remote Health Care. Journal, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 20-28. ISSN 2055-1894.
Majernikova, M., Rosenberger, J., Příhodová, L., Marcelli, D., Roland, R., Groothoff, J., Van Dijk, Jp. (2016). Anemia has a negative impact on self-rated health in kidney transplant recipients with well-functioning grafts: findings from an 8-year follow-up study. Quality of Life Research, roč. 25, č. 1, s. 183-192. ISSN 0962-9343.DOI 10.1007/s11136-015-1067-7
Marcelli, D., Brand, K., Ponce, P., Milkowski, A., Marelli, C., Ok, E., Merello Godino, J., Gurevich, K., Jirka, T., Rosenberger, J., Di Benedetto, A., Ladanyi, E., Grassmann, A., Scatizzi, L., Bayh, I., Kooman, J., Canaud, B. (2016). Longitudinal Changes in Body Composition in Patients After Initiation of Hemodialysis Therapy: Results From an International Cohort. Journal of Renal Nutrition, roč. 26, č. 2, s. 72-80. ISSN 1051-2276.DOI 10.1053/j.jrn.2015.10.001
Marcelli, D., Brand, K., Kircelli, F., Ignacio Merello, J., Ponce, P., Jirka, T., Rosenberger, J., Gurevich, K., Marelli, C., Imamovic, G., Di Benedetto, A., Grassmann, A., Scatizzi, L., Bayh, I., Canaud, B. (2016). Analysis of creatinine and albumin change dynamics during the first two years on extracorporeal dialysis therapy. Nephrology, Dialysis, Transplantation, roč. 31, č. 1, s. 61-62. ISSN 0931-0509.DOI 10.1093/ndt/gfw143.06
Martin, G., Maclachlan, M., Labonte, R., Larkan, F., Vallieres, F., Bergin, N. (2016). Globalization and Health: developing the journal to advance the field. Globalization and Health, roč. 12, č. marec, s. nestránkováno. ISSN 1744-8603.DOI 10.1186/s12992-016-0143-2
Munthali, Ac., Mannan, H., Maclachlan, M., Swartz, L. (2016). Seeking Biomedical and Traditional Treatment Is a Spiritual Lapse Among Zionists: A Case Study of the Zion Church in Malawi. Ufahamu: journal of african studies, roč. 2016, č. 2, s. 127-146. ISSN 0041-5715.
Pálfiová, M., Dankulincova Veselska, Z., Bobáková, D., Holubčíková, J., Čermák, I., Madarasová Gecková, A., Van Dijk, Jp., Reijneveld, Sa(2016). Is risk-taking behaviour more prevalent among adolescents with learning disabilities?. European Journal of Public Health, roč. 2016, č. 1-6, s. 1-6. ISSN 1101-1262.DOI 10.1093/eurpub/ckw201
Rathmann, K., Pfoertner, T., Osorio, A., Hurrelmann, K., Elgar, F., Bosáková, L., Richter, M. (2016). Adolescents‘ psychological health during the economic recession: does public spending buffer health inequalities among young people?. BMC Public Health, roč. 16, č. august, s. nestránkováno. ISSN 1471-2458.DOI 10.1186/s12889-016-3551-6
Rathmann, K., Pfoertner, T., Hurrelmann, K., Osorio, A., Bosáková, L., Elgar, F., Richter, M. (2016). The great recession, youth unemployment and inequalities in psychological health complaints in adolescents: a multilevel study in 31 countries. International Journal of Public Health, roč. 61, č. 7, s. 809-819. ISSN 1661-8556.DOI 10.1007/s00038-016-0866-0
Rosicova, K., Bosakova, L., Madarasova Geckova, A., Rosic, M., Andrejkovic, M., Žežula, I., Groothoff, J., P. van Dijk J., Regional mortality by socioeconomic factors in Slovakia: a comparison of 15 years of changes, DOI 10.1186/s12939-016-0404-y International Journal for Equity in Health (2016) 15:115
Sigmund, E., Sigmundová, D., Baďura, P., Trhlíková, L., Madarasová Gecková, A. (2016). Time trends: a ten-year comparison (2005-2015) of pedometer-determined physical activity and obesity in Czech preschool children. BMC Public Health, roč. 16, č. 560, s. 1-10. ISSN 1471-2458.DOI 10.1186/s12889-016-3269-5
Šilarová, B., Nagyová, I., Rosenberger, J., Van Dijk, Jp., Reijneveld, S. (2016).  Sense of coherence as a mediator between hostility and health-related quality of life among coronary heart disease patients. Heart & Lung, roč. 45, č. 2, s. 126-131. ISSN 0147-9563.DOI 10.1016/j.hrtlng.2015.11.004
Smékal, V. (2016). Tradiční názory na lidskou duši. Universum, roč. 2016, č. 3, s. 14-19. ISSN 0862-8238.
Sudzinova, A., Rosenberger, J., Stewart, R., Van Dijk, Jp., Reijneveld, S. (2016). Does poorer self-rated health mediate the effect of Roma ethnicity on mortality in patients with coronary artery disease after coronaro-angiography?. International Journal of Public Health, roč. 61, č. 3, s. 375-382. ISSN 1661-8556.DOI 10.1007/s00038-015-0771-y
Tebbutt, E., Brodmann, R., Borg, J., Maclachlan, M., Khasnabis, C., Horvath, R. (2016). Assistive products and the Sustainable Development Goals (SDGs). Globalization and Health, roč. 12, č. novenber, s. nestránkováno. ISSN 1744-8603.DOI 10.1186/s12992-016-0220-6
Trnka R, Lacev A, Balcar K, Kuška M and Tavel P (2016) Modeling Semantic Emotion Space Using a 3D Hypercube-Projection: An Innovative Analytical Approach for the Psychology of Emotions. Front. Psychol. 7:522. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00522.
Trnka, R., Martínková, Z., Tavel, P. (2016). An integrative review of coping related to problematic computer use in adolescence, International Journal of Public Health (print).
Visagie, S., Eide, Ah., Mannan, H., Schneider, M., Swartz, L., Mji, G., Munthali, A., Khogali, M., Van Rooy, G., Hem, K., Maclachlan, M. A. (2016). Description of assistive technology sources, services and outcomes of use in a number of African settings. Disability and Rehabilitation, roč. 2016, č. november, s. 1-8. ISSN 0963-8288.DOI 10.1080/17483107.2016.1244293
Višňovský, E. (2016). Rorty’s philosophy of religion. Human Affairs, roč. 2016, č. 3, s. 329-339. ISSN 1210-3055.DOI 10.1515/humaff-2016-0028
Višňovský, E., Zolcer, S.(2016). Dewey’s Participatory Educational Democracy. Educational Theory, roč. 66, č. 1-2, s. 55-71. ISSN 0013-2004.DOI 10.1111/edth.12152.
Vitkova, M., Rosenberger, J., Gdovinova, Z., Szilasiova, J., Mikula, P., Groothoff, J., Reijneveld, S., Van Dijk, Jp. (2016). Poor sleep quality in patients with multiple sclerosis: gender differences. Brain and Behavior, roč. 6, č. 11, s. nestránkováno. ISSN 2162-3279.DOI 10.1002/brb3.553.

2015

Antolová, D., Jarčuška, P., Janičko, M., Madarasová Gecková, A., Halánová, M., Čisláková, L., Kalinová, Z., Reiterová, K., Škutová, M., Pella, D., Mareková, M. (2015). Seroprevalence of human Toxocara infections in the Roma and non-Roma populations of Eastern Slovakia: a cross-sectional study. Epidemiol. Infect. 143, 2249–2258. Cambridge University Press 2015. doi:10.1017/S0950268814003665.
Artemiou, P., Bily, B., Bilecova-Rabajdova, M., Sabol, F., Torok, P., Kolarčik, P. (2015).Melatonin treatment in the prevention of postoperative delirium in cardiac surgery patients, Kardiochirurgia i torakochirurgia polska = Polish journal of cardio-thoracic surgery, 12(2),126-33.
Baďura, P., Madarasová Gecková, A., Sigmundová, D., Dijk, J., Reijneveld, SA. (2015). When children play, they feel better: organized activity participation and health in adolescents, BMC Public Health, 15(1090), 1-8.
Behanova, M., Katreniakova, Z., Nagyova, I., van Ameijden, E., Dijkshoorn, H., Dijk, J. (2015). The effect of neighbourhood unemployment on health-risk behaviours in elderly differs between Slovak and Dutch cities, European Journal of Public Health, 25(1), 108-114. Bily, B., Artemiou, P., Sabol, F., Bilecova-Rabajdova, M., Kolarčik, P., Torok, P. (2015). The role of dexmedetomidine in the prevention of postoperative delirium in cardiac surgery patients, Cardiology Letters, 24(6), 435–444.
Benka, J., Nagyova, I., Rosenberger, J., Macejova, Z., Lazurova, I., van der Klink, J. L. L., Groothoff, J. W., Van Dijk, J. P. (2015). Social participation in early and established rheumatoid arthritis patients. Disability and Rehabilitation. doi: 10.3109/09638288.2015.1076071
Bily, B., Artemiou, P., Sabol, F., Bilecova-Rabajdova, M., Kolarčik, P., Torok, P. (2015). The role of dexmedetomidine in the prevention of postoperative delirium in cardiac surgery patients, Cardiology Letters, 24(6), 435–444.
Bobakova, D., Dankulincova Veselska, Z., Babinska, I., Klein, D., Madarasova Geckova, A., Cislakova, L. (2015). Differences between Roma and non-Roma in how social support from family and friends helps to overcome health care accessibility problems. International Journal for Equity in Health. 1-9. doi: 10.1186/s12939-015-0165-z.
Bobakova, D., Hamrik, Z., Badura, P., Sigmundova, D., Nalecz, H., Kalman, M. (2015). Test-retest reliability of selected physical activity and sedentary behaviour HBSC items in the Czech Republic, Slovakia and Poland. International Journal of Public Health, 60, 59–67.
Bobakova, D., Madarasova Geckova, A., Klein, D., Jitse P.van Dijk, Reijneveld, A. (2015). Fighting, Truancy and Low Academic Achievement in Youth Subcultures. Young 23(4) 357–372. doi: 10.1177/1103308815596905.
Bosakova, L., Kubák, M., Andrejkovič, M., Hajduová, Z. (2015). Doing business abroad: utility function model for country selection in preliminary screening phase. Central European Journal of Operations Research, ISSN 1435-246X. doi: 10.1007/s10100-013-0328-1.
Brindová, D., Veselská, Z., Klein, D., Hamřík, Z., Sigmundová, D., Dijk, J. (2015). Is the association between screen-based behaviour and health complaints among adolescents moderated by physical activity?, International Journal of Public Health (print), 60(2), 139-145.
Cvek, B. (2015). Low-Income Countries And Repurposed Drugs, Health Affairs, 34(11), 2004.
Dedinská, I., Laca, Ľ., Miklušica, J., Rosenberger, J., Žilinská, Z., Galajda, P., Mokáň, M. (2015). Waist circumference as an independent risk factor for NODAT. Annals of Transplantation, 20, 154-159. doi: 10.12659/AOT.892067
Eide, A., Mannan, H., Khogali, M., van Rooy, G., Swartz, L., Munthali, A. (2015). Perceived Barriers for Accessing Health Services among Individuals with Disability in Four African Countries, Plos One, 10(5), 1-13.
Gavelova, M., Nagyova, I., Rosenberger, J., Krokavcova, M., Gdovinova, Z., Groothoff, J. W., Van Dijk, J. P. (2015). Importance of an individual’s evaluation of functional status for health-related quality of life in patients with multiple sclerosis. Disability and Health Journal. doi: 10.1016/j.dhjo.2015.02.006
Gunčaga, J. (2015). The use of some historical mathematical textbooks from the Teachers‘ Institute in Spisska Kapitula in the 19th century and first half of 20th century, Iartem E- Journal, 7(1), 38-58.
Hamřík, Z., Bobáková, D., Kalman, M., Dankulincová Veselská, Z., Klein, D., Madarasová Gecková, A. (2015). Physical activity and screen-based activity in healthy development of school-aged children. Central European Journal of Public Health, roč. 23, č. Suppl., s. „S50“-„S56“. ISSN 1210-7778.
Hašto, J. (2015). Význam popôrodného kontaktu matky a dieťaťa. I-med, ISSN 1338-4392.
Hašto, J., Tavel, P. (2015). Mentalizovanie ako výzva pre klinicků medicínu a špeciálne pre psychiatriu a psychoterapiu. Psychiatrie, 19, 97-103.
Hevey, D., Hand, K., Maclachlan, M. (2015). Happiness in texting times. Frontiers in psychology, roč. 6, č. 1436, s. 1-6. ISSN 1664-1078.DOI 10.3389/fpsyg.2015.01436
Holubcikova, J., Kolarcik, P., Madarasova Geckova, A., Van Dijk, J., & Reijneveld, S. (2015). Is subjective perception of negative body image among adolescents associated with bullying? European Journal of Pediatrics, 1-7. doi: 10.1007/s00431-015-2507-7.
Holubcikova, J., Kolarcik, P., Madarasova Geckova, A., Reijneveld, S., Dijk, J. The mediating effect of daily nervousness and irritability on the relationship between soft drink consumption and aggressive behaviour among adolescents. International Journal of Public Health, 2015, roč. 60, č. 6, s. 699-706. ISSN 1661-8556.DOI 10.1007/s00038-015-0707-6
Janicko, M., Veseliny, E., Orencak, R., Hust’ak, R., Fedacko, J., Drazilova, S. (2015). Redefining the alanine aminotransferase upper limit of normal improves the prediction of metabolic syndrome risk, European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 27(4), 405-411.
Kissova, V., Rosenberger, J., Goboova, M., & Kiss, A. (2015). Ten-year all-cause mortality in hospitalized non-surgical patients based on nutritional status screening. Public Health Nutrition, 18(14), 2609-2614. doi: 10.1017/S1368980015000063
Kolarcik, P., Madarasova Geckova, A., Reijneveld, S.A., van Dijk, J.P. Delinquent and aggressive behaviour and social desirability among Roma and non-Roma adolescents in Slovakia: a cross-sectional study. Journal of Interpersonal Violence, Published online before print November 6, 2014, doi: 10.1177/0886260514556103.
Kolarčík, P., Andrea Madarasova Geckova, Sijmen A. Reijneveld, Jitse P. van Dijk. (2015). The mediating effect of discrimination, social support and hopelessness on self-rated health of Roma adolescents in Slovakia. International journal for equity in health, doi: 10.1186/s12939-015-0270-z
Kopčáková, J., Dankulincova Veselska, Z., Madarasová Gecková, A., Kalman, M., Dijk, J., Reijneveld, S. (2015). Do motives to undertake physical activity relate to physical activity in adolescent boys and girls?, International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(7), 7656-7666.
Kubak, M., Bosáková, L., Fisar, M., Hajduova, Z., Timurova, E. Dependence of Unemployment Change on Selected Economic Factors: Panel Data Evidence. In Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova Univerzita, 2015, s. 21-28. ISBN 978-80-210-7532-0. ISSN 2336-1239.
Marcelli, D., Kopperschmidt, P., Bayh, I., Jirka, T., Merello, J., Ponce, P. (2015). Modifiable factors associated with achievement of high-volume post-dilution hemodiafiltration: results from an international study, International Journal of Artificial Organs, 38(5), 244-250.
Mikula, P., Nagyova, I., Krokavcova, M., Vitkova, M., Rosenberger, J., Szilasiova, J., Gdovinova, Z., Groothoff, J. W., Van Dijk, J. P. (2015). The mediating effect of coping on the association between fatigue and quality of life in patients with multiple sclerosis. Psychology, Health and Medicine, 20(6), 653-661. doi: 10.1080/13548506.2015.1032310
Mikula, P., Nagyova, I., Krokavcova, M., Vitkova, M., Rosenberger, J., Szilasiova, J., Gdovinova, Z., Groothoff, J. W., Van Dijk, J. P. (2015). Social participation and health-related quality of life in people with multiple sclerosis. Disability and Health Journal, 8(1), 29-34. doi: 10.1016/j.dhjo.2014.07.002
O’Dowd, J., Maclachlan, M., Khasnabis, C., Geiser, P. (2015). Towards a core set of clinical skills for health-related community based rehabilitation in low and middle income countries, Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal, 26(3), 5-43.
Prihodova, L., Nagyova, I., Rosenberger, J., Roland, R., Majernikova, M., Groothoff, J. W., Van Dijk, J. P. (2015). Social participation after kidney transplantation as a predictor of graft loss and mortality over 10 years: A longitudinal study. Transplantation, 99(3), 568-575. doi: 10.1097/TP.0000000000000347.
Rathmann, K., Ottova, V., Hurrelmann, K., de Looze, M., Levin, K., Molcho, M. (2015). Macro-level determinants of young people’s subjective health and health inequalities: A multilevel analysis in 27 welfare states, Maturitas, 80(4), 414-420.
Rosicova, K., Reijneveld, S., Madarasová Gecková, A., Stewart, R., Rosic, M., Groothoff, J. (2015). Inequalities in mortality by socioeconomic factors and Roma ethnicity in the two biggest cities in Slovakia: a multilevel analysis, International Journal for Equity in Health, 14(123), 1-10.
Sabol, F., Bily, B., Artemiou, P., Kolesar, A., Torok, P., Bilecova-Rabajdova, M. (2015). Incidence and risk factors of delirium in patients after cardiac surgery: Modifiable and non-modifiable factors, Cor et Vasa, 57(3), 168-175.
Skorvanek, M., Gdovinova, Z., Rosenberger, J., Ghorbani Saeedian, R., Nagyova, I., Groothoff, J. W., Van Dijk, J. P. (2015). The associations between fatigue, apathy, and depression in Parkinson’s disease. Acta Neurologica Scandinavica, 131(2), 80-87. doi: 10.1111/ane.12282.
Skorvanek, M., Rosenberger, J., Minar, M., Grofik, M., Han, V., Groothoff, J. W., Valkovic, P., Gdovinova, Z., Van Dijk, J. P. (2015). Relationship between the non-motor items of the MDS-UPDRS and Quality of Life in patients with Parkinson’s disease. Journal of the Neurological Sciences, 353(1-2), 87-91. doi: 10.1016/j.jns.2015.04.013.
Sudzinova, A., Nagyova, I., Rosenberger, J., Studencan, M., Vargova, H., Middel, B., Van Dijk, J. P., Reijneveld, S. A. (2015). Seven years‘ mortality in Roma and non-Roma patients after coronary angiography. European Journal of Public Health, 25(5), 765-769. doi: 10.1093/eurpub/ckv057.
Tomcikova, Z., Veselska, Z., Madarasová Gecková, A., Dijk, J., Reijneveld, S. (2015). Adolescents‘ drinking and drunkenness more likely in one-parent families and due to poor communication with mother, Central European Journal of Public Health, 23(1), 54-58.
Trnka, R., Martínková, Z., Tavel, P. (2015). An integrative review of coping related to problematic computer use in adolescence. International Journal of Public Health. DOI 10.1007/s00038-015-0693-8.
Trnka, R.,Tavel, P., Hasto, J. (2015). Facial expression of fear in the context of human ethology: Recognition advantage in the perception of male faces. Neuro Endocrinology Letters, 106-111. 0172-780X.
Vergunst, R., Swartz, L., Mji, G., Maclachlan, M., Mannan, H. (2015). ‚You must carry your wheelchair‘ – barriers to accessing healthcare in a South African rural area, Global Health Action, 8(říjen), 1-8.
Višňovský, E. (2015). Homo biotechnologicus, Human Affairs, 25(2), 230–237.

2014

Babinska, I., Geckova, A. M., Jarcuska, P., Pella, D., Marekova, M., Stefkova, G., . . . HepaMeta, T. (2014). Does the population living in roma settlements differ in physical activity, smoking and alcohol consumption from the majority population in slovakia? Central European Journal of Public Health, 22, 22-27.
Behanova, M., Nagyova, I., Katreniakova, Z., van Ameijden, E. J. C., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2014). Health-risk behaviours in deprived urban neighbourhoods: A comparison between slovak and dutch cities. International Journal of Public Health, 59(2), 405-414. doi: 10.1007/s00038-013-0536-4.
Benka, J., Nagyova, I., Rosenberger, J., Calfova, A., Macejova, Z., Lazurova, I., . . . Groothoff, J. W. (2014). Social support as a moderator of functional disability’s effect on depressive feelings in early rheumatoid arthritis: A four-year prospective study. Rehabilitation Psychology, 59(1), 19-26. doi: 10.1037/a0035115.
Benka, J., Nagyova, I., Rosenberger, J., Macejova, Z., Lazurova, I., Van der Klink, J., . . . Van Dijk, J. (2014). Is coping self-efficacy related to psychological distress in early and established rheumatoid arthritis patients? Journal of Developmental and Physical Disabilities, 26(3), 285-297. doi: 10.1007/s10882-013-9364-y.
Bobak, L., Bobakova, D., Vaczy, Z., Rosocha, J., & Halagovec, A. (2014). Incidence of antibodies in women after failure of assisted reproduction. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 115(3), 145-149. doi: 10.4149/bll_2014_031.
Fedacko, J., Pella, D., Jarcuska, P., Siegfried, L., Janicko, M., Veseliny, E., . . . HepaMeta, T. (2014). Prevalence of cardiovascular risk factors in relation to metabolic syndrome in the roma population compared with the non-roma population in the eastern part of slovakia. Central European Journal of Public Health, 22, 69-74.
Fedacko, J., Pella, D., Jarcuska, P., Siegfried, L., Janicko, M., Veseliny, E., . . . HepaMeta, T. (2014). Clinical and biochemical determinants of metabolic syndrome among roma and non-roma subjects in the eastern part of slovakia. Central European Journal of Public Health, 22, 75-80.
Geckova, A. M., Babinska, I., Bobakova, D., Veselska, Z. D., Bosakova, L., Kolarcik, P., . . . HepaMeta, T. (2014). Socioeconomic characteristics of the population living in roma settlements and their association with health and health-related behaviour. Central European Journal of Public Health, 22, 57-64.
Geckova, A. M., Jarcuska, P., Marekova, M., Pella, D., Siegfried, L., Jarcuska, P., . . . HepaMeta, T. (2014). Hepameta – prevalence of hepatitis b/c and metabolic syndrome in population living in separated and segregated roma settlements: A methodology for a cross-sectional population-based study using community-based approach. Central European Journal of Public Health, 22, S6-S11.
Ghorbani Saeedian, R., Nagyová, I., Klein, D., Škorvánek, M., Rosenberger, J., Gdovinová, Z., Groothoff, Jw., Dijk, J. Self-rated health mediates the association between functional status and health-related quality of life in Parkinson’s disease. (2014). Journal of Clinical Nursing,  roč. 23, č. 13-14, s. 1970-1977. ISSN 0962-1067.
Ghorbani Saeedian, R., Nagyová, I., Krokavcová, M., Škorváněk, M., Rosenberger, J., Gdovinová, Z., Groothoff, Jw., Dijk, J. The role of social support in anxiety and depression among Parkinson’s disease patients. Disability and Rehabilitation, 2014, roč. 36, č. 24, s. 2044-2049. ISSN 0963-8288.DOI 10.3109/09638288.2014.886727
Gomi, S., Starnino, V. R., & Canda, E. R. (2014). Spiritual assessment in mental health recovery. Community Mental Health Journal, 50(4), 447-453. doi: 10.1007/s10597-013-9653-z.
Gunčaga, J. Teachers Institute in Spisska Kapitula. The first Teachers Institute in the area of Slovakia. History of Education & Children’s Literature (online), 2014, roč. 9, č. 1, s. 409-429. ISSN 1971-1131.
Halanova, M., Jaracuska, P., Kalinova, Z., Carikova, K., Oravcova, J., Jarcuska, P., . . . HepaMeta, T. (2014). The prevalence of chlamydia trachomatis in the population living in roma settlements: A comparison with the majority population. Central European Journal of Public Health, 22, 32-36.
Hašto J. (2014). Hasto J. Katastrofy sposobené luďmi a ludská prirodzenosť. Psychiatria-psychosomatika-psychoterapia. 21,2014 ,č.3-4,s 47-49.
Hašto J.(2014). Mentalizing as complex empathy in interpersonal  communication. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and rehabilitation, 2014, roč. 5, č. 3-4, s. 168-175. ISSN 1804-1868.
Hašto J. (2014). Páchanie zla a ľudská prirodzenosť.In Szigeti L.(ed) in V službách demokracie. Bratislava:Kaligram. 504-509, ISBN 978-80-8101-844-2.
Hašto, J., Vojtová, H. (2014). Posttraumatická stresová porucha. Psychiatria pre prax, 15(1): 22–25.
Hijova, E., Geckova, A. M., Babinska, I., & HepaMeta, T. (2014). Do eating habits of the population living in roma settlements differ from those of the majority population in slovakia? Central European Journal of Public Health, 22, S65-S68.
Hofer, J., Busch, H., Au, A., Solcova, I. P., Tavel, P., & Wong, T. T. (2014). For the benefit of others: Generativity and meaning in life in the elderly in four cultures. Psychology and Aging, 29(4), 764-775. doi: 10.1037/a0037762
Hubkova, B., Malankova, J., Stupak, M., Guzy, J., Kovacova, A., Pella, D., . . . HepaMeta, T. (2014). Assessment of clinical biochemical parameters in roma minority residing in eastern slovakia compared with the majority population. Central European Journal of Public Health, 22, S12-S17.
Janicko, M., Senajova, G., Drazilova, S., Veseliny, E., Fedacko, J., Siegfried, L., . . . HepaMeta, T. (2014). Association between metabolic syndrome and hepatitis b virus infection in the roma population in eastern slovakia: A population-based study. Central European Journal of Public Health, 22, S37-S42.
Jarcuska, P., Janicko, M., Kruzliak, P., Novak, M., Veseliny, E., Fedacko, J., . . . HepaMeta Study, G. (2014). Hepatitis b virus infection in patients with metabolic syndrome: A complicated relationship. Results of a population based study. European Journal of Internal Medicine, 25(3), 286-291. doi: 10.1016/j.ejim.2014.01.006
Jarcuska, P., Janidko, M., Drazilova, S., Senajova, G., Vesellnyi, E., Fedadkol, J., . . . HepaMeta, T. (2014). Gamma-glutamyl transpeptidase level associated with metabolic syndrome and proinflammatory parameters in the young roma population in eastern slovakia: A population-based study. Central European Journal of Public Health, 22, S43-S50.
Kolvek, G., Podracka, L., Rosenberger, J., Stewart, R. E., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2014). Solitary functioning kidney in children – a follow-up study. Kidney & Blood Pressure Research, 39(4), 272-278. doi: 10.1159/000355804.
Kopcakova, J.; Veselska, Z.D.; Geckova, A.M.; van Dijk, J.P.; Reijneveld, S.A. Is Being a Boy and Feeling Fat a Barrier for Physical Activity? The Association between Body Image, Gender and Physical Activity among Adolescents. Int. J. Environ. Res. Public Health 2014, 11, 11167-11176.
Lacko, R., Bosáková, L., Kubak, M., Nemec, J., Tkac, M. Technical Efficiency of Selected Private Hospitals in Slovakia. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova Univerzita, 2014, s. 269-275. ISBN 978-80-210-6611-3. ISSN 2336-1239.
Middel, B., El Baz, N., Pedersen, S. S., van Dijk, J. P., Wynia, K., & Reijneveld, S. A. (2014). Decline in health-related quality of life 6 months after coronary artery bypass graft surgery the influence of anxiety, depression, and personality traits. Journal of Cardiovascular Nursing, 29(6), 544-554. doi: 10.1097/JCN.0b013e3182a102ae.
Mikula, P., Nagyova, I., Krokavcova, M., Vitkova, M., Rosenberger, J., Szilasiova, J., . . . van Dijk, J. P. (2014). Coping and its importance for quality of life in patients with multiple sclerosis. Disability and Rehabilitation, 36(9), 732-736. doi: 10.3109/09638288.2013.808274.
Petrasova, D., Bertkova, I., Petrasova, M., Hijova, E., Marekova, M., Babinska, I., . . . HepaMeta, T. (2014). Biomarkers associated with obesity and overweight in the roma population residing in eastern slovakia. Central European Journal of Public Health, 22, S18-S21.
Pfoertner, T.-K., Rathmann, K., Elgar, F. J., de Looze, M., Hofmann, F., Ottova-Jordan, V., . . . Richter, M. (2014). Adolescents‘ psychological health complaints and the economic recession in late 2007: A multilevel study in 31 countries. European Journal of Public Health, 24(6), 961-967. doi: 10.1093/eurpub/cku056.
Prihodova, L., Nagyova, I., Rosenberger, J., Roland, R., Groothoff, J. W., Majernikova, M., & van Dijk, J. P. (2014). Health-related quality of life 3 months after kidney transplantation as a predictor of survival over 10 years: A longitudinal study. Transplantation, 97(11), 1139-1145. doi: 10.1097/01.TP.0000441092.24593.1e.
Rosenberger, J., Majernikova, M., Jarcuska, P., Pella, D., Marekova, M., Geckova, A. M., . . . HepaMeta, T. (2014). Higher prevalence of nephropathy in young roma females compared with non-roma females. Central European Journal of Public Health, 22, S28-S31.
Saeedian, R. G., Nagyova, I., Klein, D., Skorvanek, M., Rosenberger, J., Gdovinova, Z., . . . van Dijk, J. P. (2014). Self-rated health mediates the association between functional status and health-related quality of life in parkinson’s disease. Journal of Clinical Nursing, 23(13-14), 1970-1977. doi: 10.1111/jocn.12442.
Saeedian, R. G., Nagyova, I., Krokavcova, M., Skorvanek, M., Rosenberger, J., Gdovinova, Z., . . . van Dijk, J. P. (2014). The role of social support in anxiety and depression among Parkinson’s disease patients. Disability and Rehabilitation, 36(24), 2044-2049. doi: 10.3109/09638288.2014.886727.
Salonna, F., van Dijk, J. P., Geckova, A. M., Bacikova-Sleskova, M., Groothoff, J. W., & Reijneveld, S. A. (2014). Changes in socio-economic differences in adolescent self-reported health between 15 and 19 years of age: A longitudinal study. Public Health, 128(4), 380-383. doi: 10.1016/j.puhe.2013.11.009.
Silarova, B., Nagyova, I., Rosenberger, J., Studencan, M., Ondusova, D., Reijneveld, S. A., & van Dijk, J. P. (2014). Sense of coherence as a predictor of health-related behaviours among patients with coronary heart disease. European Journal of Cardiovascular Nursing, 13(4), 345-356. doi: 10.1177/1474515113497136.
Silarova, B., Nagyova, I., Van Dijk, J. P., Rosenberger, J., & Reijneveld, S. A. (2014). Anxiety and sense of coherence in roma and non-roma coronary heart disease patients. Ethnicity & Health, 19(5), 500-511. doi: 10.1080/13557858.2013.846301.
Silarova, B., van Dijk, J. P., Nagyova, I., Rosenberger, J., & Reijneveld, S. A. (2014). Differences in health-related quality of life between roma and non-roma coronary heart disease patients: The role of hostility. International Journal of Public Health, 59(2), 271-277. doi: 10.1007/s00038-013-0490-1.
Sinha, R., van den Heuvel, W. J. A., Arokiasamy, P., & van Dijk, J. P. (2014). Influence of adjustments to amputation and artificial limb on quality of life in patients following lower limb amputation. International Journal of Rehabilitation Research, 37(1), 74-79. doi: 10.1097/mrr.0000000000000038.
Starnino, V. R., Gomi, S., & Canda, E. R. (2014). Spiritual strengths assessment in mental health practice. British Journal of Social Work, 44(4), 849-867. doi: 10.1093/bjsw/bcs179.
Veseliny, E., Janicko, M., Drazilova, S., Siegfried, L., Pastvova, L., Schreter, I., . . . HepaMeta, T. (2014). High hepatitis b and low hepatitis c prevalence in roma population in eastern slovakia. Central European Journal of Public Health, 22, S51-S56.
Vitkova, M., Gdovinova, Z., Rosenberger, J., Szilasiova, J., Nagyova, I., Mikula, P., . . . van Dijk, J. P. (2014). Factors associated with poor sleep quality in patients with multiple sclerosis differ by disease duration. Disability and Health Journal, 7(4), 466-471. doi: 10.1016/j.dhjo.2014.05.004.
Vitkova, M., Rosenberger, J., Krokavcova, M., Szilasiova, J., Gdovinova, Z., Groothoff, J. W., & van Dijk, J. P. (2014). Health-related quality of life in multiple sclerosis patients with bladder, bowel and sexual dysfunction. Disability and Rehabilitation, 36(12), 987-992. doi: 10.3109/09638288.2013.825332.
Zelinka, V., Bernátová, E., & Hašto, J. (2014). Clinical hypnosis and attachment theory: An integrative perspective. Ceska a Slovenska Psychiatrie, 110(4), 220-226.

2013

Babinska, I., Veselska, Z. D., Bobakova, D., Pella, D., Panico, S., Reijneveld, S. A., . . . Team, H. M. (2013). Is the cardiovascular risk profile of people living in Roma settlements worse in comparison with the majority population in Slovakia? International Journal of Public Health, 58(3), 417-425. doi: 10.1007/s00038-013-0463-4.  …………..
Behanova, M., Nagyova, I., Katreniakova, Z., van Ameijden, E. J. C., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2013). The effect of urban-area unemployment on the mental health of citizens differs between Slovak and Dutch cities. Health & Place, 24, 210-215. doi: 10.1016/j.healthplace.2013.09.013.
Bobakova, D., Geckova, A. M., Klein, D., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2013). Protective and risk factors of early sexual initiation in youth subcultures. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 18(4), 242-250. doi: 10.3109/13625187.2013.798408.
van Dijk, J. P. (2013). Rankings and their impact on a university´s science policy. Profese on-line, 6(1), 1-5. ISSN 1803-4330.
van Dijk, J. P. (2013). Science policy measures to increase university output. Profese on-line, 6(1), 1-8. ISSN 1803-4330.
van Dijk, J. P., Havlikova, E., Rosenberger, J., Nagyova, I., Skorvanek, M., Gdovinova, Z., . . . Middel, B. (2013). Influence of Disease Severity on Fatigue in Patients with Parkinson´s Disease Is Mainly Mediated by Symptoms of Depression. European Neurology, 70(3-4), 201-209. doi: 10.1159/000351779.
van Dijk, J. P., Hielkema, M., Potijk, M. R. (2013). Tips and tricks for writing a scientific article. Profese on-line, 6(1), 1-9. ISSN 1803-4330.
Dubayova, T., Krokavcova, M., Nagyova, I., Rosenberger, J., Gdovinova, Z., Middel, B., . . . van Dijk, J. P. (2013). Type D, anxiety and depression in association with quality of life in patients with Parkinson´s disease and patients with multiple sclerosis. Quality of Life Research, 22(6), 1353-1360. doi: 10.1007/s11136-012-0257-9.
Hašto, J., & Vojtová, H. (2013). Posttraumatic Stress Disorder bio-psycho-social aspects, eye movement desensitisation and reprocessing and autogenic training in persistent stress** case study, Part 1. European Journal Of Mental Health, 8(1), 81-101. doi:10.57DS/EJMH.S.2D131.5.
Hašto, J., Vojtová, H. Posttraumatic Stress Disorder: Bio-Psycho-Social Aspects, Eye Movement Desensitisation and Reprocessing and Autogenic Training in Persistent Stress: Case Study, Part 2.. European Journal of Mental Health (print), 2013, roč. 8, č. 2, s. 232–264. ISSN 1788-4934.doi 10.5708/EJMH.8.2013.2.4.
Hašto, J., Vojtová, H., Hrubý, R., Tavel, P. Biopsychosocial approach to psychological trauma and possible health consequences. Neuroendocrinology Letters, 2013, roč. 34, č. 6, s. 464–481. ISSN 0172-780X.
Hašto, J., Vojtová, H., Hrubý, R., Tavel, P. Biopsychosocial approach to psychological trauma and possible health consequences Part II – The case study. International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 2013, roč. 25, č. 3-4, s. 289–322. ISSN 0943-5417.
Kalina, O., Geckova, A. M., Klein, D., Jarcuska, P., Orosova, O., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2013). Mother´s and father´s monitoring is more important than parental social support regarding sexual risk behaviour among 15-year-old adolescents. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 18(2), 95-103. doi: 10.3109/13625187.2012.752450.
Noone, D., O´Mahony, B., van Dijk, J. P., & Prihodova, L. (2013). A survey of the outcome of prophylaxis, on-demand treatment or combined treatment in 18-35-year old men with severe haemophilia in six countries. Haemophilia, 19(1), 44-50. doi: 10.1111/j.1365-2516.2012.02934.x.
Pitel, L., Geckova, A. M., Reijneveld, S. A., & van Dijk, J. P. (2013). Socioeconomic Differences in Adolescent Health-Related Behavior Differ by Gender. Journal of Epidemiology, 23(3), 211-218. doi: 10.2188/jea.JE20120133.
Pitel, L., Geckova, A. M., Reijneveld, S. A., & van Dijk, J. P. (2013). Socioeconomic gradient shifts in health-related behaviour among Slovak adolescents between 1998 and 2006. International Journal of Public Health, 58(2), 171-176. doi: 10.1007/s00038-012-0382-9.
Skorvanek, M., Nagyova, I., Rosenberger, J., Krokavcova, M., Saeedian, R. G., Groothoff, J. W., . . . van Dijk, J. P. (2013). Clinical determinants of primary and secondary fatigue in patients with Parkinson´s disease. Journal of Neurology, 260(6), 1554-1561. doi: 10.1007/s00415-012-6828-4.
Solcová, I., Tavel, P., & Kolarcik, P. (2013). Jsou opravdu Slováci emocionálnější než češi? Sonda do Emocionality českých a slovenských vysokoškoláků. Ceskoslovenska Psychologie, 57(5), 406-429.
Sudzinova, A., Nagyova, I., Studencan, M., Rosenberger, J., Skodova, Z., Vargova, H., . . . van Dijk, J. P. (2013). Roma coronary heart disease patients have more medical risk factors and greater severity of coronary heart disease than non-Roma. International Journal of Public Health, 58(3), 409-415. doi: 10.1007/s00038-013-0462-5.
Tavel, P., Sigmund, E., Sigmundová, D., Kalman, M., Půžová, Z. Sociální determinanty zdraví školáků v České republice. Paidagogos, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 45-56. ISSN 1213-3809.
Tomcikova, Z., Veselska, Z., Geckova, A. M., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2013). Leisure Time Activities, Parental Monitoring and Drunkenness in Adolescents. European Addiction Research, 19(3), 141-145. doi: 10.1159/000343484.

2012

Benka, J., Nagyova, I., Rosenberger, J., Calfova, A., Macejova, Z., Middel, B., . . . Groothoff, J. W. (2012). Social support and psychological distress in rheumatoid arthritis: a 4-year prospective study. Disability and Rehabilitation, 34(9), 754-761. doi: 10.3109/09638288.2011.619618.
Bobakova, D., Geckova, A. M., Klein, D., Reijneveld, S. A., & van Dijk, J. P. (2012). Protective factors of substance use in youth subcultures. Addictive Behaviors, 37(9), 1063-1067. doi: 10.1016/j.addbeh.2012.04.014
Bobakova, D., Geckova, A. M., Reijneveld, S. A., & van Dijk, J. P. (2012). Subculture Affiliation Is Associated with Substance Use of Adolescents. European Addiction Research, 18(2), 91-96. doi: 10.1159/000334614
Bobakova, D., Kolarcik, P., Geckova, A. M., Klein, D., Reijneveld, S. A., & van Dijk, J. P. (2012). Does the influence of peers and parents on adolescents‘ drunkenness differ between Roma and non-Roma adolescents in Slovakia? Ethnicity & Health, 17(5), 531-541. doi: 10.1080/13557858.2012.678305
Kolarcik, P., Geckova, A. M., Reijneveld, S. A., & van Dijk, J. P. (2012). Social support, hopelessness and life satisfaction among Roma and non-Roma adolescents in Slovakia. International Journal of Public Health, 57(6), 905-913. doi: 10.1007/s00038-012-0413-6
Kolvek, G., Rosicova, K., Rosenberger, J., Podracka, L., Stewart, R. E., Nagyova, I., . . . van Dijk, J. P. (2012). End-stage renal disease among Roma and non-Roma: Roma are at risk. International Journal of Public Health, 57(4), 751-754. doi: 10.1007/s00038-012-0365-x.
Krokavcova, M., Nagyova, I., Rosenberger, J., Gavelova, M., Middel, B., Gdovinova, Z., . . . van Dijk, J. P. (2012). Employment status and perceived health status in younger and older people with multiple sclerosis. International Journal of Rehabilitation Research, 35(1), 40-47. doi: 10.1097/MRR.0b013e32834e6520.
Majernikova, M., Rosenberger, J., Prihodova, L., Nagyova, I., Roland, R., Groothoff, J. W., & van Dijk, J. P. (2012). Self-Rated Health Predicts Mortality and Graft Loss after Kidney Transplantation: A 10-Year Follow-Up Study. American Journal of Nephrology, 36(5), 459-465. doi: 10.1159/000343884.
Pitel, L., Geckova, A. M., Kolarcik, P., Halama, P., Reijneveld, S. A., & van Dijk, J. P. (2012). Gender differences in the relationship between religiosity and health-related behaviour among adolescents. Journal of Epidemiology and Community Health, 66(12), 1122-1128. doi: 10.1136/jech-2011-200914.
Salonna, F., Geckova, A. M., Zezula, I., Sleskova, M., Groothoff, J. W., Reijneveld, S. A., & van Dijk, J. P. (2012). Does social support mediate or moderate socioeconomic differences in self-rated health among adolescents? International Journal of Public Health, 57(3), 609-617. doi: 10.1007/s00038-011-0300-6.

2011

Bacikova-Sleskova, M., Geckova, A. M., van Dijk, J. P., Groothoff, J. W., & Reijneveld, S. A. (2011). Parental support and adolescents‘ health in the context of parental employment status. Journal of Adolescence, 34, 141-149. doi: 10.1016/j.adolescence.2010.01.003
Havlikova, E., van Dijk, J. P., Nagyova, I., Rosenberger, J., Middel, B., Dubayova, T., . . . Groothoff, J. W. (2011). The impact of sleep and mood disorders on quality of life in Parkinson’s disease patients. Journal of Neurology, 258, 2222-2229. doi: 10.1007/s00415-011-6098-6.
Kalina, O., Geckova, A. M., Klein, D., Jarcuska, P., Orosova, O., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2011). Psychosocial factors associated with sexual behaviour in early adolescence. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 16, 298-306. doi: 10.3109/13625187.2011.586076.
Kolvek, G., Reijneveld, S. A., Podracka, L., Rosenberger, J., Nagyova, I., Stewart, R. E., & van Dijk, J. P. (2011). End-stage renal disease in Slovak children: epidemiology from a European perspective. European Journal of Pediatrics, 170, 1445-1451. doi: 10.1007/s00431-011-1462-1
Majernikova, M., Prihodova, L., Rosenberger, J., Nagyova, I., Roland, R., Groothoff, J. W., & van Dijk, J. P. (2011). Factors Associated with Self-Rated Health after Kidney Transplantation: A Prospective Study. American Journal of Nephrology, 33, 364-369. doi: 10.1159/000326336.
Pitel, L., Geckova, A. M., vanDijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2011). Degree of urbanization and gender differences in substance use among Slovak adolescents. International Journal of Public Health, 56, 645-651. doi: 10.1007/s00038-010-0219-3.
Rosicova, K., Geckova, A. M., Rosic, M., Speybroeck, N., Groothoff, J. W., & van Dijk, J. P. (2011). Socioeconomic factors, ethnicity and alcohol-related mortality in regions in Slovakia. What might a tree analysis add to our understanding? Health & Place, 17, 701-709. doi: 10.1016/j.healthplace.2011.01.004.
Rosicova, K., Geckova, A. M., van Dijk, J. P., Kollarova, J., Rosic, M., & Groothoff, J. W. (2011). Regional socioeconomic indicators and ethnicity as predictors of regional infant mortality rate in Slovakia. International Journal of Public Health, 56, 523-531. doi: 10.1007/s00038-010-0199-3.
Sebena, R., Orosova, O., Mikolajczyk, R. T., & van Dijk, J. P. (2011). Selected sociodemographic factors and related differences in patterns of alcohol use among university students in Slovakia. Bmc Public Health, 11. doi: 10.1186/1471-2458-11-849.
Skodova, Z., van Dijk, J. P., Nagyova, I., Rosenberger, J., Ondusova, D., Middel, B., & Reijneveld, S. A. (2011). Psychosocial predictors of change in quality of life in patients after coronary interventions. Heart & Lung, 40, 331-339. doi: 10.1016/j.hrtlng.2009.12.007.
Szilasiova, J., Krokavcova, M., Gdovinova, Z., Rosenberger, J., & Van Dijk, J. P. (2011). Quality of life in patients with multiple sclerosis in Eastern Slovakia. Disability and Rehabilitation, 33(17-18), 1587-1593. doi: 10.3109/09638288.2010.540292.
Tomcikova, Z., Geckova, A. M., Reijneveld, S. A., & van Dijk, J. P. (2011). Parental Divorce, Adolescents‘ Feelings toward Parents and Drunkenness in Adolescents. European Addiction Research, 17(3), 113-118. doi: 10.1159/000323280.
Tomcikova, Z., Geckova, A. M., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2011). Characteristics of adolescent excessive drinkers compared with consumers and abstainers. Drug and Alcohol Review, 30(2), 157-165. doi: 10.1111/j.1465-3362.2010.00209.x.
Veselska, Z., Geckova, A. M., Reijneveld, S. A., & van Dijk, J. P. (2011). Aspects of self differ among physically active and inactive youths. International Journal of Public Health, 56(3), 311-318. doi: 10.1007/s00038-010-0203-y.
Veselska, Z., Geckova, A. M., Reijneveld, S. A., & van Dijk, J. P. (2011). Self-Efficacy, Affectivity and Smoking Behavior in Adolescence. European Addiction Research, 17(4), 172-177. doi: 10.1159/000326071.
Veselska, Z., Geckova, A. M., Reijneveld, S. A., & van Dijk, J. P. (2011). Socio-economic status and physical activity among adolescents: The mediating role of self-esteem. Public Health, 125(11), 763-768. doi: 10.1016/j.puhe.2011.09.007.

Postery

2017

ALMA, M., RIGBY, M., PALANT, A., KLŮZOVÁ KRÁČMAROVÁ, L. Lessons Learned about Primary Care from Listening to Children’s Voices – MOCHA Project.. International Society for Quality in Health Care (ISQua) Conference. Londýn 02.10.2017 – 04.10.2017.
KLŮZOVÁ KRÁČMAROVÁ, L. Dream Thrillers: A New Way to Look at Disturbed Dreaming. 34th Annual Conference of the International Association for the Study of Dreams. Anaheim, USA 16.06.2017 – 20.06.2017.
 KLŮZOVÁ KRÁČMAROVÁ, L. Nightmares and Stress Reactions. 34th Annual conference of the International Association for the study of dreams. Anaheim, CA, USA 16.06.2017 – 20.06.2017.
MALIŇÁKOVÁ, K., VAN DIJK, JP., TAVEL, P. Dynamics in change of religious views in a secular country. IAPR Conference. Norsko, Hamar 21.08.2017 – 24.08.2017.
PIPOVÁ, H., KAŠČÁKOVÁ, N., TAVEL, P., MALIŇÁKOVÁ, K. Česká verze Yalské škály závislosti na jídle 2.0. AT Konference. Kongres hotel Jezerka, Seč 04.06.2017 – 08.06.2017.
VORLÍČEK, M., SALONNA, F., MITÁŠ, J., VOKÁČOVÁ, J., BAĎURA, P., KOLARČIK, P. Social Norms Intervention for Active Adolescents (SONIAA) – The Study Design. 12th FIEP European Congress. Luxembourgh 13.09.2017 – 16.09.2017.
Malinakova, K., Tavel, P., Olomouc University Social Health Institute, Palacky University in Olomouc, The Images of God: Roots and Fruits of Their Different Variants.
Kaščáková, N., Husárová, D., Kolarčík, P., Bieščad, M., Poláčková Šolcová, I., Madarasová Gecková, A., Hašto, J., Tavel, P. Associations of traumatisation and different attachment styles with selected parameters of physical and mental health in a representative sample from the Czech Republic.
Kaščáková, N., Bieščad, M., Poláčková Šolcová, I., Hašto, J., Tavel, P. Prevalence of traumatisation and insecure attachment styles in a representative sample from the Czech Republic.

Monografie

2017

 

MIKOŠKA, P., NOVÁK, L. Jak současná věda objevuje empatii. Transdisciplinární pohled na klíč k lidské duši. Červený Kostelec : Nakladatelství Pavel Mervart, 2017. 214 s.
SMÉKAL, V. Psychologie duchovního života. Brno : Cesta, 2017. 131 s. ISBN 978-80-7295-221-2.Huss, T., Maclachlan, M. (2016). Equity and Inclusion in Policy Processes (EquIPP): A Framework to support Equity & Inclusion in the Process of Policy Development. Dublin : The Global Health Press. 58 s. ISBN 978-0-9569011-6-3.
 

Richard Rorty a zrkadlo filozofie.

Višňovský, E. (2016). Richard Rorty a zrkadlo filozofie. Bratislava: Kalligram. AA – Filosofiea náboženství. .
Publikace je ke stažení 

 

Amour de développement de l´homme – L´amor et sa dimension spirituelle, philosophique, psychologique et pedagogique

Monogragie autorů Gabriela Šárníková a Peter Tavel.
SARNIKOVA, G., TAVEL, P. Amour de développement de l´homme – L´amor et sa dimension spirituelle, philosophique, psychologique et pedagogique/Love an Development of Human Being – Spiritual, Philosophical, Psychological and Pedagogical Dimension of Love. Fribourg: S.É.C.T, 2015. ISBN 978-2-8399-1548-9.
Publikace je ke stažení 

 

Učme sa učit.

Monogragie autorů Simona Šimková a Mária Heveriová
ŠIMKOVÁ, S., HEVERIOVÁ, M. Učme sa učit. Metóda Feursteinovho Inštrumentálneho obohacovania při vzdelávaní detí z marginalizovaných rómských komunít. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.
Publikace je ke stažení 

 

Health-system limitations of Roma health in Slovakia

A qualitative study
Andrej Belák
Publikace je ke stažení

 

 

A Bottom-up Approach to Employment

An Example of Good Practice
Lucia Bosáková
Publikace je ke stažení 

 

Národní zpráva o zdraví a životním stylu českých školáků

Na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu „Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National study (HBSC).“
Michal Kalman a kol.
Publikace je ke stažení 

 

International Report 2009/2010

Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey
Candace Currie et. al.
Publikace je ke stažení 

 

International Report 2005/2006

Inequalities in young people’s health: HBSC international report from the 2005/06 Survey
Publikace je ke stažení 

 

International Report 2001/2002

Young People’s Health in Context: international report from the HBSC 2001/02 survey.
Candace Currie et. al.
Publikace je ke stažení 

 

International Report 1997/98

Health and health behaviour among young people.
Candace Currie et. al.
Publikace je ke stažení 

 

International Report 1993/94

The Health of Youth: A cross-national survey.
King A, Wold B, Tudor-Smith C & Harel
Publikace je ke stažení:

ČÁST 1
ČÁST 2
ČÁST 3

 

Posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálne aspekty EMDR a autogénny tréning pri pretrvávajúcom ohrození

Prípadová štúdia autorů Jozef Hašto a Hana Vojtová
Hašto, J., Vojtová, H. (2012). Posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálné aspekty, EMDR a autogénny tréning při pretrvávajúcom ohrození, prípadová štúdia. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-2944-1

 

Self-reported health and health risky behaviour of Roma adolescents in Slovakia: a comparison with the non-Roma

PhD. práce obhájena v roce 2012 na University of Groningen
Kolarcik, P. (2012). Self-reported health and health risky behaviour of Roma adolescents in Slovakia: a comparison with the non-Roma. Groningen: University of Groningen. ISBN 978-90-367-5537-5

 

Inequalities in health among Slovak adolescents

PhD. práce obhájena v roce 2002 na University of Groningen
Gecková, A. (2002). Inequality in health among Slovak adolescents. Groningen: University of Groningen. ISBN 80-967901-2-9.
Publikace je ke stažení 

 

Youth subcultures and problem behaviours in Slovakia: Hip-hop, Techno-scene, Metal, Punk, kinheads, and Roma

PhD. práce obhájena v roce 2013 na University of Groningen.
Bobakova, D. (2013). Youth subcultures and problem behaviours in Slovakia: Hip-hop, Techno-scene, Metal, Punk, kinheads, and Roma. Groningen: University of Groningen. ISBN: 978-90-367-6170-3.
Publikace je ke stažení 

Kapitola v knize

2017

DIMITROVA, R., MUSSO, P., ABUBAKAR, A., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., STEFENEL, D., UKA, F., ZAHAJ, S., TAVEL, P., JORDANOV, V. Identity Resources for Positive Adaptation of Roma Ethnic Minority Youth in Albania, Bulgaria, the Czech Republic, Italy, Kosovo and Romania. In Positive Youth Development in Global Contexts of Social and Economic Change. London : Routledge, 2017, s. 183-198. ISBN 978-1-138-67081-5DOI 10.4324/9781315307275

2016

Hašto, J. (2016). Udavačstvo ako téma do diskusie … aj pre psychiatra?. In Udavačstvo. Bratislava : Kalligram, s. 322-338. ISBN 978-80-8101-920-3
Hašto, J. (2016) Ide o novú generáciu. In Ešte netlačte. Všetko čo potrebujete vedieť o rodení na Slovensku. Bratislava : W PRESS a.s., s. 147-157. ISBN 978-80-89879-00-7
Dvořáková, A. (2016). Tribal Family Structure. In The World of the American West: A Daily Life Encyclopedia. Santa Barbara, CA, U.S.A. : ABC-CLIO/Greenwood, s. 209-213. ISBN 978-1-4408-2859-1
Dvořáková, A. (2016). Forts: Northern Plains. In The World of the American West: A Daily Life Encyclopedia. Santa Barbara, CA, U.S.A. : ABC-CLIO/Greenwood, s. 441-444. ISBN 978-1-4408-2859-1
Dvořáková, A. (2016). Mountain Men. In The World of the American West: A Daily Life Encyclopedia. Santa Barbara, CA, U.S.A. : ABC-CLIO/Greenwood , s. 301-304. ISBN 978-1-4408-2859-1

2015

Hand, K., Carr, Sc., Maclachlan, M. (2015). Stepping up, by stepping out Sustaining humanitarian work psychology. In McWha-Hermann, I. Maynard, DC. O’Neill Berry, M. Humanitarian Work Psychology and the Global Development Agenda Case studies and interventions. London : Routledge, s. 171-175. ISBN 978-1-84872-368-9
MacLachlan, M. (2015) Health, Empowerment & Culture.  In M. Murray (Ed.) (2nd Edition), Critical Health Psychology.  London: Sage.
Maclachlan, M., Mannan, H., Mcveigh, J. (2015) Disability and Inclusive Health. In Iriarte, EG. McConkey, R. Gilligan, R. Disability and Human Rights Global Perspectives. London : Palgrave, 2015, s. 150-172. ISBN 978-1-137-39065-3
Gunčaga, J., Zawadowski, W. (2015). Niektoré aspekty príspevku Jakuba Kresu pre rozvoj matematického myslenia. In Jakub Kresa. Život a dílo významného českého matematika 17. století (pp. 121-135). Smržice: Obecní úřar Smržice. BA – Obecná matematika. I.
Kuška, M., Půžová, Z., & Tavel, P. (2015). Aging in place: Revision of the concept? In M. Kuška & M. J. Jandl (Eds.), Current research in psychosocial arena: Thinking about health, society and culture (pp. 87-95). Wien: Sigmund Freud PrivatUniversitäts Verlag.
Visnovsky. (2015). „Pragmatistyczna sztuka zycia. In: Malecki, W., Koczanowicz, L., ed.: Pragmatyzm wobec sztuki, etyki i polityki. Krakow: Aureus, 2015, 131-146
Visnovsky. (2015). „Prolegomena to Pragmatist Conception of the Good Life.“ In: Krzystof Piotr Skowronski, ed.: Practicing Philosophy as Experiencing Life: Essays on American Pragmatism. Leiden and Boston: Brill/Rodopi 2015, 13-33.  

Příspěvek ve sborníku

2017

VORLÍČEK, M., SALONNA, F., MITÁŠ, J., VOKÁČOVÁ, J., BAĎURA, P., KOLARČIK, P. Social Norms Intervention for Active Adolescents (SONIAA) – The Study Design. In Bund, A. Scheuer, C. 12th FIEP European Congress Proceedings. Lucemburk : DIe Deutsche Bibliothek, 2017, s. 234-235. ISBN 978-3-8325-4538-3.
Kubak, M., Bosáková, L., Fisar, M., Hajduova, Z., Timurova, E. (2015). Dependence of Unemployment Change on Selected Economic Factors: Panel Data Evidence. In Current Trends in Public Sector Research (pp. 21-28). Brno: Masarykova Univerzita. AO – Sociologie, demografie. I.