Psychosomatika

OUSHI > Psychosomatika

 

 

Celoživotní vzdělávání

Psychosomatika, biopsychosociální přístup k poruchám zdraví

Přednáška na semináři prof. Hašto

Cílem tříletého vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání je výuka a výcvik v oblasti psychosomatiky pro profesionály. V souladu s biopsychosociálním přístupem ke zdraví člověka je určen odborníkům z různých oborů tak, aby se mohli navzájem obohatit a vytvořil se prostor pro vzájemnou mezioborovou diskuzi či spolupráci.
Program je určen:
– lékařům,
– psychologům,
– sociálním pracovníkům,
– kněžím,
– magistrům v oboru ošetřovatelství,
– a dalším pomáhajícím profesím.

Na programu celoživotního vzdělávání v oblasti psychosomatiky úzce spolupracujeme s Psychoterapeutické a psychosomatické oddělení Šternberk.


Impulzem pro vznik vzdělávacího programu byla zjištění, která jsme odhalili v rámci několika výzkumů v oblasti psychosomatiky v letech 2014 a 2016. Realizoval je Institut sociálního zdraví

(OUSHI), pod Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého pod vedením profesora
Petera Tavela. Dalšími členy výzkumného týmu byli MUDr. Natália Kaščáková a profesor MUDr. Jozef
Hašto. Nálezy svědčí pro souvislosti mezi ranými zkušenostmi v dětství a stresory v průběhu
pozdějšího života a psychickým a somatickým zdravím v dospělosti. Rozsah problematiky
traumatizace a nejistých stylů vztahového chování a jejich dopad na zdraví je výzvou pro preventivní
a terapeutické programy.

Tento vzdělávací program si klade za cíl seznámit odborníky s teoretickými východisky práce s
psychosomatickým pacientem/klientem a poskytnout i informace k vhodným terapeutickým
postupům. Rádi bychom tak aktivně přispěli k řešení a reagovali na výzvu, kterou nám zjištění
výzkumu předložilo.

Nabízíme tři cykly seminářů: 

 • Psychosomatika I. (v akademickém roce 2020/2021 nebude otevřena), 
 • Psychosomatika II. (cyklus proběhl) 
 • Psychosomatika III. (aktuální termíny v tabulce níže)

 

Psychosomatika 1

POUŽITÉ ZKRATKY:
ČLK – Česká lékařská komora
ČAS – Česká asociace sester
AKP ČR – Asociace klinických psychologů ČR
 KDY TÉMA  KDE VÍCE INFORMACÍ AKREDITACE PŘIHLÁŠENÍ
Program celoživotniho vzděláváni
Termín vyhlášení:
2020

 

AKP ČR

ČAS

ČLK


Psychosomatika 2


POUŽITÉ ZKRATKY:
ČLK – Česká lékařská komora
ČAS – Česká asociace sester
AKP ČR – Asociace klinických psychologů ČR
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 KDY TÉMA  KDE VÍCE INFORMACÍ AKREDITACE PŘIHLÁŠENÍ
Program  celoživotniho vzděláváni
Termín vyhlášení: srpen 2019

VŠE O PSYCHOSOMATICE II. ZDE

 

Psychosomatika 3


 .
 KDY TÉMA  KDE VÍCE INFORMACÍ AKREDITACE PŘIHLÁŠENÍ
Program  celoživotniho vzděláváni
23.–24. 4. 2021
Psychoanalytická psychosomatika
ON-LINE

PhDr. Michael Šebek, CSc.

Historie psychoanalytické psychosomatiky (Freud, Groddeck, Heidelbergská a Berlínská škola, F. Alexander, poválečné školy a směry).  Současná psychoanalytická psychosomatika. Neurovědy a psychosomatika. Příklady z psychoanalytické léčby.

Česká lékařská komora, Asociace klinických psychologů PŘIHLÁŠENÍ ZDE
14.-15.5. 2021
Snový život jako teoretické
východisko psychosomatiky
Akce proběhne ONLINE
   PŘIHLÁŠENÍ ZDE
25.–26.6. 12. 2021
Autogenní trénink II
Univerzitní 22, Olomouc Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)
 PŘIHLÁŠENÍ ZDE
1.–2.10. 2021
Supervize případů s rozšířenou
biografickou anamnézou
s využitím techniky M. Balinta
Na Hradě 5,
779 00 Olomouc (CMTF)
    PŘIHLÁŠENÍ ZDE
 15.–16.5. 2020
 Psychické poruchy a somatické
onemocnění – souvislosti
při společném výskytu

Akce proběhne v náhradním termínu!

Univerzitní 22, Olomouc Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)
1. – 2. 10. 2021
Kazuistický seminář s využitím balintovských technik
Na Hradě 5,
779 00 Olomouc (CMTF)
Kazuistický seminář s využitím balintovských technik (PDF) – bližší informace pro účastníky   PŘIHLÁŠENÍ ZDE
 

 

 

Účast ve 2. nebo 3. ročníku není podmíněna absolvováním 1. nebo 2. ročníku. Stejně tak je možné se přihlásit i na jednotlivé kurzy.

Kontaktní osoba:

Mgr. Edita Lukášová, tel. 585 637 174, e-mail: edita.lukasova@upol.cz

Přihlašování do kurzu CŽV


Přihlašování do kurzů přes Portál CŽV Univerzity Palackého

Pro přihlášení do všech kurzů je nutné použít:  Portál CŽV

Postup na tomto portále:

 1. Rozbalte tlačítko: Úvod.
 2. Klikněte na dlaždici se symbolem nákupního vozíku: Přihlášení na program CŽV
 3. V následující části se Vám zobrazí seznam všech vyhlášených programů. Můžete si zde rozkliknout detail programu (pomocí zeleného tlačítka), kde jsou umístěny bližší informace o programu NEBO kliknutím na řádek s názvem programu se Vám zobrazí potřebné termíny či platby.
  Pro přihlášení klikněte na tlačítko s nákupním košíkem.
 4. V dalším kroku se budete muset přihlásit do systému a záleží na tom, zda jste externí uživatel systému nebo zaměstnanec či student Univerzity Palackého v Olomouci.
 5. Po přihlášení či registraci do systému budete přesměrování na formulář pro dokončení přihlášení. Po kliknutí na tlačítko Přihlásit budete přihlášeni na Vámi vybraný program.
 6. Po úspěšném přihlášení Vám bude na e-mailovou adresu zaslán automatický e-mail s potvrzením o přihlášení.
V případě nejasností s přihlášením kontaktujte Mgr. Editu Lukášovou, tel. 585 637 174
na emailu: edita.lukasova@upol.cz

 

Psychoterapeutické a psychosomatické oddělení Šternberk


Odkaz léčebna

Více informací zde

Leták

Psychoterapeutické a psychosomatické oddělení Šternberk

 Základní informace o psychosomatickém oddělení Psychiatrické léčebny Šternberk

Kliknout zde