Konference

OUSHI > Konference

Online konference – 22. 4. 2021

Bezdrátové technologie a dítě se sluchovou vadou

Konference Bezdrátové technologie a dítě se sluchovou vadou byla jedním z výstupů projektu „Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením“, který s grantovou podporou Technologické Agentury České republiky (TA ČR) realizoval Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života dětí se sluchovým postižením a jejich lepší začlenění do škol i celé společnosti. S tím souvisí i další záměr projektu, kterým je zvýšení využití bezdrátových asistivních pomůcek u dětí a zvýšení povědomí o bezdrátových technologiích sloužících ke kompenzaci vad sluchu.

Tématem konference bylo využití bezdrátových technologií, které slouží k lepšímu porozumění mluvenému slovu u uživatelů sluchadel a kochleárních implantátů. Jedná se o vzdálené mikrofony jako je např. Roger technologie, Smart Link, Zoom Link nebo Widex Schola. Konference se zaměří zejména na oblast využívání bezdrátové technologie u dětí v různých fázích vývoje a v různých situacích. Přednášky neměly za cíl přiblížit sluchové postižení z obecného pohledu, ani využívání primárních kompenzačních pomůcek (sluchadel / kochleárních implantátů).

Program konference naleznete zde. Vychází z praktických zkušeností odborníků s přínosem bezdrátových technologií jako kompenzační pomůcky v různých fázích vývoje dítěte s vadou sluchu.

Konference byla určena pro foniatry, pediatry, klinické logopedy, pracovníky speciálně pedagogických center, poradce rané péče a jiných služeb pro děti s vadou sluchu, učitele mateřských a základních škol vzdělávajících žáky se sluchovou vadou.

Účast na konferenci byla zdarma. Na konferenci byl zajištěn simultánní přepis.

 

Záznamy dopoledních přednášek

Kristýna Gábová Projekt Hovory o zdraví
Jakub David Špiónské ucho v praxi u uživatelů sluchadel
Lukáš Bauer Špiónské ucho v praxi u uživatelů kochleárních implantátů
Radka Horáková Bezdrátová technologie u dětí se sluchovou vadou v raném a předškolním věku
Lenka Doležalová Využití bezdrátové technologie u dětí se sluchovým postižením ve školním věku
Alexandra Tichá Zkušenosti pracovníka speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené

Pozvánka

Program

GDPR informace pro registraci na konferenci

Konference je pořádaná ve spolupráci s aplikačním garantem:

 

Konference je realizována v rámci projektu TJ02000150 „Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením“, který je řešen s finanční podporou TA ČR.

 

 

Konference je podpořena souhlasným stanoviskem Asociace klinických logopedů. Jejím členům budou po absolvování akce přiděleny 4 kredity v rámci CŽV.

 

 

Děkujeme, že jsme v grafice mohli využít dílo pikisuperstar z Freepik