Konference

OUSHI > Konference

Online konference – 22. 4. 2021

Bezdrátové technologie a dítě se sluchovou vadou

Konference Bezdrátové technologie a dítě se sluchovou vadou je jedním z výstupů projektu „Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením“, který s grantovou podporou Technologické Agentury České republiky (TA ČR) realizoval Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života dětí se sluchovým postižením a jejich lepší začlenění do škol i celé společnosti. S tím souvisí i další záměr projektu, kterým je zvýšení využití bezdrátových asistivních pomůcek u dětí a zvýšení povědomí o bezdrátových technologiích sloužících ke kompenzaci vad sluchu.

Program konference naleznete zde. Vychází z praktických zkušeností odborníků s přínosem bezdrátových technologií jako kompenzační pomůcky v různých fázích vývoje dítěte s vadou sluchu.

Konference je určena pro foniatry, pediatry, klinické logopedy, pracovníky speciálně pedagogických center, poradce rané péče a jiných služeb pro děti s vadou sluchu, učitele mateřských a základních škol vzdělávajících žáky se sluchovou vadou.

 

 

Přihlašovací formulář

Registrace do 22. 3. 2021!

Pozvánka

Program

GDPR informace pro registraci na konferenci

 

Konference je pořádáná  ve spolupráci s aplikačním garantem:

 

Konference je realizována v rámci projektu TJ02000150 „Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením“, který je řešen s finanční podporou TA ČR.

 

 

Děkujeme, že jsme v grafice mohli využít dílo pikisuperstar z Freepik