Asimilace, nebo integrace?

OUSHI > Asimilace, nebo integrace?

Asimilace, nebo integrace? Využití zahraničních zkušeností a Romských perspektiv pro sociální začleňování v České Republice

GAČR

 2019-2021

  • Navzdory snahám o sociální začlenění socio-ekonomicky znevýhodněných populací a sociálně  vyloučených komunit etnických menšin jako jsou Romové, naprostá většina jich zůstává marginalizována, a koncepce iniciativ často nezohledňují jejich pohled na svět a způsoby života. S použitím mezioborových přístupů a kvalitativních metodologií s fenomenologickými perspektivami, tento projekt bude zkoumat faktory, mnohdy kulturně specifické, které hrají důležité role v úspěšné integraci Romů do struktur většinové společnosti, a které jim umožňují se zapojit zejména v oblasti vysokoškolského vzdělání.
  • Dvě studie zahrnuté do tohoto výzkumu použijí a) "community-based participatory research" model k prozkoumání náhledů přibližně 35 členů pěti sociálně vyloučených komunit metodou "focus groups," a b) hloubkové osobní rozhovory s 15 akademicky a profesionálně úspěšnými Romskými ženami a muži po celé CR, které se zaměří na jejich inspirativní celoživotní zkušenosti a příslušná porozumění. V době, kdy Evropské menšinové populace rychle narůstají, jsou znalosti které nabízí tento projekt vysoce aktuální.
  • Cílem projektu je zjistit na jakých kulturně specifických konceptualizacích by se mely zakládat strategie sociální inkluze tak, aby zohledňovaly Romské perspektivy (lépe než doposud). Prozkoumat faktory, které podporují profesionální úspěch a integraci socio-ekonomicky znevýhodněných a marginalizovaných osob v ČR.