Od září nabízíme celoroční cyklus vzdělávání v oblasti psychosomatiky!

Od září nabízíme celoroční cyklus vzdělávání v oblasti psychosomatiky!

Lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům, ošetřovatelům, kněžím a dalším pomáhajícím profesím je určen ojedinělý cyklus seminářů z oblasti psychosomatiky, který pro nadcházející akademický rok 2018/2019 připravili odborníci z našeho institutu.

Cyklus nazvaný Psychosomatika – Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví přinese hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídne praktické metody a nástroje pro práci s psychosomatickými pacienty a klienty. Svým pojetím a zaměřením na širokou cílovou skupinu odborníků se řadí k ojedinělým projektům zájmového vzdělávání.

Více o obsahu vzdělávacího programu naleznete v této brožuře.