Neziskové léky

 

Některé levné a po desítky let používané léky mohou mít díky svým pozitivním vedlejším účinkům přínos pro pacienty s onemocněními, jakou jsou metastazující rakoviny. Takové léky jsou nepatentovatelné a mimo zájem farmaceutických společností. Například bylo nedávno ukázáno v klinickém testu 2. fáze, založeném na předchozích vědeckých poznatcích, že starý lék pro alkoholiky disulfiram (antabus) už při nízké dávce představoval významný přínos pro pacienty s metastatickou rakovinou plic (Nechushtan et al. Oncologist 2015). Kritický bod v dalším klinickém vývoji disulfiramu představuje financování. Cílem následujících klinických testů nebude výdělečný lék, ale levný, celosvětově dostupný lék, tj. neziskový lék, pro ty metastazující rakoviny, v nichž se ukáže být prospěšný. V našem projektu usilujeme o následující:

1. Podnítit klinické testy disulfiramu (nebo jiných nepatentovatelných generik) systematickým hledáním pozitivních vedlejších účinků u onkologických pacientů, kteří berou disulfiram (nebo jiná nepatentovatelná generika) jako lék proti alkoholismu (nebo obecně: proti nemocem odlišným od rakoviny). Budeme diskutovat jednotlivé případy pacientů s našimi spolupracovníky (např. s Vikasem Sukhatme, který je profesor medicíny na Harvard Medical School) a společně je budeme vyhodnocovat. Pokud najdeme povzbudivá data, uspíší to klinické testování konkrétní kombinace léků u onkologických pacientů. V tomto smyslu je náš projekt pilotní příkladem systematického vyhledávání pozitivních vedlejších účinků u neziskového léku.

2. Nabídnout způsob, jakým designovat a uskutečňovat klinické testy neziskového léku, v našem případě disulfiramu, které budou placeny z veřejných peněz ve veřejném zájmu. Vzhledem k tomu že pokročilé fáze klinických studií léků bývají velmi nákladné a jsou financovány farmaceutickými firmami, budeme – v diskuzích se státními orgány a našimi spolupracovníky (např. Bohuslav Melichar, který je přednostou Onkologické kliniky v Olomouci) – razit cestu pro standardní způsob, jak vyvíjet neziskové léky.