Výzkum

Senátor PhDr. Milan Pešák podpořil výzkumné aktivity OUSHI

pesak-znak-senatu-1.jpg

Kvalitativní výzkum v oblasti zdraví – DIPEx 

  Garant Tým

Zdraví a životní styl seniorů

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Mgr. Zuzana Půžová
Ing. Mgr. Eva Dubovská
Mgr. et Mgr. Lenka Fojtová
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová
PhDr. Martin Kuška, Ph.D.
PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

Kvalita života paliativního pacienta

prof. Ing. Mgr.et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Ing. Mgr. Eva Dubovská
Mgr. Kateřina Hamplová
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Mgr. Leka Slepičková, Ph.D.

Models of Child Health Appraised

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Kulturní psychologie a výzkum s etnickými menšinami

Přemostění dvou světů: Zkušenosti Amerických Indiánů na vysokých školách

M.A. et M.A., Mgr. Antonie Dvořáková, Ph.D. M.A. et M.A., Mgr. Antonie Dvořáková, Ph.D.

Asimilace, nebo integrace? Využití zahraničních zkušeností a Romských perspektiv pro sociální začleňování v České Republice

M.A. et M.A., Mgr. Antonie Dvořáková, Ph.D. M.A. et M.A., Mgr. Antonie Dvořáková, Ph.D.

Spiritualita

Spiritualita jako determinanta zdraví

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D.
prof. PhDr. Emil Višňovský, Ph.D.
Edward R. Canda, M.A., MSW, Ph.D.
Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Mgr. et Mgr. Ján Šandora, MBA
Mgr. Klára Maliňáková
Bc. Katarína Dutková

Veřejné zdraví

Neziskové léky

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Mgr. Boris Cvek, Ph.D.
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Mgr. Tekla Horňáková, Ph.D.

Zdraví a osobnost

Noční můry v souvislosti s osobnostními charakteristikami a stresem

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

 

Determinanty zdraví dětí a mládeže

Vztahová vazba jako determinanta zdraví

doc. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D. MUDr. Natália Kaščáková

Traumatizace z dětství a její následky v dospělosti

doc. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

MUDr. Natália Kaščáková

Děti s emocionálními poruchami a poruchami chování (EBD)

prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D. Mgr. Daniela Bobáková, Ph.D.

HBSC - determinanty zdraví dětí a adolescentů

Mgr. Michal Kalman, Ph.D. prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Mgr. Zuzana Půžová
prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D.
Mgr. Peter Kolarčik, Ph.D.

Intervence a aplikace

Zdravotní gramotnost a její aplikace do praxe

prof. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. Mgr. Zuzana Půžová
Mgr. Peter Kolarčik, Ph.D.