Doktorský studijní program

Sociální a spirituální determinanty zdraví

word_frequency_query_pruhledne.gif

Doktorské studium je založené na interdisciplinárním přístupu problémů zdraví a nemoci. Zohledňuje holistický pohled a využívá bio-psycho-socio-spirituální model zdraví. Tím se umožní vysvětlit některé fenomény a souvislosti, které v rámci jednotlivých specializací vysvětlit nelze. Nabízíme tak jedinečný obor, který se v České republice nevyskytuje.

Program bude mít flexibilní způsob studia, který umožní co největší využití talentu studenta. Důraz bude kladen na tutorskou úlohu vedoucího práce. Studentům se nabízí možnost zapojení do již existujících výzkumů OUSHI, které mají mezinárodní přesah. Například:

  • DIPEx. Kvalitativní výzkum v oblasti zdraví. Aktuálně se je rozpracovaný modul aktivního stárnutí, paliativní péče a spirituality. Oblasti, ve kterých jsou plánované další výzkumy: onkologické onemocnění (přednostně onkologické onemocnění hrubého střeva), kardiovaskulární onemocnění, Crohnova nemoc, onemocnění ledvin (pacienti využívající dialýzu). Více informací o výzkumu DIPEx naleznete ZDE.
  • HBSC. Mezinárodní výzkumná studie životního stylu adolescentů. Česká republika se spolu s dalšími 24 státy účastní pravidelného sběru od roku 1995. Výzkumný soubor tvoří reprezentativní vzorek 11, 13 a 15letých školáků. Poslední sběr byl realizován v roku 2014 u 14 500 žáků na 243 školách reprezentativní ve všech krajích ČR.  Více informací o výzkumu HBSC naleznete ZDE.
  • Zdravotní gramotnost. Kvantitativní výzkum kognitivních a sociálních dovednosti, které určují motivaci a schopnost jedinců získávat přístup ke zdravotním informacím, rozumět jim a využívat je způsobem, který rozvíjí a udržuje zdraví. Součástí výzkumu je validace kvantitativních nástrojů na měření zdravotní gramotnosti.
  • Spiritualita. Kvantitativní a kvalitativní výzkum v oblasti spirituality. Součástí výzkumu je validace kvantitativních nástrojů na měření spirituality a kvalitativní výzkum za pomoci metodologii DIPEx.
  • Senioři. Kvantitativní a kvalitativní výzkum sociálních a spirituálních determinant zdraví u seniorů. Jde o výzkum jak senioru v ČR, tak i porovnání determinant v mezikulturním kontextu (Německo, Kamerun a Hong Kong).
  • Vztahová vazba. Kvantitativní výzkum vlivu vztahové vazby na zdraví a na budování komplexních vztahů v dospělém věku. Součástí výzkumu je validace kvantitativních nástrojů na měření vztahové vazby v dospělosti.
  • Traumatizace v dětství. Kvantitativní výzkum vlivu traumatizace z dětství na zdraví v pozdějším věku. Součástí výzkumu je validace kvantitativních nástrojů na měření traumatizace v dětství.
  • Cílená intervence a inkluze dětí s emocionálními poruchami nebo poruchami chování (EBD). Kvantitativní a kvalitativní výzkum životní trajektorii dětí a dospívajících s emocionálními a behaviorálními problémy. Zkoumá se jejich životní cesta v systému preventivní, sociální a zdravotní péče. Na výzkumu spolupracují odbornici z oblasti psychiatrie, psychologie a sociální práce. Aktuálně probíhá příprava longitudálního výzkumu. Cílem výzkumu je následná cílená intervence a řešení problematiky inkluze.
  • Neziskové léky. Posláním OUSHI je pomáhat při hledání neziskových léků a iniciovat pilotní projekt monitorování pozitivních vedlejších účinků především generických léku a následné financování jejich klinických testů. ZDE
  • Inkluze zranitelných skupin.

      PŘIHLÁŠKY DO 31.5. 2017!

Neváhejte pro více informací o doktorském programu kontaktovat prof. Petera Tavela (peter.tavel@upol.cz), doporučujeme napsat do předmětu emailu "Ph.D. studium"

Pro oficiální přihlášení je nutné splnit několik důležitých kroků, sledujte informace o doktorském studiu na CMTF UP a informace o studijním oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví. 


pro_studenty.png