hovory-o-zdravi-cmyk_mp2_regular_o.png

 

 

 

bublina-hovoryozdravi-1-bila.png

Webové stránky www.hovoryozdravi.cz poskytují spolehlivé a ověřené informace o zdravotních problémech, a to v podobě videí, audionahrávek, nebo textů. Stránky vznikly na základě sdílení životních zkušeností lidí trpících určitým zdravotním problémem.

V rámci každého modulu, který odpovídá konkrétnímu zdravotnímu problému, je vždy natočeno 30 až 50 rozhovorů, které jsou sestříhány a setříděny do témat, jako jsou například oznámení diagnózy, symptomy, vedlejší účinky léků, vliv choroby na rodinu.

Uživatel webových stránek tak má možnost najít si přesně nejen zdravotní problém nebo diagnózu, která ho zajímá, ale v rámci tohoto problému také konkrétní téma, ke kterému slyší názory desítek lidí s vlastními zkušenostmi.

 

Využití webových stránek pro zdravotnické profesionály nebo pracovníky ve zdravotnictví
 

bublina-hovoryozdravi-2-bila.png

Prezentované nahrávky se zkušenostmi pacientů mohou pomoci zdravotníkům, pečovatelům a dalším profesionálům ve zdravotnictví. Lze tak získat hlubší pochopení toho, jak se zdravotní stav, resp. choroba dotýká pacienta, držet krok s praktickými informacemi, které by mohly být zpětně přínosné pro pacienty a kolegy, a lépe porozumět novým, nebo méně běžným zkušenostem.

Dozví se také, jaká sdělení mají nemocní lidé pro zdravotníky. Mají tak možnost získat konstruktivní zpětnou vazbu o zkušenostech lidí s jejich lékaři, zdravotními sestrami, pečovateli, poradci apod.

Zdravotníci mohou také doporučovat webové stránky pacientům jako odborný materiál pro nastudování jejich nemoci.

 

Zdroj pro výuku, výcvik, další vzdělávání a diskusi
 

bublina-hovoryozdravi-3-bila.png

Audio nebo video nahrávky na webu jsou zdarma dostupným zdrojem materiálu pro výuku, výcvik a další vzdělávání nejen pro oblast zdravotní péče, ale také pro profese pracující s veřejností nebo ve společenských vědách. Studenti, ale i profesionálové z praxe, mohou získat informace o pacientově úhlu pohledu na určitý zdravotní problém a s ním související pozitivní či negativní zkušenosti (zacházení ošetřovatelů, komunikace s pacientem apod.).

Přímé zkušenosti pacientů mohou také podnítit nebo doplnit diskuse o klíčových problémech ve zdravotnictví.

Díky široké škále témat a zkušeností mohou být rozhovory přínosné také pro další profese, jakými jsou například policisté, učitelé, personalisté, sociální pracovníci, pracovníci na úřadech.

Webové stránky www.hovoryozdravi.cz vznikly díky spolupráci mezi Institutem sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci (OUSHI) a Health Experiences Research Group, University of Oxford. Webové stránky vznikají za podpory různých grantů a výzkum, který je uváděn na těchto webových stránkách je prací týmu OUSHI.

Používaná metodika je ve světě považována za excelentní výzkumný nástroj pro sdílení významných informací i pro vzdělávání různých cílových skupin. Ve výzkumu je využíváno kvalitativních dat, což je v souvislosti s prožíváním jedince a jeho životními zkušenostmi považováno za nejvhodnější způsob šetření.

Zkušenosti pacientů jsou zveřejněny na webových stránkách, metoda tak pracuje s moderními a zároveň všeobecně dostupnými technologiemi. O aktuálnosti, potřebnosti a dynamice metodiky svědčí skutečnost, že se během 10 let rozšířila do více než desítky zemí světa.

 

KONTAKTY

Principal Investigator
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
peter.tavel@oushi.upol.cz

Vedoucí výzkumu DIPEx 
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová
lucie.kluzova@oushi.upol.cz

Administrativní koordinátorka DIPEx
Mgr. Kateřina Hamplová
[javascript protected email]

Modul ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL SENIORŮ
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová
lucie.kluzova@oushi.upol.cz

Modul KVALITA ŽIVOTA U PALIATIVNÍHO PACIENTA
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
lenka.slepickova@oushi.upol.cz

 

WEBOVÉ STRÁNKY
www.hovoryozdravi.cz 
www.healthtalk.org (anglická verze stránek)

 

* převzato z anglické verze (www.healthtalk.org)