Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných skupin populace

opvk_hor_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT ČR

Cílem projektu bylo vytvoření nového vědeckého týmu pod vedením zahraničních expertů, vytvoření podpůrné personální a materiálně technické infrastruktury týmu, zvyšování odborné kapacity týmu, jeho zapojení do mezinárodních sítí a projektů a realizace organizované výměny informací a zkušeností mezi výzkumnými institucemi. Dále byl projekt zaměřen na formování mladých výzkumných pracovníků a podporování jejich vědecké činnosti. Výzkumným cílem projektu bylo zaměřit se na sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin populace a na jeho psychologické, sociální a společenské aspekty. Cílovou skupinou projektu byli tedy vědečtí pracovníci a studenti vysokých škol. Klíčové aktivity projektu byly: vytvoření nového výzkumného týmu, vytvoření podpůrné infrastruktury týmu, zapojení vysokoškolských studentů do výzkumu, další vzdělávání pracovníků týmu a příprava zapojení členů týmu do mezinárodních sítí a projektů.

Webové stránky projektu: www.sodezz.upol.cz

 

Řešitelský tým

 • prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (řešitel projektu)
 • prof. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D. (lektor expert)
 • assoc. prof. Jitse P. van Dijk, Ph.D. (lektor expert)
 • Mgr. Zuzana Půžová (věcný manažer)
 • Mgr. Kateřina Hamplová (manažer vědeckých projektů) 
 • Ing. Mgr. Eva Dubovská (vědecko-pedagogický pracovník)
 • doc. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D. (vědecko-pedagogický pracovník)
 • Mgr. Michal Kalman, Ph.D. (vědecko-pedagogický pracovník)
 • PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová (vědecko-pedagogický pracovník)
 • PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (vědecko-pedagogický pracovník)
 • PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (vědecko-pedagogický pracovník)
 • Mgr. Petra Sobková (vědecko-pedagogický pracovník)
 • Mgr. Peter Kolarčik, Ph.D. (ICT technik+statistik)