Zřízení Institutu sociálního zdraví na UP v Olomouci

Dne 4. 4. 2012 byl děkankou CMTF UP zřízen Institut sociálního zdraví v Olomouci (OUSHI).