Nabídka doktorského studia v oboru „HEALTH SCIENCE“

phd_kosice_mensi.jpg
Lékařská fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích ve spolupráci s Univerzitou v Groningeně, Holandsko nabízí Doktorské studium v oboru „HEALTH SCIENCE".

Pracovná náplň:

Úspešný kandidát bude súčasťou vedeckého tímu, ktorý rieši rôzne otázky z oblasti psychológie zdravia a verejného zdravotníctva na Oddelení psychológie zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Univerzitou v Groningene, Holandsko. Medzi výskumné problémy riešené v rámci siete CoHeRenNT patria: Faktory ovplyvňujúce psycho-sociálny vývin školákov, Sociálne determinanty zdravia znevýhodnených skupín, Zdravotná gramotnosť, Trajektória klientov s emocionálno-behaviorálnymi problémami, Mládežnícke subkultúry. Súčasťou pracovnej náplne je zabezpečovanie realizácie aktuálnych a plánovaných výskumných projektov, zber a analýza údajov, publikovanie výsledkov formou článkov v karentovaných vedeckých časopisoch a na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí.

V prípade záujmu o ponúkanú pozíciu posielajte svoj štruktúrovaný životopis a motivačný list, oboje v anglickom jazyku, na e-mailovú adresu: peter.kolarcik@upjs.sk.
Predpokladaný termín výberového konania: 1.-5.9.2014

Více informací ZDE.