Kvalitativní studie DIPEx

dipex_logo_s_bilym_okrajem.jpg

Cíl studie

Zlepšit porozumění zkušenostem, které mají lidé s nemocí, se zdravím a se zdravotní péčí, a jejich prostřednictvím poskytovat podporu jiným lidem s podobným problémem, zprostředkovat jejich zkušenosti jejich rodinám a přátelům, ale i profesionálům ve zdravotnictví, kteří se podílejí na péči o osoby s podobným osudem.

Metodika

  • mezinárodní certifikovaná metodika DIPEx International, pod záštitou Health Experiences Group, University of Oxford, UK
  • kvalitativní obsahová analýza hloubkových semi-strukturovaných rozhovorů
  • přiřazení částí rozhovorů (krátkých video aneb audio klipů) dle relevance k jednotlivým témám
  • zveřejnění v přehledné struktuře online
  • příklad použití metodiky: http://www.healthtalkonline.org/

Etické zásady

  • respondent dopředu obdrží detailní informační list a informovaný souhlas k podpisu
  • následně po rozhovoru respondent obdrží přepis rozhovoru k autorizaci
  • respondent může kdykoliv odvolat svůj souhlas s účastí na výzkumu a se zveřejněním rozhovoru

Tým

Vedoucí týmu: doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Kontakt: petertavel@seznam.cz

Mgr. Zuzana Půžová (modul Aktivní stárnutí)
Kontakt: zuzana@puzova.cz 

Ing. Bc. Eva Dubovská (modul Paliativní péče)
Kontakt: eva.dubovska@centrum.cz

PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Mgr. Lucie Kráčmarová