KURZ AUTOGENNÍHO TRÉNINKU I. - základní stupeň

Ve spolupráci se Slovenskou Psychoterapeutickou Společností - Pracovní skupinou pro hypnózu, autogenní trénink, Jacobsonovu progresivní svalovou relaxaci a integrativní přístupy - Pro mente sana, Trenčín/Bratislava pořádáme

Kurz autogenního tréninku I.

Vedení kurzu: Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.

* Jozef Hašto vystudoval Fakultu všeobecného lékařství na Karlově univerzitě v Praze, specializoval se na psychiatrii, absolvoval psychoterapeutické vzdělání v ČR, SR a Německu. Přednáší na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě, Trenčínské univerzitě A. Dubčeka v Trenčíně a Vysoké škole sv. Alžběty v Bratislavě. Žije a pracuje v Trenčíně. Vede školení v psychoterapii v rámci Slovenské psychoterapeutické společnosti, působí také jako supervizor. Je členem redakčních rad vícerých odborných časopisů. V roce 2009 získal cenu Ligy za duševní zdraví v SR „za přínos pro duševní zdraví". Je čestným členem České psychiatrické společnosti „za přínos pro českou psychiatrii".

Kurz základního stupně zahrnuje teorii, metodiku a sebezkušenost ve skupině – 10 hodin (1 učební hodina = 45 min).
Určené pro: psychology a lékaře, absolventy magisterského studia sociální práce, ošetřovatelství, pedagogiky.
Organizační otázky: Mgr. Kateřina Hamplová, e-mail: katerina.hamplova@upol.cz nebo mobil: +420 775115446.
Místo: Olomouc, Tř. 1. Máje 5, budova Univerzity Palackého, učebna U3
Datum a čas konání: 12.-13. září 2014, začátek v pátek od 16:00 hod., registrace od 15:30 hod., ukončení v sobotu v 13:00 hod. (skupinová práce v pátek 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).
Přihlášky posílejte na adresu: katerina.hamplova@upol.cz. Uveďte prosím Vaše ukončené vzdělání, Vaši e-mailovou a poštovní adresu, datum narození (kvůli zasílání potvrzení absolventům) a telefon.

Platba: 1600,- Kč nebo 57 €, bankovním převodem na č.ú.:2620787296/1100, Pro mente sana s.r.o. – uveďte Vaše jméno a symbol AT. E-mailem informujte o realizování platby a sumy.
Případně platba v hotovosti u Mgr. Kateřiny Hamplové, Tř. 1. Máje 5, Olomouc, kancelář Institutu sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI).
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptaci účasti potvrdíme podle pořadí přihlášených a definitivně po obdržení platby. Pokud bude počet přihlášených přesahovat kapacitu skupiny, bude poskytnutý další termín konání.
Prosím přineste si přezůvky.
Ubytovaní: v Olomouci podle vlastních možností

Účastníci kurzu obdrží potvrzení o absolvování školení.

Doporučená literatura:

  • Hašto, J.: Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia. Základné informácie. Tretie doplnené vydanie. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2013.
  • Schultzov Autogénny tréning. Konspekt z nemeckých monografií o AT vypracoval J. Hašto